Hier moet de inhoudsopgave van deze pagina staan.
Als dat niet zo is, is er iets mis gegaan. Informeer de webmaster a.u.b.

2017-2018 - Enerverende knotgenoegens

Na het meest enerverende jaar in onze geschiedenis was het de vraag, of het dit keer weer zo hectisch zou worden. Ik kan verklappen dat dat het geval was!  Hieronder een impressie van alles wat er gebeurd is. 

Vrij­willigers gezocht

Mee knotten kan, lees meer over een ochtend knotten en kom eens kijken op een zaterdagochtend!

De opperknotter op het tweede treetje

Hij houdt er niet zo van om in het middelpunt van de aandacht te staan, onze nieuwe opperknotter. Maar ik moet hem toch even in het zonnetje zetten: bijna elke dag wasaanwezig op de Kruiskade, om hout te verkopen, dingen te regelen, met de bosmaaier te werken, het terrein te onderhouden etc. etc. Voor het tweede jaar bewijstzijn onschatbare waarde voor de knotploeg!zou hier meteen aan toevoegen: vergeet vooral al die andere harde werkers van de knotploeg niet!! Bij deze.

De eerste stap is dit jaar voortgezet
Opperknotter
Zaans Rietveld
Amalia

Een alliantie met de knotters van het Zaans Rietveld

Voor het tweede seizoen kwamen wij onze broeders en zusters van het Zaans Rietveld helpen met het wegwerken van achterstallige klussen in dat gebied. Wij kwamen drie keer helpen, op 10 november 2018, op 12 januari 2019 en op 9 februari 2019. We hebben met beide groepen veel wilgen langs het pad evenwijdig aan de N11 verwijderd en geknot. Ook werd uitlopende begroeiing dat over dat pad liep teruggezet. En onze collega's van het Zaans Rietveld kwamen ons helpen tijdens de Natuurwerkdag en tijdens onze Boomplantdag op 9 maart 2019.

Zaans Rietveld
Amalia
Zon over Amalia
Amalia onder de zon

Voorjaars en zomerklussen 2018

Het echte seizoen liep vorig jaar naadloos over in het volgende, want meteen na de winterklussen begonnen we met de aanplant van struiken en bomen in de kaalgekapte vlaktes, waar we de essen verwijderd hadden. We klaarden deze forse klus in slechts drie weekenden (vrij- en zaterdagen) met gemiddeld zo'n acht planters per keer. Vele honderden struiken en bomen werden door ons aangeplant. Maar dat is gebeurd op gronden waar de braam al vele jaren de baas is. Om de jonge aanplant een kans te geven, moesten we de braam dus bestrijden. Dat deden we door opkomende uitlopers van de oude, tijdens het vorig seizoen verwijderde, braamstruiken uit te spitten. Daarnaast moesten ook brandnetel en her en der het kleefkruid in toom gehouden worden. Een zware klus, tijdens het zeer hete voorjaar en gedurende de lange, allerwarmste zomer ooit. We zijn daar met een paar mannen en vrouwen vele weekenden lang zwetend en ploeterend mee bezig geweest. Alle leden van het Bomen- en Struiken Bevrijdingsfront erg veel dank voor de inzet. De grote droogte heeft gelukkig nauwelijks gezorgd voor verliezen onder de nieuwe aanplant. 
Verder werden de meidoorns langs het pad naar de Amaliahut weer van onkruid ontdaan.

Aan het eind van de zomer werd het vogeleiland weer van de weelderige begroeiing afgeholpen. Daarvoor werd de in het voorjaar van de bodem van de plas gelichte roeiboot opnieuw te water gelaten.

