Hier moet de inhoudsopgave van deze pagina staan.
Als dat niet zo is, is er iets mis gegaan. Informeer de webmaster a.u.b.

2019-2020 - Knotgenoegens

We zijn over de helft van onze essenrooiactie heen. Sommige van onze knotters zullen meer dan opgelucht zijn als het over is en we weer meer aan andere landschapsklussen toekomen. Anderen gaan misschien dat echte bosbouwwerk wel een beetje missen. Maar het blijft altijd leuk om met elkaar alle klussen op onze mooie Kruiskade te klaren. Hieronder een impressie van alles wat er afgelopen seizoen weer gebeurd is.

Vrij­willigers gezocht

Mee knotten kan, lees meer over een ochtend knotten en kom eens kijken op een zaterdagochtend!

De opperknotter op het derde treetje

We beginnen steeds meer van onze nieuwe “baas” te houden, onze opperknotter. Dat komt ook omdat hij zelf zo ontzettend veel werk verzet, met name in de houtverkoop. De hele zomer en winter door is hij in touw voor de knotploeg, bijna alle dagen van de week! Hij wist met al die houttransporten zelfs onze aanhanger zo uit te wonen, dat er in mei 2019 een nieuwe aanhanger moest worden aangeschaft, omdat de oude niet langer verantwoord de weg op kon. Pas na reparatie kon de oude aanhanger nog voor kleine ritjes op en rond de kade worden ingezet. Wel handig: twee aanhangers die afwisselend achter de geleende minitrekker werden gehangen voor de houtafvoer

Prima bak
Prima bak
Zaans Rietveld
Zaansrietveld

De alliantie met de knotters van het Zaans Rietveld

Voor het derde seizoen kwamen wij onze broeders en zusters van het Zaans Rietveld helpen met het wegwerken van achterstallige klussen in dat gebied. Omgekeerd is een aantal van die knotters ook bij ons aan de slag geweest, toen hun opperknotter was uitgevallen wegens ziekte en zij toch wel graag in de natuur aan de slag wilden.

Zaans Rietveld
Zaansrietveld
Opknapbeurt voor AmaliaAmaliaeiland
Op de natuurwerkdag gingen zeven vrijwilligers (vooral gasten) op het vogeleiland door met het onkruid verwijderen. We werden tijdens deze klussen overvallen door een enorme regenbui, maar dit mocht de pret niet drukken. Het was weer een geslaagde werkdag. Later dit seizoen werden beide klussen door onze eigen mensen afgerond. Voor het eiland had dat als resultaat dat er voorjaar 2020 weer een scholeksterpaar op het eiland heeft gebroed.

Voorjaars en zomerklussen 2019

De voorjaars- en zomerklussen verliepen een beetje zoals steeds in de afgelopen jaren: aanplanten, opschietende bramen verwijderen, snipperpaden onderhouden en heel, heel veel hout zagen, kloven en verkopen. Daarnaast gingenen aan de slag met het verwijderen van begroeiing op het eiland voor de vogelhut. Eind juli 2019 begonnen we weer met het kappen van zieke essen. Als eerste werd het perceel naast de toegangsweg naar de boerderij van De F. aangepakt. Daarna gingen we door naar Miech.

De natuurwerkdag

Ook in 2019 hielden we weer een Natuurwerkdag op onze locatie. Samen met wat gasten pakten we op 2 november 2019. twee mooie klussen op. We gingen de bomen en struiken in het moerasgebied, vanuit de vogelhut gezien aan de rechterzijde van de vogelplas, terugzetten, om te voorkomen dat dit gebied verbost.

Zwaar werk
Zwaar werk

Het seizoen samengevat

Na de start van het nieuwe winterknotseizoen -eind oktober- gingen we door met het verwijderen van de essen op de percelen ter weerszijden van het toegangspad naar de boerderij van Miech. Dit werk werd steeds voorafgegaan door, die met zijn bosmaaier de ondergroei van bramen te lijf ging, om zo ruimte te maken voor het rooien van de essen. Bovendien haalden we met behulp van de Tirfor in november nog een aantal resterende essen, die moeilijk te rooien waren omdat de valrichting ongunstig was, op het perceel bij De F. weg. Bij die klus stuitten we op de aanwezigheid van twee cavia’s, die daar kennelijk gedropt waren. Na enige weken zijn deze leuke beestjes door een dierenliefhebber weggevangen en naar de opvang gebracht.

Essen

Daarna gingen we door met het verwijderen van essen op de bospercelen aan weerszijden van de toegangsweg naar de boerderij van Miech en in het tweede perceel vanaf de N11. We vorderen gestaag met de taak om essen te rooien uit de bospercelen. Als we in dit tempo doorgaan, zijn we over twee seizoenen wel klaar met deze klus.

