2018

Amalia
Pad naar Amalia
Meerkoet met jongen
Meerkoet met jongen
Halsbandparkiet
Halsbandparkiet
Winterkoning
Winterkoning overziet zijn territorium

Tussen 1995-2018 werden in totaal 77 geldige broedvogelsoorten in de lijsten opgenomen. Dit aantal werd in 2017 bereikt, in 2018 kwamen er geen nieuwe soorten bij.

Het afgelopen broedseizoen was goed voor 483 geldige territoria, de voorafgaande 2 jaren waren dit er 520 (2017) en 493 (2016).

Wat de niet-zangvogelsoorten aangaat kwam het team tot 26 soorten met 216 territoria.

Bij de zangvogels bleek de uitkomst 25 soorten met 267 territoria.

Behalve geldige territoriale vogelsoorten wordt er natuurlijk tijdens iedere ronde van alles gezien/gehoord: tijdens de uiteindelijk 15 gebrachte bezoeken zagen/hoorden we in, boven en vlak bezijden het onderzoeksgebied in totaal 86 verschillende vogelsoorten. Opmerkelijk hieraan was, dat dit er in 2016 88 waren en in 2017 87, dus ieder jaar een soort minder; hopelijk gaat dit niet op deze manier lang door ...

Opvallende vergelijkingen met 2017

Duidelijke winnaars:

 • Krakeend,
 • Waterhoen,
 • Bosrietzanger.

Duidelijke verliezers:

 • Knobbelzwaan,
 • Grauwe Gans,
 • Kuifeend,
 • Roodborst,
 • Pimpelmees,
 • Zwarte Kraai,
 • Rietgors.

Stabiele NL Rode Lijst soorten:

 • Koekoek,
 • Ransuil,
 • Spotvogel.

Van de op de NL Rode Lijst 2018 staande broedvogelsoorten hadden we er 4, inclusief de bovenstaande ook nog de Ringmus (met 1 broedgeval, maar deze soort is er niet jaarlijks).

Meer van langer geleden?

Meer ontwikkelingen door de tijd treft u in het overzicht van alle onderzoeksjaren vanaf 1995 tot heden

Meer weten over 2018?

Het bovenstaande is een samenvatting van het rapport aan Staatsbosbeheer regio West en SOVON. Het overzicht van de territoria is op te vragen bij de auteur, ter bescherming van de rust in de territoria.


Voor vragen over het Spookverlaat/ de Kruiskade kunt u zich tot richten.