Contacten met SBB

Sinds een paar jaar hebben we contacten met de nieuwe beheerder en nieuwe boswachters. De samenwerking verloopt prima! Zo zorgde SBB voor nieuwe kastanjehouten palen voor de oeverbescherming, voor een kraantje en zagers om een aantal lastige grote essen langs de weg te verwijderen, voor nieuw bosplantsoen en een kraantje om gaten te maken voor de aanplant van dat nieuwe bosplantsoen, voor het versnipperen van essentakken, en voor houtsnippers om op de wandelpaden aan te brengen. We kregen zelfs een taartje en een cadeautje (een drinkbeker) als dank voor onze werkzaamheden. Over onze ideeën voor het beheer van de Kruiskade/Spookverlaat wordt constructief meegedacht. We hopen en verwachten dat de samenwerking zo plezierig blijft verlopen. 

Haardhoutdag
Amalia onder de zon

Haardhoutdag

Omdat we vorig seizoen zo ontzettend veel hout hebben gekapt en naar het erf van de familie Kerkvliet hebben vervoerd, leek het een goed idee om een Haardhoutdag te organiseren, waarbij we zouden proberen om zo veel mogelijk hout te verkopen. We hielden deze dag op 28 april 2018. Helaas viel de publieke belangstelling nogal tegen. Er werd 8 kuub hout besteld, en nog voor 40 euro aan “los” hout en aan andere attributen verkocht. Wat veel beter bleek te werken: via kwamen we in contact met een schoorsteenveger, die bereid was om via zijn sociale media te delen dat wij haardhout in de aanbieding hadden. Het liep daarna meteen als een tierelier met de houtverkoop. De zagers en klovers konden de bestellingen zowat niet bijbenen; al eind mei 2018 werd het eerste hout weer uit de Houtsnip gehaald. Het extra hout dat op het erf van de familie Kerkvliet lag opgeslagen, was toen al verkocht. Wie had dat aan het eind van vorig seizoen voor mogelijk gehouden?heeft vele kilometers gereden om veel van dat hout bij de tevreden klanten af te leveren.

Houtkloven
Houtkloven

Houtkloof-machine

In juli gaf de houtkloofmachine, die al 11 jaar trouwe dienst had bewezen, de geest. Zonder klover is het lastiger om al die kuubs aan de man te brengen, dus een nieuwe moest er meteen komen. De opvolger loopt op sterkstroom en heeft een groter vermogen en kan dus nog weerbarstiger houtblokken aan.

Essen, alweer

Eind juli 2018 begonnen we al weer met het kappen van zieke essen. Er bestaat in deze tijden van essentaksterfte eigenlijk geen echt knotseizoen meer. Als eerste werd een deel van het vierde perceel vanaf de vogelplas aangepakt, omdat de ziekte daar al een aardig aantal essen had vermoord. De stammen werden met de shovel van de familie Kerkvliet naar het erf vervoerd, en daar in de Houtsnip neergelegd. Dat kon omdat er in het voorjaar en de zomer al zo veel hout was verkocht, dat het houthok al deels weer leeg was.

Bosmaaier

Met de bosmaaier met daarop een nieuw mechanisme gemonteerd (speciaal om bramen mee aan te pakken), werden door in de te rooien percelen nu eerst de bramen weggemaaid. De struikresten werden op grote hopen bij elkaar gehooid. De onder handen genomen bospercelen leken wel op stadsparken na deze grondige verwijderactie.was in zijn nopjes. Later heeftzelf ook nog de nodige bospercelen van bramen ontdaan. Zijn pas verworven brevet “bosmaaier” kwam daarbij goed van pas.

Bosmaaier
Bosmaaier
Houtvoorraad
Houtvoorraad

Nog meer essen

Eind juli 2018 werd ook een begin gemaakt met een volgend essenperceel. Dit is het perceel dat het dichtst bij de N11 ligt. Dat was vorig seizoen al voor een flink deel gerooid, maar nu ging het resterende deel onder de zaag. Alleen de andere boomsoorten (hier met name elzen) en struiken mochten blijven staan. Er werd stevig doorgebuffeld, waardoor deze klus, inclusief het afvoeren van al dat hout naar de Houtsnip, al op 13 oktober 2018, dus nog voor de start van het echte knotseizoen, was geklaard. Het afvoeren gebeurde met behulp van de shovel, de kiepcombinatie en het 'personeel' van .
Om al dat hout beter te kunnen opslaan is de ruimte op het erf van de familie Kerkvliet vergroot, op initiatief van . Er is een flink stuk verhard terrein bijgekomen met een goede afwatering (er is een kolk geplaatst, die afwatert op het slootje).

