Hier moet de inhoudsopgave van deze pagina staan.
Als dat niet zo is, is er iets mis gegaan. Informeer de webmaster a.u.b.

2023-2024 - Nieuwtjes

Van bijzondere gebeurtenissen gedurende het jaar, maken we direct een verslag!

De foto's in dit verslag zijn gemaakt door.

Kruiskade een mooi pad rijker

Over de Kruiskade is het sinds kort nog mooier wandelen. In samenwerking met de vogelwerkgroep Koudekerk/ Hazerswoude en met financiering van de provincie Zuid-Holland is het wandelpad flink opgeknapt.

Samenwerking rond het pad

De schoonheid van deze parel is met name te danken aan de inzet van de Vogelwerkgroep Koudekerk/ Hazerswoude. Al jaren onderhouden zij de Kruiskade. Wilgen en essen worden geknot, oevers verstevigd, eeuwenoude insteekhaventjes onderhouden en het pad steeds van houtsnippers voorzien. Met name dat laatste was een klus die veel tijd en zorg vroeg maar waar de plantenrijkdom rond het pad door achteruitging. Reden om op zoek te gaan naar een nieuwe verharding.

Met financiering van de provincie om recreatiemogelijkheden te verbeteren zijn de houtsnippers vervangen door schelpen. Tevens investeert Staatsbosbeheer in het gebied door de bruggen in de route te vervangen.

Betere paden en route

Een schelpenpad heeft minder last van weersomstandigheden. Wandelaars kunnen de komende jaren dus beter uit de voeten over de Kruiskade. Tevens zijn er voorbereidingen getroffen om het boerenlandpad Westvaartroute te verbeteren. De route die onder beheer valt van de Groene Klaver loopt nu voor een deel over het Spookverlaat (meer info https://www.degroeneklaver.nl/ boerenlandpaden/ ). De voorbereidingen zorgen ervoor dat wandelaars op termijn de Papenvaart kunnen blijven volgen richting Hazerswoudedorp. Voorwaarde hiervoor is dat de boswerkzaamheden, die Staatsbosbeheer in de planning heeft in dit deel, zijn afgerond. Zo zal er samen met wandelknooppuntennetwerk een nog mooier aanbod ontstaan aan wandelmogelijkheden.

Genieten van natuur

Met het aanbrengen van schelpen in plaats van houtsnippers zullen overwoekerde soorten die profiteren van een rijk voedselaanbod als brandnetel en braam minder ruimte krijgen en zal de kade soortenrijker worden. In de vroege zomer wanneer de spotvogels weer zingen zal het voor de bezoekers en de vrijwilligers van de Vogelwerkgroep dus extra genieten zijn.

Draag een steentje bij

De pracht van deze parel in het Groene Hart komt tot stand door een niet aflatende inzet van de onze onvolprezen vrijwilligers. Je kunt elke zaterdag "in de winter" meewerken!Voor meer informatie over landschapsbeheer kunt u contact opnemen met bij geen gehoor kunt u ook met contact zoeken.

Het schelpenpad is voor iedereen een aanwinst!
De troffee, zeer fraai!
De gouden plons bokaal
 

Contact

Voor meer informatie over landschapsbeheer kunt u contact opnemen met bij geen gehoor kunt u ook met contact zoeken.