Soort

Totaal

Bekend

Uitgekomen
Niet
uitgekomen
%
Uitgekomen
Oorzaak niet uitkomen
Predatie
Beweiding
Werk
Verloren
Overige
Onbekend
Canadese Gans
2
1
1
0
100,0%
0
0
0
0
0
0
Grauwe Gans
2
1
1
0
100,0%
0
0
0
0
0
0
Grutto
83
76
60
16
79.0%
10
1
2
2
0
1
Kievit
176
156
130
26
83,3%
22
1
3
0
0
0
Knobbelzwaan
2
1
0
1
0,0%
0
0
0
0
1
0
Kuifeend
7
4
4
0
100,0%
0
0
0
0
0
0
Meerkoet
20
13
9
4
69,2%
4
0
0
0
0
0
Scholekster
48
41
33
8
80,5%
7
1
0
0
0
0
Slobeend
1
1
1
0
100,0%
0
0
0
0
0
0
Tureluur
27
23
18
5
78,3%
1
0
1
2
0
1
Visdief
2
1
1
0
100,0%
0
0
0
0
0
0
Wilde Eend
12
9
8
1
88,9%
0
0
1
0
0
0
Totaal
382
327
266
61
81,4%
44
3
7
4
1
2
% van bekend resultaat
81,4%
18,7%
13,5%
0,9%
2.1%
1,2%
0,3%
0,6%
Helpen betere plannen?

Weer Het weidevogelseizoen begon met een lang koud voorjaar.’s Nachts vroor het nog. Maar over het algemeen begonnen de weidevogels toch niet veel later dan normaal met broeden. Het was in mijn gebieden maar 4 dagen later dan in andere jaren dat ik de eerste kievitseieren vond. Toch waren er vragen over hoe het zou lukken met het verdere verloop met betrekking tot het broeden van de legsels. Alhoewel de grasgroei achter bleef gingen de vogels gewoon door met het broeden op hun nesten. Door deze klimaatomstandigheden, werd er minimaal drie weken later gemaaid. Hoera, een kleine optelsom betekent, dat de weidevogels met hun legsels gemiddeld drie weken meer de tijd hadden om hun jongen groot te brengen. Want vroeg maaien betekent minder kans op insecten en minder kans om te overleven. En drie weken op zo’n jong vogelleven is heel wat.

Meer vliegvulle jongen Over het algemeen waren de weidevogelbeschermers het er over eens dat er meer vliegvlugge jongen gezien waren dan in vorige jaren. Dus maar hopen dat ze volgend jaar in wat grotere aantallen weer in onze polders aanwezig zullen zijn. We weten inmiddels wat de vele oorzaken zijn die de achteruitgang van de weidevogels tot gevolg hebben. Wetenschappelijk onderzoek, maar ook de gewone weidevogelaar pleit voor veel meer biodiversiteit. Want veel andere gebieden dan in Nederland om tot legsels te komen zijn er niet. Hoe groter de intensieve landbouw des te nadeliger het uitpakt voor de weidevogels. Dit jaar is een ander beleid tot stand gekomen d.w.z. voorheen werd subsidie per beschermd nest gegeven dat bebroed was, nu wordt deze subsidie verleend als de boer ook op een gedeelte van zijn land verlate maaidatum toepast. Hierdoor kunnen de weidevogels in deze gebieden meer kansen krijgen om daar met hun kuikens te overleven, mede omdat daar een groter insectenleven is. Ook reservaten zoals ‘De Wilck’ zijn van groot belang vanwege de latere maaidata en de hogere biodiversiteit.

Cijfermatig hadden we een iets hoger aantal. Dit komt voornamelijk omdat er 2 nieuwe boeren in de Hondsdijkse polder zijn bijgekomen. De grote uitschieters dit jaar waren de Tureluur van 12 naar 27 nesten en de Scholekster van 39 naar 48 nesten. Dit laatste kan komen door de maïsteelt die op zwarte grond plaats vindt. Grutto + 8 en de Kievit – 6. Dus dit jaar best wel goed, vooral de Tuut.

Het is van groot belang dat terreinbeheerders en boeren in grote gebieden gaan samenwerken. In de Achthovener en Hondsdijkse polder is daar een start meegemaakt, drie grote bedrijven met 200 h.a. gras en maïsland hebben dit jaar gezamenlijk zo’n uitgesteld maaibeheer toegepast. Dat werd gesubsidieerd, zodat de boer ook bedrijfsmatig het weidevogel beschermen interessant kan gaan vinden.

Dank In de weidevogel gebieden hebben vrijwilligers een belangrijke functie, zij signaleren en inventariseren, maar ook beschermen zij nesten in het zo mooie polderlandschap. Met dank aan deze vrijwilligers en boeren die dit jaar weer hebben meegedaan om weidevogels te beschermen, groet ik jullie, het was weer de moeite waard.


Voor meer informatie over weidevogelbescherming en het stopzetten ervan door de VWG verwijzen we u naar onze secretaris .