Al zo lang als onze vereniging bestaat en ook daarvóór al werd er aan registratie van waargenomen vogelsoorten in de regio gedaan. Privé-overzichten om van te likkebaarden …. Met de komst van "De Braakbal" deed ook de rubriek Veldwaarnemingen zijn intrede met uiteindelijk per nummer vier pagina's. Medio jaren '90 werd binnen onze VWG officieel de functie van coördinator Tellingen / Inventarisaties / Waarnemingen gecreëerd. Al deze feiten hebben eraan bijgedragen dat er langzamerhand een flink overzicht groeide. Een aantal jaren geleden werd het idee geboren een boek over de vogels van onze regio met wat daar alzo bijhoort samen te stellen. Een echt hoge prioriteit heeft dit nooit gekregen: andere verenigingszaken eisten daarvoor teveel aandacht en tijd. Intussen is een en ander eigenlijk (grotendeels) achterhaald: veel van de gegevens die in zo'n boek zouden thuishoren staan intussen op onze eigen VWG-website en worden doorlopend geactualiseerd. Een van de hoofdstukken van het hiervoor aangehaalde boekwerkje zou een overzicht bevatten van alle in ons verenigingswerkgebied waargenomen vogelsoorten, inclusief de exoten. De gegevens hiervoor dateren uit ongeveer de laatste 25 jaar. Als bronnen fungeerden o.a. de Veldwaarnemingen uit onze "Braakbal" (tm. de editie juni 2003), de broedvogelinventarisatie-overzichten en gegevens van de wintertellingen, meerjarenoverzichten van diverse gebieden binnen het werkgebied en gegevens uit privé-archieven van leden. Het completeren van de lijst gaat nog steeds door. Voor aanvullingen houdt de auteur zich daarom aanbevolen. Het resultaat blijkt intussen buiten verwachting: (bijna) alles(?) is intussen waargenomen! De lijst is behoorlijk betrouwbaar: echt dubieuze gevallen zijn niet vermeld.

Op basis van die lijst is de Fotogalerij van vogels opgebouwd. Daar staan dus alleen de vogels in die in ons werkgebied -de Rijnwoude- zijn waargenomen.


©VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o |
Naar de top van deze pagina
| Als u meer wilt weten over de waarnemingen in de Rijnstreek, neem dan contact op met .