2017 - IJsvogel, spreeuw en Sprinkhaanrietzanger!

Amalia
Amalia
Meerkoet met jongen
Meerkoet met jongen
Halsbandparkiet
Halsbandparkiet
Winterkoning
Winterkoning overziet zijn terretorium

Sinds half augustus 2017 zit de 23ste jaargang van het hierboven vermelde actiegebeuren er weer op, althans wat het veldwerk, het invoeren van de gegevens bij Sovon en de controle op de door de Sovon-computer gemaakte uitkomsten aangaat. Nadat drie teamleden e.e.a. tijdens een afsluitende bespreking hebben afgerond, zijn Staatsbosbeheer en Sovon rond half oktober jl. voorzien van de soortkaarten waarop de territoria/aantallen staan ingetekend. Rest nog het tekstuele officiële rapportageverslag met allerlei aantallen, invalshoeken, conclusies, eventuele aanbevelingen, enz. Gewoonlijk is dit ongeveer medio december klaar en wordt meteen daarna rondgestuurd aan alle meer of minder belanghebbenden. Meestal in de eerste “Braakbal” van het eropvolgende jaar verschijnt van bovengenoemd verhaal een samenvatting. Omdat dan alweer het volgende broedseizoen lonkt, is het voor geïnteresseerde VWG-leden en ook andere Braakballezers wel leuk om alvast wat hoofdzaken van het broedseizoen 2017 op een rijtje te krijgen. Welnu: zie hierna!

Het broedseizoen 2017 mag qua uitkomsten zeker als geslaagd worden beschouwd. Wel met de aantekening dat deze beoordeling alleen maar geldt voor het aantal territoriale soorten en de geldige aantallen vastgestelde territoria. Op de hoeveelheden uitgevlogen jongen is geen/onvoldoende zicht, maar dit is ook niet de bedoeling van het BMP.

Het aantal territoriale soorten bedroeg 56, het record van 2014 (55) is dus toch weer gebroken! Ook kon er 1 nieuwe broedvogelsoort aan de bestaande reeks worden toegevoegd, in dit 23e jaar kwam de totaalstand van geregistreerde broedvogelsoorten daardoor op 77. Welkom, Sprinkhaanzanger!

Lettend op het totale aantal geregistreerde geldige territoria blijkt dat dit er 520 waren. Dit levert in de 23-jarige reeks een tweede plek op: ná het recordjaar 2015 (550), maar vóór de nu derde plaats van het jaar 2007 (510). Vergeleken met seizoen 2016 (493) was er een stijging van 27 (= +5,5%).

Bekijken we de uitkomsten aangaande de niet-zangvogels, dan was er sprake van 27 territoriale soorten, tezamen goed voor 227 geldige territoria (2016: 25 resp. 222). Aangaande de zangvogels waren de uitkomsten 29 territoriale soorten met 293 geldige vestigingen (2016: 28 resp. 271).

Tijdens de (in het afgelopen seizoen 14) afgewerkte veldrondes werden er natuurlijk allerlei waarnemingen in/ boven/ naast het onderzoeksgebied gedaan: in 2017 zagen en/of hoorden we 87 verschillende vogelsoorten, dit was er 1 minder dan in het broedseizoen 2016 (88).

Tot slot nog wat aandacht voor het internationale en nationale belang van dit SBB-natuurgebied.

 • In 2017 vestigden er zich 2 soorten van de Europese Vogelrichtlijn 1979
  • Ooievaar 2
  • Blauwborst 1
   Oofwel in totaal 3 geldige territoria.
 • Soorten van de Nederlandse Rode Lijst 2004 waren er meer, n.l.
  • Boomvalk 1
  • Koekoek 1
  • Ransuil 2
  • Spotvogel 8
  • Grauwe Vliegenvanger 1.
   Gezamenlijk 5 soorten met 13 geldige vestigingen.
 • De afgelopen 23 jaar hebben we te maken gehad met 3 Europese Vogelrichtlijnsoorten:
  • Ooievaar 24
  • Blauwborst 9
  • Grote Karekiet 1
   met alles bij elkaar 34 geldige territoria.
 • M.b.t. de NL Rode Lijst 2004-soorten staat het gebied nu op 15 soorten met 307 geldige vestigingen:
  • Slobeend 1
  • Boomvalk 13
  • Patrijs 1
  • Koekoek 27
  • Ransuil 53
  • Groene Specht 2
  • Nachtegaal 1
  • Grote Karekiet 1
  • Spotvogel 115
  • Grauwe Vliegenvanger 9
  • Matkop 8
  • Wielewaal 3
  • Huismus 1
  • Ringmus 67
  • Kneu 2

Nog een paar andere bijzonderheden:

 • de IJsvogel (1) en Spreeuw (1 in boomhol!) zijn weer terug!
 • Via de nestkastencontrole (bedankt,!) konden helaas geen Ringmussen worden toegevoegd.

Meer van langer geleden?

Meer ontwikkelingen door de tijd treft u in het overzicht van alle onderzoeksjaren vanaf 1995 tot heden

Meer weten over 2017?

Het bovenstaande is een samenvatting van het rapport aan Staatsbosbeheer regio West en SOVON. Het volledige rapport over 2017 is beschikbaar. Het overzicht van de territoria is op te vragen bij de auteur, ter bescherming van de rust in de territoria.


Voor vragen over het Spookverlaat/ de Kruiskade kunt u zich tot richten.