Ons kerngebied - In den beginne

Het gebied Spookverlaat/Kruiskade mogen we met een gerust hart het kerngebied van onze vereniging noemen. Vanaf het prilste begin doen we er aan landschaps- en nestkastenbeheer en in de omliggende weilanden aan weidevogelbeheer. Ons ooievaarpaalnest is er uiteindelijk "vrucht" gaan dragen, sinds nu alweer meer dan acht jaar waarborgt onze vogelobservatiehut "Amalia" leden en niet-leden veel natuurgenot. Jaarlijks organiseren we er minstens een publieksexcursie en sinds 1995 worden er broedvogels ge´nventariseerd. Op de Kruiskade (een erg oude houtkade) na is het gebied in zijn huidige vorm nog jong: gevormd als natuurcompensatie na de ruilverkaveling, die plusminus 1990 werd afgesloten.

Zoals de lijst van waarnemingen vanaf 1980 laat zien zijn er sinds het jaar dat de waarnemingen zijn geregistreerd, veel vogelsoorten gezien/gehoord. Er waren ook zeldzaamheden bij. Uit de registraties blijkt evenwel niet altijd duidelijk, of een waarneming nabij (= aanpalende weilanden/boerenerven) of echt in het gebied (Kruiskade/bosjes/plasjes) werd gedaan. Bij het maken van de opsomming is daarom maar uitgegaan van waarnemingsmogelijkheden vanaf de weg en vanuit de bosjes/Kruiskade. De teller staat op dit moment op 162, waarvan 11 exoten/mengvormen en 2 (laag) overvliegende soorten zonder gebiedsbinding. Als bronnen fungeerden de rubriek Veldwaarnemingen in "De Braakbal", de waarnemingen tijdens de broedvogelinventarisatieronden (vanaf 1995) en losse gegevens. Vanzelfsprekend zijn aanvullingen op de lijst van harte welkom bij de auteur.

Contact

Voor vragen over het Spookverlaat/ de Kruiskade kunt u zich tot richten.