Weer een erg rustig jaar

Amalia
Amalia
Team
Inventarisatieteam Spookverlaat
Putter
Putter
Witte Kwikstaart
Witte Kwikstaart
Alle foto's:

Nog steeds maken we rondjes door het Spookverlaat en over de Kruiskade: zo rond half maart starten,,,, en aan de dan 23ste editie!

In de vijf tot zes maanden durende periode maart/augustus spotten we in totaal binnen, boven en rondom het onderzoeksgebied 88 vogelsoorten (incl. “soep”-soorten en exoten). Dit is er 2 minder dan in 2015 en ruim (10) minder dan het record van 2007, dat op 98 staat. Het afgelopen seizoen waren de meest vermeldenswaardige soortwaarnemingen (wat natuurlijk altijd een subjectieve opsomming is):

 • Blauwborst
 • Boomvalk
 • Bruine Kiekendief
 • Grauwe Vliegenvanger
 • Grote Zilverreiger
 • Havik
 • IJsvogel
 • Kwak
 • Lepelaar
 • Oeverzwaluw
 • Ooievaar
 • Ransuil
 • Regenwulp
 • Sperwer
 • Sijs
 • Waterral
 • Watersnip
 • Wielewaal.

Bij de ochtendrondes was die van 01 juli (49 soorten waargenomen in / naast / boven  het onderzoeksgebied) het stilst, het meeste viel ’s ochtends te zien/te horen op 12 april (62 soorten), 07-06 en 15-07 (beide 61).

De vroege avondrondes  op 24-03 en 01-08 leverden respectievelijk 9 en 34 soorten op; de late avond nachtrondes van 19-04 en 12-05 kwamen tot 18 en 34.

Voor het vaststellen van (eventuele) territoria van Ransuil en Waterral  is net als voorheen een cd-speler (met voorzichtig en  terughoudend gebruik) als verleidingsmiddel benut. Via dit hulpmiddel kon 1 territoriumhoudende worden Ransuil worden vastgesteld, later hoorde een geoefend VWG-oor van een ander lid op die plek minstens 1 roepend jong op (broedcode 12); een tweede territorium  leverde de hoogste broedcode 16 op: jongen in het nest. De Waterral  liet zich al vanaf 24-03 territoriaal horen, dit seizoen bleef het bij 1 territorium aangaande deze soort.

Het totale aantal soorten (resp. territoria/broedparen) van de niet-zangvogels bedroeg  25 (resp. 222), dat van de zangvogels was 28 (resp. 271). Tezamen:

 • 53 broedvogelsoorten (het op 1 na hoogste aantal in de periode 1995/2016)
 • 493 territoria/broedparen (dit is een 4e plaats in totaal 22 achtereenvolgende inventarisatieseizoenen).
 • Het totale aantal geregistreerde broedvogelsoorten in de hele periode 1995/2016 staat sinds 2014 op 76.

Bekijken we het totaaloverzicht van de hele periode 1995 t/m 2016 dan valt het op, dat in de eerste 10 jaren de aantallen territoria lager liggen dan die gedurende de laatste 11 jaren. Wel zat er in de eerstgenoemde periode (dus 1995/2004) bijna voortdurend een stijging. De laatste 11 seizoenen vertonen een duidelijke dip van vijf achtereenvolgende jaren (2010/2014) vergeleken met de jaren 2005/2009 en 2015/2016.

Meer van langer geleden?

Meer ontwikkelingen door de tijd treft u in het overzicht van alle onderzoeksjaren vanaf 1995 tot heden

Meer weten over 2016?

Het bovenstaande is een samenvatting van het rapport aan Staatsbosbeheer regio West en SOVON. Het volledige rapport over 2016 is beschikbaar. Het overzicht van de territoria is op te vragen bij de auteur, ter bescherming van de rust in de territoria.

Contact

Voor vragen over het Spookverlaat/ de Kruiskade kunt u zich tot richten.