Uilen inspireren de werkgroep

In het werkgebied van de VWG-gebied waren weinig activiteiten rond uilen en uilenkasten. Het gebied was een "gat". Hoog tijd dus om aan het werk te gaan.

2008 - De oprichting

De uilenwerkgroep is 11 november 2008 opgericht. Uilen hebben velen altijd al geïnspireerd. In het nachtelijk duister vliegen zij geruisloos om ons heen. Slechts af en toe een roep maakt duidelijk dat zij in de buurt zijn. Soms heb je het geluk een uil op de dag waar te kunnen nemen. Af en toe zijn ze op de dag ook wel actief. Meestal 'roesten' ze op een tak, dicht tegen de stam, of in een nis of op een kast. Een heel leuke ontmoeting met wat Steenuiltjes had ik enkele jaren geleden in Peloponnesos, Griekenland. Met drie andere vogelaars kwamen wij daar in een gebiedje waar we plots langs de weg een Steenuil zagen zitten op een rots. We zetten de auto aan de kant en legden de uil vast middels digiscopie toen het begon te spetteren. Mijn drie medereizigers pakten de spullen op en gingen richting auto. Ik wilde echter nog een plaatje schieten toen er plots een tweede Steenuil bij kwam zitten. Het resultaat ziet u op de foto. Die drie 'watjes' baalden als een stekker dat zij dat net gemist hadden.

April 2003 - Steenuil -

Uilen en plaagdieren

Wist u dat uilen leven van wat wij plaagdieren noemen (ratten, muizen)?

Daarom werkt de uilenwerkgrooep samen met Ecorat (www.ecorat.nl). Op ecologische wijze bestrijden zij de plaagdieren. Uilen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Door te adviseren over het plaatsen van kerkuilnestkasten wil de werkgroep een bijdrage leveren aan de gifloze bestrijding.

Aanleiding

Sinds een paar jaar controleren we uilenkasten in de omgeving tussen Nieuwkoop en Ter Aar. Deze gegevens werden altijd doorgegeven aan de regiocoördinator, van wie ik dan ook altijd een regionaal beeld van dat seizoen terug ontving. Het viel dan op dat in het gebied van Koudekerk/ Hazerswoude grote open plekken waren. Het bleek dat in ons VWG-gebied niet veel activiteiten werden ontplooid om deze gegevens te verzamelen. Een enkeling was wat actiever, maar dit besloeg niet het complete gebied van onze vogelwerkgroep. Hoog tijd dus om aan het werk te gaan.

Actie

Er werd een plan van aanpak geschreven en leden werden gerekruteerd om deel te nemen aan de uilenwerkgroep. Er werden contacten gelegd met aangrenzende uilenwerkgroepen, dan wel met personen die zich actief bezig hielden en houden met de inventarisatie van de uilen.

De uilenwerkgroep werd eind 2008 opgericht. De oprichtingsvergadering vond plaats op 11 november 2008. De verwachte activiteiten zijn:

  • ophangen van nestkasten op geschikte locaties
  • controle van nestkasten
  • inventarisatie en verzamelen van waarnemingen

De eerste kasten

Het ophangen van uilenkasten is één van de activiteiten van de uilenwerkgroep. Het gaat dan hoofdzakelijk om Steenuilen en Kerkuilen. Met name de eerste soort heeft het erg moeilijk. Er is steeds minder geschikt gebied en er vallen erg veel verkeersslachtoffers. Met de Kerkuil gaat het de laatste jaren weer iets be-ter, dankzij de vele activiteiten, zoals het ophangen van kerkuilkasten. Met de Ransuil, in principe geen holenbroeder, gaat het de laatste jaren ook niet erg best. Misschien dat daar ook nog eens extra activiteiten voor moeten worden ondernomen. De toename van Kraaien en Eksters zou juist voldoende broedgelegenheid moeten verschaffen, immers in die nesten broedt de Ransuil graag. Op een mooie winterse dag in januari 2009 en wel op de 10e om precies te zijn, werd door enkele leden van de uilenwerkgroep de eerste kerkuilenkast opgehangen op een adres in Hazerswoude-Dorp. Ook twee andere adressen werden die dag nog bezocht waar eveneens een kerkuilenkast werd achter gelaten om deze later op te hangen.

Januari 2009 - Voorbereidingen voor het plaatsen van een uilennestkast -

De eerste kasten zijn klaar!

De eerste kerkuilenkasten zullen we niet snel vergeten. De voorzitter van onze vogelwerkgroep, ene, heeft kennelijk heel goede contacten in de bajes. Het zijn meestal geen lieverdjes die daar zitten, maar hij weet het toch voor elkaar te krijgen dat zij speciaal voor onze werkgroep nestkasten maken, niet alleen voor mezen, nee ook voor Steenuilen en Kerkuilen. De kerkuilenkasten, zo heeft men waarschijnlijk in de bajes gedacht, moeten lange tijd "uit kunnen zitten". Dus geen waaibomenhout, maar oerdegelijke steigerplanken. We hebben het ervaren, ze zijn zeer degelijk. Maar het geeft je wel het gevoel dat je twee kratten bier boven in de nok van een stal moet ophangen. Gelukkig zijn er geen ongelukken gebeurd.

Tips? Uil gezien?

De werkgroep vraagt een ieder die gegevens kan bijdragen (waar uilen gezien, nestkasten hangen etc.) dit ook te doen. Uiteraard zal er zeer zorgvuldig met deze gegevens worden omgegaan.Meer informatie over de uilenwerkgroep kunt u inwinnen bij .

September 2008 - Kerkuil -

Prudentie

De soort is zeer kwetsbaar en eigenaren van een locatie waar een nestkast hangt of wordt gehangen, zitten niet te wachten op alle aandacht als bekend wordt dat er bij hen een bepaalde soort huist. Om die reden hebben wij als uilenwerkgroep met elkaar afgesproken dat de informatie over de verschillende locaties alleen bij de leden bekend is en blijft. Ondanks het feit dat wij inmiddels al ruim dertig locaties in beeld hebben, blijft iedere informatie over mogelijke aanwezigheid van een bepaalde uilensoort van harte welkom.

De komende jaren willen we er alles aan doen om binnen het gebied van de vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude een goede uilenstand te bewerkstelligen.

Contact

Meer informatie over de uilenwerkgroep kunt u inwinnen bij .