Ooievaarsnest

De start van de vereniging? Een van de eerste grote zichtbare activiteiten van de VWG twee jaar naar haar oprichting was het plaatsen van een ooievaarsnest op de Kruiskade, voor de ruilverkaveling en de aanleg van het spookverlaat.is in de archieven gedoken en hij heeft een serie fraaie foto's uit de oude doos beschikbaar gesteld.

De ooievaars - van verleden tot heden

In heel vroeger jaren schijnen in Hazerswoude wel ooievaars gebroed te hebben. Al vele jaren geleden heeft de VWG een ooievaarsnest opgericht op het eiland bij het Spookverlaat. 14 februari 1981 stond het eerste houten paalnest fier recht op.

Leidsch Dagblad
Dinsdag 26 Februari 1901

HAZERSWOUDE - Een onzer ingezetenen meldde mij, dat hij, hoewel het bijgeloof verfoeiende toch zekerheid had bekomen, dat hij een bij uitstek geluk jaar zal hebben. De ooievaar die nu reeds zijn intocht in onze gemeente heeft gedaan, is nl. met open bek op hem aan komen vliegen. Volgens het aloude volksgeloof zou een ontmoeting van dien lentebode, in omgekeerde richting, slechts ongeluk en ellende profeteren.

Maar het duurde tot 1995 voordat een paartje ooievaars het nest zagen zitten en tot broeden kwamen. Jammer dat het in 1995 mis ging. Inmiddels was de houten paal zo kort geworden dat vervanging noodzakelijk geworden was. Zou het paar van 1995 terugkomen om een nieuw hoog nest? Op 16 maart 1996 is door leden van de vogelwerkgroep en omwonenden een geheel nieuw paalnest geplaatst. In 1996 is geen broedpoging gedaan. Het paar van 1995 kon niet terugkomen: één van de partners is in onze omgeving eind 1995 verongelukt. In 1997 volgde een tweede broedpoging van een ander paar en de verwachtingen liepen hoog op in juni 1997 met drie jongen in het nest.

1998-2002

Jaar
Man
Vrouw
Aantal uitgevlogen jongen
1997
434
763
3
1998
763
3
1999
763
3
2000
763
1
2001
763
3
2002
763
2
2003      
2004      
2005    
0

Het was in het jaar 2002 voor de zesde keer dat van het ooievaarsnest jongen zijn uitgevlogen. In 1997, 1998, 1999 en 2001 zijn telkens drie jongen uitgevlogen. In 2000 is slechts 1 jong uitgevlogen, in 2002 waren er 2 jongen. Alle jongen ooievaars zijn op trek gegaan naar Noord-Afrika.

Hopelijk keren zij na 3 of 4 jaar als geslachtsrijpe vogels naar ons land terug. We zullen nooit weten hoe het met deze 15 jongen is gegaan want geen van hen is geringd. Het nest is erg moeilijk bereikbaar.

Contact

Voor vragen over het Spookverlaat/ de Kruiskade kunt u zich tot richten.