Nieuwe aanplant
Nieuwe aanplant

Aanpak van de essentaksterfte

Na aanvang van het “echte” knotseizoen (eind oktober 2018) gingen we verder met het rooien van de essen op perceel 2 en 4. Dat laatste perceel wordt geheel gerooid, zodat aan het eind van het knotseizoen het perceel langs de N11 en perceel 4 volledig opnieuw konden worden beplant. Op perceel 2 blijft een deel van de essen (voorlopig) staan, om te voorkomen dat het er te kaal gaat uitzien. De rest van dit perceel werd ook ingeplant.

Met het inplanten van het nieuwe bosplantsoen werd een begin gemaakt op 8 maart 2019. De drie percelen werden door een kraantje met machinist voorzien van plantgaten voor de nieuwe aanplant.

Knotters, knotwilgen, slieten
Knotters, knotwilgen, slieten

Gaten maken

Dat scheelt ons een hoop werk, want gaten maken in de zware klei is een stevige klus. Het kraantje zorgde in de zeer natte ondergrond wel voor een stevige insporing, dat was jammer. Maar wat waren de planters, die vanaf 9 maart 2019 met het inplanten van het bosplantsoen, bestaande uit maar liefst 8 verschillende soorten struiken en bomen, blij met het voorwerk. Dat scheelde heel wat tijd en moeite. We hadden 9 maart 2019 uitgeroepen tot Boomplantdag, en alle leden van de VWG en onze collega's van het Zaans Rietveld uitgenodigd om een dagje mee te komen werken. Er waren helaas nauwelijks andere leden dan onze eigen knotters op af gekomen. Wel een flinke delegatie van het Zaans Rietveld. In totaal gingen we met 16 mensen aan de slag, en deden meteen geheel perceel 2 en een deel van perceel 4.  
Ten aanzien van de overige bospercelen was met SBB afgesproken dat dit seizoen in ieder geval de essen die op de weg zouden kunnen vallen, zouden worden gerooid. Vorig seizoen was weliswaar de eerste rand vrijgemaakt, maar de lengte van de essen is zodanig (veel exemplaren halen ruim 25 meter), dat zij alsnog de weg zouden halen indien zij door essentaksterfte verzwakt, het loodje zouden leggen. Het aanpakken van deze onveilige situatie had een hoge prioriteit. Er was echter nog ruimte in het werkschema om ook de knot-essen op perceel 3 grotendeels te vellen. 

Gaten maken voor de nieuwe aanplant
Gaten maken voor de nieuwe aanplant

Tijdens het seizoen werden gestaag alle voorkanten van de bospercelen verder van essen ontdaan. Daarbij werden we op 15 februari 2019 een dagje geholpen door twee mensen van Staatsbosbeheer en een kraanmachinist met kraantje. Met hun hulp werden wat zware essen aan de voorkant van het driehoekbos gerooid. Het hout werd doormeteen met de tractor met kiepaanhanger naar het erf afgevoerd.

Tractortje

Eind 2018 kwam voorrijden met een allerliefst klein tractortje met een even schattig aanhangertje er achter, geleend van de mensen van Taart&Tuin in Aarlanderveen. Het tractortje bleek klein maar dapper, want heel wat ritjes hout zijn met deze mini-combinatie van de bospercelen en van de kade afgevoerd naar het erf van.

