In deze fotorapportage ziet u onze activiteiten in de Houtkamp in Leiderdorp. De VWG onderhoud daar ruim 70 nestkasten die in hoofdzaak worden bevolkt door Koolmezen en Pimpelmezen. We proberen de Parkieten en Winterkoningen ook te verleiden tot broeden.

Naamloos document

31 oktober 2002

Het schoonmaken van de nestkasten begint met het verwijderen van de oude nesten. Vaak vol parasieten en soms met restanten van het broedsel.

Naamloos document Het voorzichtig met veel ervaring schep je het nest er zo uit. Wel even de adem inhouden...
Naamloos document Het team wat ons toeliet voor een rapportage is werkzaam in de Houtkamp in Leiderdorp. Vanaf 1985 worden de kasten daar geïnventariseerd.
Naamloos document Vorig jaar gerepareerd met een plaatje is deze kast weer geplunderd door een specht.
Naamloos document We plaatsen niet alleen kasten voor pimpelmezen en koolmezen, ook aan uilen en valken wordt gedacht.
Vogelwerkgroep Koudekerk / Hazerswoude e.o. - Nestkasten bouwen en beheren

WIJ zoeken HULP:Nestkastenbeheer heeft REGELMATIG vrijwilligersM/V nodig.
Enkele malen per jaar worden de Kasten gecontroleerd en de resultaten genoteerd. SOMS KOMEN Wijken VRIJ en hebben we NIEUWE vrijwilligers nodig

Zeg nou niet ... geen tijd

U kunt samen met een collega die de weg weet zelf bepalen wanneer u tijd hebt

Nuttige hulp aan de vogels

Leuk werk In De natuur

kom ... geef je ALVAST op BIJ DE Coördinator