Gaan intensieve veehouderij en weidevogels nog samen? Vorig jaar begon ik mijn verslag met dat al jaren de weidevogelstand terug loopt. Dit jaar kan ik helaas geen positiever geluid laten horen, ondanks subsidies van de s.a.n. (subsidie regeling agrarische natuurbeheer) en de inzet van vele gemotiveerde vrijwilligers.
2004
Nesten Verlies door:
p=predatie
b=beweiding
w=werkzaamheden
v=verlaten
o=overig
Nestbescherming:
rs =rollen/slepen
gm =bemesten
nb =nestbescherming
om =omheenmaaien
ov=overig
Gevonden Uit Niet uit P B W V O RS GM NB OM
Kievit 228 178 50 34   4 10 2 43 24 22 10
Grutto 124 87 37 20   3 6 8     18 32
Tureluur 33 24 9 6     3       14 6
Scholekster 52 38 14 11     1 2     18 4
Wilde eend 35 21 14 10 2     2        
Slobeend 4 3 1         1        
Waterhoen 8 7 1 1                
Canadese gans 1 1                    
Krakeend 1 1                    
Kuifeend 5 5                    
Grauwe gans 1   1       1          
Meerkoet 35 18 17 14     1 2        
Knobbelzwaan 3 2 1         1        
Totaal 530 385 145 96 2 7 22 18 43 24 72 52
Resultaten van de nestbescherming van weidevogels in 2004 door

Dit jaar hadden we ruim meer oppervlakte onder ons beheer en dit waren zeker niet de slechtste gebieden, wat gevonden nesten betreft. Wat schort er dan aan. Een poosje terug kreeg ik van een mede weidevogelbeschermer een relaas van een Grutto fotograaf, met als titel; de Grutto gemolken en de verdwenen miljoenen.
Hij somt in zijn relaas een aantal zaken op die de achteruitgang van de weidevogels precies weergeven (relaas bij mij op te vragen) Het is niet mijn idee om via een relaas van iemand anders een hetze te kweken, maar als je de resultaten van dit jaar t.o.v. 2 jaar terug eens bekijkt, slaat de schrik je om het hart. Bv. Kievit-30% uit, Grutto-10%, Slobeend-25%. De tureluur is gelukkig gelijk gebleven, maar dan heb ik het over uitgekomen nesten. Want als je na het maaien je zintuigen eens de kost geeft dan zie je echt een slagveld. Kraaien, meeuwen en reigers en alles wat op prooi belust is kan er een gedekte tafel vinden. Er wordt dan wel gezegd aan de predatoren moet wat gedaan worden, maar de maaibalk is nog steeds de grootste predator. Van binnen naar buiten maaien, doet nog steeds niemand in onze regio en ook mozaïek beheer komt slecht van de grond. De tijden dat als je in begin juni door de polder fietste en alarmerende Grutto's boven je hoofd kreeg is bijna over. Als je je ogen de kost geeft, dan zie je ook dat veel oude Grutto's zonder jongen rondlopen. Misschien moet de landbouw wel helemaal om, want zo gaat het niet goed. Een boer die steeds minder voor zijn product krijgt, gaat schaalvergroten (als hij kan) of intensiever boeren. Ik wil niet op de stoel van de landbouweconoom gaan zitten, maar zo gaat het niet goed. Marktwerking noemen ze dat geloof ik. Maar de weidevogels worden hierdoor de markt uitgewerkt. Misschien dat minder intensief produceren en een fatsoenlijke prijs voor landbouwproducten een optie is.
Daardoor komt er land vrij voor reservaten waar beheersactiviteiten kunnen worden toegepast. Want in de reservaten met b.v. uitgestelde maaidata's zijn de resultaten wel beter.
Dan kan je de subsidies misschien op een betere manier tot zijn recht laten komen. Allemaal (nou ja) zijn we van goede wil, maar de uitkomst is fout. De verschillen tussen boeren en beheerders zijn vaak groot. Eén van mijn grote wensen is toch, de polders open houden met een mooie flora en fauna, zodat we in de toekomst kunnen blijven genieten van wat er groeit en bloeit.

Op de uitkomstlijst zie je zomertaling, graspieper, de veldleeuwerik en de zwarte stern helaas niet meer voorkomen. Laten we proberen de rest van de weidevogels ook niet dezelfde kant op te laten gaan.

Dank aan allen die dit afgelopen jaar weer aan w.v.bescherming hebben meegedaan, zowel boeren als vrijwilligers.


Voor meer informatie over weidevogelbescherming en het stopzetten ervan door de VWG verwijzen we u naar onze secretaris .