Nestkasten voor elke soort
Spreeuw

Nestkastenbeheer

Misschien is het niet direct waar je aan denkt bij nestkasten, maar een Ooievaarsnest, een Oeverzwaluwenwand en vlotjes voor de Zwarte stern zijn ook activiteiten van de VWG. De successen van de echte groene houten nestkasten, door diverse vrijwilligers in de wintermaanden gemaakt, leest u hierna.

Een kleine fotorapportage uit de Houtkamp in Leiderdorp geeft u een indruk van het onderhouden van de nestkasten.heeft een prachtig ooggetuigenverslag geschreven over het nestkastenbeheer in de Houtkamp in Leiderdorp.

  • De voorraad van nestkasten wordt door beheerd.
  • Nieuw te maken kasten beslist voor 1 april bestellen!
  • Het tellen van de broedgevallen in nestkasten wordt door gecoördineerd.

Ontwikkeling vanaf 2001 tot nu

Tip: Klik op het jaartal in de kolomkop van te tabel om de details per jaar te kunnen zien: waar werd gebroed?

Door welke vogels werden de nestkasten bezet?
Jaar: '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23
aantal kasten
264
280
275
250
244
210
224
277
228
266
203
259
227
221
261
249
237
240
237
239 250 254 252
aantal benut
176
192
177
164
179
146
150
192
133
188
168
189
145
159 167
162
166
173
171
172 169 168 182
% benut
67%
69%
65%
66%
61%
70%
67%
69%
58%
70%
83%
73%
64%
72% 64%
65%
71%
72%
72%
72% 68% 66% 72%
Vogelsoort                      
Boomkruiper 3 3 3 2 1 1 2 1     2 1     2  
Grauwe Vliegenvanger 1 1 1 2 1 1 1 1   1        
Holenduif 17 19 19 23
18
17
16
14
16
14
15
6 6 5 2 2 5 5 4 3 3 2
Huismus 2 2 2 2 2   1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Kauw 2 2 2 2 2 2 1 2            
Koolmees
78
83
74
56
77
65
65
85
62
90
73
87
66
74 78
80
85
82
79
85 77 89 89
Nijlgans 2 1 2 1 1 1 1 2 1     1     1 1
Pimpelmees
35
42
44
44
54
42
48
63
53
65
60
65
55
60 66
54
53
52
56
55 68 54 68
Ringmus
26
32
22
17
16
13
12
10
4 7 7
8
9
7 5
13
14
20
19 19 11 12 15
Roodborst 1         1    
Spreeuw 1 1 2 2   1 1 3 5 2 2 3 3 4 5 4 4 4 2 2 2
Steenuil   4            
Torenvalk
8
4 6 3 2 2 2 3 1 3 4 4 3 3 2 2 3 3 4 2 2    
Wilde Eend 3 1 1 1 2   1 1 1 1 1     1 1        
Winterkoning 2 1 1 1 2 2 1 3 2 2 3 4 2 3 3 4 1 4 2 2 1 4 4
Heggenmus   2 3 1                  
Grote bonte specht   1                          
Zwarte roodstaart              
1
               
                                           

2017De koolmees piekt!

2012De zwarte roodstaart heeft voor het eerst in een van onze nestkasten gebroed.

2009ls gevolg van sneeuw en ijs was het onmogelijk veel nesten op tijd te controleren.

2008Eindelijk, na 5 jaar wachten, zijn er 4 steenuiltjes uitgevlogen!

NESTKAST

Landelijk NEtwerk voor STudie aan nestKASTbroeders - NESTKAST

Dit is het netwerk waarin amateur nestkastonderzoekers (controleurs en ringers), professionele nestkastonderzoekers, het Vogeltrekstation (VT) en SOVON Vogelonderzoek Nederland bij elkaar komen voor het verzamelen en uitwisselen van gegevens, wetenswaardigheden en ervaringen op het gebied van nestkastenonderzoek.

Jaarverslagen NESTKAST: 2014 » 2015 » 2016 » 2017 » 2018 » 2019 » 2020 » 2021 » 2022

Waar zijn Nederland nestkasten geplaatst?
Gebieden

Jaarverslagen van de VWG

De resultaten van onze nestkastbroeders van elk jaar vanaf 2001 zijn beschikbaar.

Vrijwilligerswerk

Mee helpen kan!

Contact

Het tellen van de broedgevallen in nestkasten wordt door gecoördineerd.