Klein maar fijn
Klein maar fijn

Natuurwerkdag

Na een jaartje te hebben overgeslagen, heeft de commissie Landschapsbeheer besloten om in 2018 weer mee te doen aan de Nationale Natuurwerkdag. Een mooie gelegenheid om ons te presenteren aan het publiek, om wat extra werk gedaan te krijgen en om te proberen extra vrijwilligers (liefst wat jongere) aan ons te binden.

Op 3 november was het zo ver. Deze editie was weer een groot succes. We mochten 31 mensen begroeten, waarvan 11 gasten. Er werd in drie verschillende ploegen ontzettend veel werk op de kade verzet. Vooral veel knotwilgen werden aangepakt, en dat was hard nodig ook, want op de kade is het nodige achterstallig onderhoud.

Natuur?
Natuur
Afvoeren hout
Afvoeren hout

Andere seizoen klussen

De belangrijkste seizoen klus van dit jaar, naast de aanpak van de essentaksterfte, was het vele werk op de oude houtkade. Deels is dit achterstallig onderhoud, omdat we van SBB lang de essen op de kade niet mochten aanpakken, juist in verband met de essentaksterfte. Vorig seizoen was een ploeg onder leiding vanal begonnen om vanaf de-brug de kade een opknapbeurt te geven. Daar werd dit seizoen mee verder gegaan.  We kwamen een heel eind; de kade is aan beide zijden vele honderden meters aangepakt. Sommige voorbijgangers zijn erg geschrokken van de rigide aanpak, maar ik verzeker u: over 3 jaar zijn de bomen en struiken al weer prominent in beeld.heeft en passant ook nog wat bomen en struiken in de aangepakte delen van de kade aangeplant. Het wordt er alleen maar mooier op!

Een klein seizoen klusje was het verwijderen van overhangende takken langs het fietspad naar de Oostvaart. Dit werd door ruim 10 knotters in een halve werkochtend geklaard.

Onder leiding vanwerd het bosje aan de Vierheemskinderenweg, vlakbij De Wilck, onderhanden genomen. Daar was nogal wat achterstallig onderhoud. In vier ochtenden werd dit werk doormet telkens twee of drie verschillende hulpkrachten, uitgevoerd.

Snippers

Houtsnipperberg
Houtsnipperberg

De wandelpaden over de kade en naar Amalia zijn van nieuwe houtsnippers voorzien. Deze snippers waren op 15 februari 2019 door een enorme vrachtwagen in twee vrachten op het erf bezorgd. De volgende dag hebben de twee hulpen van, met behulp van de shovel en de kiepcombinatie de houtsnippers op verschillende bergen langs de kade gedumpt, vanaf welke plaatsen wij de snippers met kruiwagen over de paden vervoerden om ze daarna uit te harken. De bezoekers kunnen weer naar hartenlust flaneren over de mooie kade.

SBB heeft in maart 2019 een aannemer de essentakken laten versnipperen die wij langs de kant van de weg hadden gelegd. Dat ruimde lekker op. Er liggen nu wat hopen langs de weg, die daarna nog naar de weg toe zijn gesleept. Dat wordt van de zomer versnipperd, is ons beloofd.

Contact

Voor meer informatie over landschapsbeheer kunt u contact opnemen met bij geen gehoor kunt u ook met contact zoeken.

Uitreiking van de “Gouden plons”

Deze bijzondere eer viel dit jaar te beurt aan, die in het begin van het knotseizoen een beetje nat werd. Omdat er verder -alweer- geen spectaculaire plonzen werden gemaakt, was zij de enige genomineerde. De jury was er dus snel uit.

Afscheid

Afscheid
Afscheid

Helaas gaatdoor verhuizing naar het verre Drenthe geen deel meer uitmaken van onze vaste kern knotters. Zij heeft echter beloofd om de wisselbeker tijdig te retourneren voor het volgende seizoen.

, nogmaals bedankt voor jouw inzet voor de knotploeg door de jaren heen!