Zwaar werk
Zorgvuldig zagen

SBB - Even schrikken

Dat gaat lang niet zo snel als het verwijderen van de essen op de drie percelen ten zuiden van de ooievaarspaal, dat in opdracht van SBB door een aannemer is gebeurd. Wat een kaalslag. Het hele bos werd daar in één week in januari 2020 omgekieperd. Bezoekers vroegen zich vertwijfeld af wat daar gebeurde. En eerlijk gezegd vonden wij het ook erg rigoureus. Kon SBB het niet aan ons overlaten? Viel er voor SBB zo veel geld te verdienen met deze ingreep? Er is ongeveer 500 kuub essenhout in één keer gerooid. Bij ons had het nog een tijdje langer geduurd, maar een geleidelijke ingreep zoals wij dat doen, is volgens mij beter voor de natuur. Veel minder insporing en daarmee vernietiging van het bodemleven, om maar iets te noemen.

Afronden en doorzetten

De klus om bomen en struiken te verwijderen in het moerasgebied ten zuiden van de vogelplas werd na de Natuurwerkdag in drie ochtenden afgerond.

Op de kade werd door, met wisselende hulp (op vrijdag vaak door onze nieuwe knotter Ruud) voor het derde seizoen gewerkt aan het achterstallig onderhoud. Het schiet al aardig op, de werkzaamheden zijn vanaf De F. drie jaar geleden inmiddels tot voorbij Miech gevorderd.

Net voorbij Miech stond een aantal grote, oude en aftakelende populieren. Deze zijn in december door een aannemer in opdracht van SBB verwijderd. Deze aannemer leverde keurig werk af.

SBB - Extra klus

Aan het eind van het seizoen kwam SBB onverwacht nog met wat klusjes. De eiken op de nog niet geknotte delen van de kade moesten deels worden vrijgezet. Een ijverige boswachter had met oranje stippen aangegeven welke bomen rond de eikjes precies moesten worden afgezaagd. Dat kwam wat flauw over, te meer daar we volgend seizoen sowieso alle essen en elzen op dat deel van de kade verwijderen.

SBB - Extra klus 2

En we moesten, nadat SBB van het waterschap een schriftelijke waarschuwing had gekregen, met spoed langs de gehele kade de over het water hangende takken verwijderen. Deze klus werd op de laatste knotzaterdag geklaard.

Ook moesten we wat reparaties aan een bruggetje op de kade uitvoeren en dat bruggetje van gaas voorzien, tegen het uitglijden. Dat klusje was snel geklaard.

Knotten en afvoeren!
Knotten en afvoeren

 

SSB - En nog iets

Het laatste klusje dat SBB voor dit seizoen voor ons in petto had, was behoorlijk wat ingrijpender. Op hun verzoek hebben wij in de buurt van boer Beukeboom het enige jaren geleden afgeplagde stukje grond van opschot van elzen ontdaan. Enige honderden elzen van inmiddels gemiddeld 2,5 meter hoog waren bezig om dit moerasgebiedje te veranderen in bos. We hebben ze met de schop met kluit en al uitgestoken, een zwaar karwei. Dat werd na de eerste werkdag wat verlicht door inzet van het kleine trekkertje, dat soms nog best veel moeite had om de boompjes, waarvan de wortels grotendeels al met de schop waren los gestoken, met een lang touw uit de modder te trekken. Een deel van deze jonge elzen hebben we geplant op de kade, op de plek waar de oude populieren verwijderd waren. Daar hadden, eneerder ook al wat wilgenslieten in de grond gestoken, in de hoop dat daar mooie knotwilgen uit groeien.

Bijkomen

Bijkomen

Insecten­hotel

en zijn vaste maatje Ruud hebben ook het insectenhotel een betere plaats in het (nu gerooide) bosperceel bij Miech gegeven, een plek met meer zon, in de hoop dat dit meer wilde bijen en andere insecten aantrekt.

 

Compliment

Het was een erg nat en stormachtig seizoen, wat soms te merken was aan de hoeveelheid knotters. Het is geen fijn vooruitzicht om een ochtend in de regen te werken. Des te groter het compliment voor degenen die dat toch hebben gedaan.

Clara

In februari 2020 trokken de stormen Ciara en Dennis over ons land. Ze richtten nogal wat stormschade aan, ook op de kade en in de bospercelen. De schade op de kade werd bijna onmiddellijk dooropgeruimd, de schade in de bospercelen werd en wordt in de loop van de tijd samen met de rooi van de essen ter hand genomen.

De troffee
De gouden plons bokaal

Uitreiking van de “Gouden plons”

Eindelijk hadden we weer eens een lachwekkende waterbelevenis. Dat gebeurde in juni 2019, toen twee van onze knotters,en , met de roeiboot naar ons eiland voor de vogelhut gingen. De bedoeling was om daar weer onkruid te verwijderen. Dit broedeiland moet kaal blijven, in de hoop dat daar visdieven of zelfs kleine plevieren willen gaan broeden. Maar op het eiland aangekomen, ontdekten zij dat er nog een scholeksternest aanwezig was, met 4 eieren. Toen zij daarom het eiland weer wilden verlaten, bleek dat zij de roeiboot niet goed hadden vastgelegd, waardoor deze een eind verderop in de plas dreef.ontdeed zich van de nodige kleren en stapte pardoes de plas in om de boot weer terug te brengen. Een terechte winnaar van deze wisseltrofee.

Contact

Voor meer informatie over landschapsbeheer kunt u contact opnemen met bij geen gehoor kunt u ook met contact zoeken.