De VWG "liep" op weilanden om nesten te tellen, nesten te inventariseren en te beschermen.enliepen een dagje mee. Eerst wat foto's van de nestbeschermende constructies en dan een serie over het zoeken en plaatsen van de beschermers.
Naamloos document Beschermende nestmarkering. Een goede stok voldoet.
Naamloos document Nestbeschermer geplaatst, zoek de kievit!
Naamloos document Met beleid maaien betekent dus om de nestbeschermers heen.
Naamloos document Soms worden nesten verplaatst. Dat gebeurt veel in akkerbouw gebieden.
Naamloos document Een wildreder voor de maaier jaagt de vogel (en meer) net op tijd op...
Naamloos document

15 mei 2002

Hier wordt gebroed maar waar?

Naamloos document

7 juni 2002

Weidevogelbeschermers en.

Naamloos document Voorzichtig
Naamloos document Een uitstekende plek.
Naamloos document Administratie van de nesten en vogels.