Aanpakken

Afgelopen winterperiode (2000/2001) is er door de "knotploeg" weer veel werk verzet aan het onderhoud van landschapselementen in Rijnwoude. Van eind oktober 2000 tot half maart 2001 is op maar liefst 15 zaterdagen door gemiddeld 13 deelnemers per werkdag gezaagd, gesnoeid en gestapeld aan te maken houtrillen. Omdat er genoeg werk en animo was zijn er een paar extra werkdagen ingelast. De eerste werkdag - 28 oktober - zijn we begonnen met o.a. het knotten van de wilgen achter het eilandje waar het ooievaarsnest op 14 februari 1981 is opgericht. In de maanden november en december zijn de meeste knotdagen doorgebracht op het gedeelte Kruiskade ten oosten van de boerderij van Van Schie.

Het opbouwen van een houtril

Langs de noordzijde van deze houtkade is over een lengte van 150 meter het hakhout, bestaande uit essen, esdoorns en zwarte els, teruggezet; 15 jaar geleden hadden deze bomen hetzelfde lot ondergaan. Ook in november en december hebben we in overleg met Staatsbosbeheer in de bospercelen aan het Oostvaartpad met behulp van de "Tirfort' een aantal populieren en elzen met wortels en al omgetrokken en een aantal "geringd' teneinde open plekken te maken ("stormschade'), waar dan weer onderbegroeiing ontstaat en ook nest- en broedgelegenheid wordt gecreŽerd. Op 20 januari (2001) was het ijs van de Lagewaardse Wetering sterk genoeg om het hout op het eilandje van de familie Maat - het jaar daarvoor afgezet - over het ijs naar de vaste wal te slepen. Een deel van het hout konden we ter plekke verkopen en de rest heeftmet z'n "personeel" naar de houtopslag bijgebracht.

Het werkgebied tussen Spookveraat en Kruiskade
Toon Kaart Spookverlaat
Op het erf van Jan hebben we een paar keer geholpen met het verder "dunnen" van de houtsingel rond de boerderij en het kort zagen van de stammen. In de boomgaard van de familie Reyneveld aan de Lagewaard hebben we op 24 februari wilgen geknot. Bij aanvang 's morgens lag er een mooi laagje verse sneeuw, maar een paar uur later was het een grote modderpoel geworden door het warme zonnetje en het gesleep met takken en stammen.

Door het uitbreken van Mond- en Klauwzeer mochten we niet meer op boerenerven komen, zodat we de klus bij Reyneveld niet konden afronden. Later hebben we nog wel de monumentale leilinden vůůr de woning gesnoeid. Op de laatste drie knotdagen in maart hebben we het gedeelte, Kruiskade, afgemaakt, hout afgevoerd en in het "bosje Vink" aan de Vierheemskinderenweg gewerkt.

Soep!
Soep van Bert na afloop

Al het gereedschap al "op scherp" gezet voor het komende winterseizoen. Kom genieten van de frisse lucht, het landschap, de gezellige sfeer en soep van!

Staatsbosbeheer

Dit jaar is met SBB een vrijwilligersovereenkomst afgesloten. Voor SBB is iemand die minimaal 4x per jaar komt werken een "Staatsbosbeheervrijwilliger". De vrijwilliger ontvangt een abonnement op het magazine van SBB 'Onverwacht Nederland' en krijgt de regeonale nieuwsbrief met daarin nog meer informatie over andere belangrijke voordelen, zoals onkostenvergoedingen, verzekeringen, excursies, etc.