Soort

Totaal

Bekend

Uitgekomen
Niet
uitgekomen
%
Uitgekomen
Oorzaak niet uitkomen
Predatie Beweiding Werk Verloren Overige Onbekend
Bergeend
1
1
1
0
100,00%
0
0
0
0
0
0
Canadese Gans
1
1
1
0
100,00%
0
0
0
0
0
0
Fazant
1
1
1
0
100,00%
0
0
0
0
0
0
Grauwe gans
1
1
1
0
100,00%
0
0
0
0
0
0
Grutto
50
45
22
23
48,89%
15
4
0
0
3
1
Kievit
212
181
105
76
58,01%
55
0
7
8
0
6
Knobbelzwaan
1
1
1
0
100,00%
0
0
0
0
0
0
Krakeend
1
1
1
0
100,00%
0
0
0
0
0
0
Kuifeend
1
1
1
0
100,00%
0
0
0
0
0
0
Meerkoet
20
20
11
9
55,00%
7
0
1
0
0
1
Scholekster
26
23
13
10
56,52%
7
1
0
1
0
1
Slobeend
1
1
1
0
100,00%
0
0
0
0
0
0
Tureluur
11
10
8
2
80,00%
1
0
0
0
0
1
Waterhoen
1
1
0
1
0,00%
1
0
0
0
0
0
Wilde eend
8
7
6
1
85,71%
0
0
1
0
0
0
Totaal
336
295
173
122
58,64%
86
5
9
9
3
10
% van bekend resultaat
58,64%
41,36%
29,15%
1,69%
3,05%
3,05%
1,02%
3,39%

Voor meer informatie over weidevogelbescherming en het stopzetten ervan door de VWG verwijzen we u naar onze secretaris .