Korte beschouwing over 2014

Instapgebied Kruiskade
Voorzomer op het Spookverlaat

Nog steeds maken we rondjes door het Spookverlaat en over de Kruiskade: zo rond half maart starten,,,, en aan de dan 21ste editie! Je maakt in zo’n lange periode van alles mee: glibber- en valpartijen over ijslaagjes of in modderplasjes (tot nu toe nog geen ijs- of modderwaterbaden zoals soms tijdens het knotten), hinderlijke obstakels als bramenveldjes, brandnetelbosjes, kniehoog nat gras, zaden-regenende buien waardoor je veldkleding van een extra laag werd voorzien, enz. Gelukkig bleven echte blessures uit, de Arbowet wordt nagevolgd (!?).

Maar er figureren ook andere tegenstanders: fikse windruis van bladeren als je vooral afhankelijk van gehoorwaarnemingen bent, regen die het wel of niet inventariseren twijfelachtig maakt zodat we soms besluiten om dan toch maar vanuit de auto te kijken en luisteren. Snerpend koude noordoostelijke winden belemmeren soms het karteren van de waarnemingen, net als nattigheid op de papieren. Weggewaaide aantekeningen op een dun ijslaagje vereisen (zelden, dat wel) halsbrekende hangtoeren om ze op te pikken. Daarentegen geven nachtelijke visites voor o.a. Ransuil toch altijd een bijzonder gevoel, zo in de duisternis.

Sommige gebeurtenissen kunnen tot onverwachte verstoring van onze vogelaarsaandacht leiden, maar compenseren dit helemaal door hun opmerkelijkheden.

De rapportages aan het Sovon zullen op deze site worden gepubliceerd. Ze zijn ook op te vragen bij.

Contact

Voor vragen over het Spookverlaat/ de Kruiskade kunt u zich tot richten.