Soort

Totaal

Bekend

Uitgekomen
Niet
uitgekomen
%
uitgekomen
Oorzaak niet uitkomen
Predatie
Beweiding
Werk
Verloren
Overige
Onbekend
Grutto
73
72
50
22
69,44%
10
1
2
5
0
4
Kievit
259
249
203
46
81,53%
28
1
1
9
0
7
Knobbelzwaan
1
1
1
0
100,00%
0
0
0
0
0
0
Kuifeend
3
3
3
0
100,00%
0
0
0
0
0
0
Meerkoet
6
6
2
4
33,33%
4
0
0
0
0
0
Scholekster
45
44
31
13
70,45%
10
0
0
3
0
0
Slobeend
5
5
2
3
40,00%
2
0
0
1
0
0
Tureluur
28
28
21
7
75,00%
4
0
0
3
0
0
Wilde Eend
6
4
3
1
75,00%
1
0
0
0
0
0
Zomertaling
1
1
0
1
0,00%
1
0
0
0
0
0
Totaal
427
413
316
97
76,51%
60
2
3
21
0
11
% van bekend resultaat
76,51%
23,49%
14,53%
0,48%
0,73%
5,08%
0,00%
2,66%

Voor meer informatie over weidevogelbescherming en het stopzetten ervan door de VWG verwijzen we u naar onze secretaris .