Broedsucces weidevogels in agrarische gebieden stelt opnieuw teleur…

Door Wilfred Simons, Leidsch Dagblad Rijnwoude - De weidevogels hebben opnieuw een ‘teleurstellend slecht’ broedseizoen achter de rug in de agrarische gebieden. Dat is de eerste indruk van

van de Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o.

Hoewel de weidevogeldeskundige dit jaar zelf niet de polders in kon om waarnemingen te doen, heeft hij van collega-vogelaars een globaal beeld gekregen. In de natuurgebieden is het resultaat wel goed. In natuurgebied De Wilck bijvoorbeeld, op de grens van Hazerswoude-Dorp, -Rijndijk en Zoeterwoude, broedden de Scholeksters, Kieviten, Tureluurs en Grutto’s ‘heel succesvol’.

De vogels kwamen afgelopen voorjaar verhoudingsgewijs pas laat aan broeden toe. Het eerste kievitsei in de regio werd op zaterdag 17 maart in Aarlanderveen gevonden. Meestal doen de weide-vogelvrijwilligers de eerste vondst zeker een week eerder. Op zichzelf heeft koud weer in het voorjaar geen gevolgen voor het broedsucces, het betekent alleen dat de broedperiode wat korter is of dat de dieren langer doorbroeden. Volgens woordvoerster van Landschapsbeheer Zuid-Holland is de broedperiode pas in de derde week van juni voorbij. ,,Sommige vogels beginnen nog aan een tweede nest.”

Volgens Brouwers is de reden voor de afname complex. ,,Vaak wordt gezegd: als het broedsucces op het boerenland zo afneemt, dan zal dat wel aan de boeren liggen. Maar zo eenvoudig is het niet.” Brouwers ziet snelgroeiend gras in het voorjaar als
hinderlijk voor de weidevogels. Op het moment dat het gras op maaihoogte is, zitten de kuikens nog in het ei of zijn ze niet mobiel. De nesten worden vernietigd als de boer het gras gaat maaien. Ook vallen veel kuikens ten prooi aan verwilderde katten, hermelijnen, wezels, vossen en Ooievaars.

De afname van het aantal weidevogels in de natuurgebieden is al jaren aan de gang. Ten opzichte van 1990 is het aantal Grutto’s gehalveerd, de Scholekster en de Veldleeuwerik gingen zelfs met tweederde in aantal achteruit.

Nestbescherming niet voldoende

Zuid-Holland geeft zonder succes subsidie aan boeren die aan nestbescherming doen. In het Natuurbeheerplan 2013 geeft de provincie als verklaring dat het agrarisch natuurbeheer ‘doorgaans te versnipperd’ is en ‘over veel gebieden uitgevoerd’. Nestbescherming en uitstel van maaien zijn niet voldoende. ‘Ook andere randvoorwaarden moeten in orde zijn, zoals grondwaterpeil, vegetatiesamenstelling en voedselbeschikbaarheid’. In het nieuwe Natuurbeheerplan is ook weer subsidie beschikbaar voor boeren die weidevogels willen beschermen.

Hoe dan ook willen rijk en provincie dat de afname van het aantal weidevogels wordt gestopt. Het weidevogellandschap geldt als uniek in de wereld. In 2018 moet er in heel Nederland 280.000 hectare ‘goed weidevogelgebied’ zijn. De provincie probeert natuurgebieden te verwerven waar weidevogels van kunnen profiteren.

Provincie laat controle over aan Collectieven

Lees waarom het nieuwe beleid aanleiding is om te stoppen met weidevogelbescherming...


Voor meer informatie over weidevogelbescherming en het stopzetten ervan door de VWG verwijzen we u naar onze secretaris .