2010

Jonge Steenuilen en jonge Kerkuilen

We zijn nu bijna twee jaar verder na de oprichting van de uilenwerkgroep binnen de VWG Koudekerk/Hazerswoude. In die tijd is er al van alles gebeurd. Ten tijde van de oprichting waren er diverse belangstellenden voor deze werkgroep. Niet zo gek natuurlijk. Een uil, van welke soort dan ook, blijft een interessant mysterieus dier. In vele volksverhalen wordt hem ook veel wijsheid toebedacht. Dit geldt niet voor het nageslacht. Een uilskuiken heeft een ander imago. Waarom ik de uil zo boeiend vind is misschien wel vanwege zijn uitstekende gehoor. Om jaloers op te worden. Mijn gehoor is meer dat van een Kwartel.

Werkgroep 2010

Gabriël Timmermans -

Binnen de werkgroep hebben enkele mutaties plaats gevonden. Het meest trieste gebeuren binnen de werkgroep is wel het verlies van Gabriël Timmermans. De eerste kast die wij als uilenwerkgroep hebben opgehangen is samen met Gabriël volbracht. Deze kerkuilenkast moest hoog in een schuur op een daar aanwezige balk worden geplaatst. Ik weet nog goed hoe hoog we daar voor moesten klauteren en hoe koud het was die 10e januari 2009. Bij wijze van een “in memoriam” plaats ik hierbij nog een foto van dat moment.

Naast het verlies van Gabriël zijn nog twee andere uilenwerkgroepleden gestopt met hun werk omdat zij dat niet konden verenigen met andere drukke werkzaamheden. Maar in de plaats van deze drie mensen zijn 3 andere enthousiaste leden aan de werkgroep toegevoegd. Zo is daar de ons allen bekende en ook niet de minste binnen de VWG Koudekerk/ Hazerswoude persoon, een goed vogelaar, bekend van zijn mooie natuur-/vogelfoto’s, ex-bestuurslidbij gekomen. Naast hem is er ook nog een minder bekende, nog niet zo lang lid van de VWG, persoon bij gekomen die met open armen is ontvangen gezien zijn kwaliteiten die (nog) niets met vogelen te maken hebben, maar alles met de huisvesting. Mart van Tol is onze timmerman en dankzij hem beschikken we over een groot aantal nestkasten. Veel van de kasten zijn al geplaatst maar we hebben ook nog een ruime voorraad. Verder hebben we nog een man bij de werkgroep gekregen, die nog niet lid is van de VWG, maar al wel actief deelneemt aan de knotploeg,.

Met deze nieuwe leden en de bestaande leden waaronder , ,en ondergetekende doen we alle vereiste werkzaamheden die nodig zijn om de uilenstand binnen het gebied van de vogelwerkgroep te bevorderen en een beter zicht te krijgen op de stand van de diverse uilensoorten.

Werkzaamheden

Met elkaar zorgen we voor het zoeken naar geschikte locaties, het ophangen van kasten, het controleren van kasten en zonodig, indien er een kast bezet blijkt te zijn en er jongen in zijn uitgebroed, voor het ringen van de jonge uilen. Dit doen wij natuurlijk niet zelf, maar laten we doen door gecertificeerde mensen, die dit al heel lang doen. Het ringen van uilen, en ook andere vogels natuurlijk, kan heel veel informatie opleveren over bijvoorbeeld de doodsoorzaak, dispersie en leeftijd van de soort. Zo heeft men weleens een dode Steenuil gevonden die 15 jaar eerder in het nest geringd bleek te zijn. Dispersie is het uitzwerven van jonge dieren na hun geboorte en het is interessant om te weten hoever zij trekken, zodat we daarmee rekening kunnen houden met het plaatsen van nieuwe kasten.

Uilskuikens van de Steenuil - Mart van Tol

Dit jaar voor het eerst hebben we als uilenwerkgroep twee keer een blijde verwachting meegemaakt en wel van jonge Steenuilen en jonge Kerkuilen. Deze blijde verwachting is natuurlijk ook vastgelegd en willen we jullie niet onthouden. Op één van de locaties werden twee jonge Steenuilen geboren en eenmaal een beetje opgegroeid gewogen, gemeten en geringd.

Na het wegen en meten weet men vrij nauwkeurig wanneer het ei is gelegd en wanneer het jong is uitgekomen, hoe oud het jong is en wanneer het jong bij benadering het nest zal verlaten. De Kerkuilen hadden vier jongen. Ook deze werden geringd. Dit jaar lijkt weer een goed Kerkuilenjaar te zijn. Zij zijn in grote mate afhankelijk van muizen. Kennelijk was het weer een goed muizenjaar. Bijgaande foto’s zijn van beide ringmomenten gemaakt.

Wanneer de nestkasten worden gecontroleerd en daarin uilenballen worden aangetroffen, wordt de kast schoon gemaakt en verzamelen we de uilenballen. Hiervoor bestaat grote belangstelling vanuit scholen, natuurmonumenten, de zoogdierenvereniging enzovoort. Dat we aan de weg timmeren blijkt wel uit de grote belangstelling en de vraag om uilenballen. Zelfs SchoolTV heeft ons weten te vinden. Met hen zijn opnames gemaakt binnen ons gebied en in de nabije omgeving van Avifauna. In de uitzending die geheel gewijd was aan uilen, heeft men onder andere de Oehoe in Avifauna vastgelegd en heeft men een Steenuil- en Kerkuilenlocatie gefilmd. (http://player.omroep.nl/?aflID=11633476)

We gaan door

Kerkuil -

Het was leuk om hieraan mee te werken en goed om op deze manier wat natuurbeleving bij de jeugd te brengen. Het is wel zo dat beide locaties niet zodanig in beeld werden gebracht dat te herleiden is waar de kasten zich bevinden. Dit waren de bevindingen van afgelopen jaar. Naast deze bezette kasten met jongen zijn er ook nog enkele andere plekken bekend waar Steenuilen of Kerkuilen zitten. We hopen dat deze komend jaar ook broedresultaat gaan opleveren.


Meer informatie over de uilenwerkgroep kunt u inwinnen bij .