Zwarte stern

De zwarte stern is de laatste tijd niet meer waargenomen.

2002

Ook dit voorjaar -2002- zullen een paar leden weer nestvlotjes uitleggen in de Lagenwaardse Polder, Riethoornse Polder en. Polder Oostgeer. In de Wilck doen we voor de vierde keer een poging daar een vestiging te krijgen. Het is een kwestie van volhouden. De Zwarte Stern blijft het zorgenkindje van de vereniging.

2001

Het plaatsen van de vlotjes
Het plaatsen van vlotjes voor de Zwarte Stern
Nestvlotje
Bezoek
Meer foto's van de Zwarte Stern ...

Vanaf de oprichting in 1980 van de vogelwerkgroep worden in het werkgebied van de vereniging door leden nestvlotjes uitgelegd. Ook in de laatste week van april 2001 zijn op 5 verschillende locaties totaal 70 vlotjes gelegd in sloten in intensief gebruikt agrarisch gebied. De vlotjes worden zoveel mogelijk in sloten gelegd waar nog waterplanten zoals krabbescheer en gele plomp voorkomen. Omdat het aantal Zwarte Sterns in ons land nog steeds sterk afneemt, is in het Groene Hart een project opgestart met als doel de komende jaren de leefomstandigheden van de Zwarte Stern te verbeteren. Ook de Vogelwerkgroep is daar vorig jaar bij betrokken en er is toen een oriënterend bezoek gebracht aan een aantal locaties waar nestvlotjes uitgelegd waren. Aanwezig bij dit bezoek waren Aletta van der Zijden van Landschapbeheer Zuid-Holland, Jan van der Winden van Bureau Waardenburg b.v.,envan de VWG. Doel was een indruk te krijgen van de actuele situatie van de Zwarte Stempopulatie in ons werkgebied en adviezen te geven voor het duurzaam behouden van deze kleine populatie. Een van de adviezen was het onderzoeken van het

broedsucces. Dat geeft de beste inflatie over de kwaliteit van het broedgebied. Als het broedsucces goed is kan je er van uit gaan dat de omgevingsfactoren voor de soort voldoende zijn. Als uitgangspunt wordt een broedsucces (het aantal jongen per broedpaar dat vliegvlug wordt) van gemiddeld 0,8 aangehouden. Leden van de vogelwerkgroep hebben al die jaren zoveel mogelijk bijgehouden hoeveel vlotjes er bezet waren, maar hoeveel jongen er vliegvlug werden was niet altijd bekend. Omdat ik vorig jaar april "in de vut" ging en dus meer vrije tijd kreeg, heb ik op me genomen om een zorgvuldige administratie bij te gaan houden en 2x per week per nest de juiste gegevens op te nemen. De MKZ-crisis dreigde eerst nog tegen te werkenmaar op het goede tijdstip mochten we toch nog de vlotjes uitleggen...In de Lagenwaardse Polder waar Gert de Jong al jaren trouw vlotjes in slootjes legt, waar nog krabbescheer voorkomt vlogen 25 april de eerste 5 sterns boven die slootjes.

Mei 2001

Op 18 mei hebben we daar voor de eerste keer de vlotjes geïnspecteerd en er waren toen al 10 vlotjes bezet met ieder 3 eitjes. Een week later 12 stuks met allemaal 3 eitjes. De volgende waarnemingen van jongen op het nest, zijn om verstoring te voorkomen, bijna allemaal met de telescoop gedaan. Bij elkaar hebben we vele uurtjes achter de telescoop doorgebracht en interessante en mooie waarnemingen gedaan zoals wat ze de jongen voeren, de frequentie van voeren, het verjagen van predatoren en het beschermen van de jongen tegen koude, regen en hagelbuien.

Juni 2001

Het Pinksterweekend 2 t/m 4 juni was een ramp voor de jongen en de eieren.Het waaide en regende veel en bovendien was het erg koud. De harde N.W. wind stond recht in de sloot waar de vlotjes dreven Er zijn toen veel eieren en jongen gesneuveld en toen we 5 juni op inspectie gingen, telden we nog 13 pullen en 1 stern zat nog te broeden.

Juli 2001

Op 25 juli, één van de laatste bezoeken, telden we 12 jongen vliegend bij en af en toe nog op de vlotjes. Een resultaat van gemiddeld 1 jong per paar, dus toch nog een redelijk broedsucces!

Op de andere locaties zijn alleen de vlotjes vanenbezet geweest Daar waren wel 24 vlotjes uitgelegd waarvan 4 bezet. Op 2 daarvan heeft nooit meer dan lei gelegen, waarschijnlijk betreft het hier "verdwaalde " eieren, die nooit bebroed zijn geworden. Op de andere vlotjes, ieder met 2 eitjes zijn later op 1 juni 3 pullen geteld en lei verlaten of onbevrucht. Vliegvlugge jongen heb ik daar echter nooit gezien.

Publicatie "De zwarte stern in Rijnwoude"

In het Vogeljaar is een artikel geplaatst vanenover de Zwarte Stern in Rijnwoude. Klik hier om dat artikel te bekijken (74 kB). Dit artikel geeft een overzicht van het voorkomen van de zwarte stern in ons gebied vanaf 1980 en enkele landelijke trends.