Soort

Totaal

Bekend

Uitgekomen
Niet
uitgekomen
%
Uitgekomen
Oorzaak niet uitkomen
Predatie
Beweiding
Werk
Verloren
Overige
Onbekend
Brandgans
1
1
1
0
100,0%
0
0
0
0
0
0
Canadese gans
1
1
1
0
100,0%
0
0
0
0
0
0
Grauwe gans
2
1
1
0
100,0%
0
0
0
0
0
0
Grutto
28
26
22
4
84,6%
2
0
0
2
0
0
Kievit
157
152
120
32
79,0%
27
0
1
2
0
2
Knobbelzwaan
2
2
1
1
50,0%
0
0
0
0
1
0
Krakeend
5
5
4
1
80,0%
0
0
0
0
0
1
Kuifeend
1
1
1
0
100,0%
0
0
0
0
0
0
Meerkoet
4
2
2
0
100,0%
0
0
0
0
0
0
Scholekster
35
32
20
12
62,5%
5
2
2
3
0
0
Slobeend
3
2
2
0
100,0%
0
0
0
0
0
0
Tureluur
13
13
12
1
92,3%
1
0
0
0
0
0
Wilde eend
2
1
1
0
100,0%
0
0
0
0
0
0
Totaal
254
239
188
51
78,7%
35
2
3
7
1
3
% van bekend resultaat
78,7%
21,3%
-
14,6%
0,8%
1,3%
2,9%
0,4%
1,3%

Weer Het weidevogelseizoen begon met een zeer droog voorjaar. De weidevogels hebben er een slecht sezioen door gehad. De bodem was te droog en veel weidevogels, vooral Grutto en Tureluur zijn gewoon niet aan broeden begonnen. Ze waren er wel, niet in grote getale, maaar het broeden kwam slecht op gangn. Je vraagt je af hoe lang ze nog in onze polders zullen gaan broeden.

Uitgesteld maaibeheer We zijn nu 2 jaar bezig met uitgesteld maaibeheer dus kunnen we nog niet zeggen dat dit de toekomst wordt. De cijfers van al onze weidevogelbeschermers (die prachtig werk doen) bij elkaar opgeteld laten zien dat de Grutto met meer dan de helft is afgenomen en voor de Tureluur geldt dit ook ... jammer, jammer.

  • De Kievit was met 10% minder nog wel redelijk te noemen. De Kievit heeft een langer broedseizoen en is dus in staat was slechter weer nog wel te verwerken.
  • De Scholekster viel ook wat tegen. Van 48 naar 35 uitgekomen nesten is ook niet geweldig.
  • De enige soort die het redelijk deed was de Slobeend.

Dank In de weidevogel gebieden hebben vrijwilligers een belangrijke functie, zij signaleren en inventariseren, maar ook beschermen zij nesten in het zo mooie polderlandschap. Met dank aan deze vrijwilligers en boeren die dit jaar weer hebben meegedaan om weidevogels te beschermen, groet ik jullie, het was weer de moeite waard.


Voor meer informatie over weidevogelbescherming en het stopzetten ervan door de VWG verwijzen we u naar onze secretaris .