Kievit

Vogelcursus 2019

Beginners: stap in!

De cursus bestaat uit vijf avonden en zes excursies. Voorkennis is niet vereist. Op de avonden komen allerlei vragen aan de orde, zoals: waarom zingen vogels eigenlijk, waarom trekken sommige soorten weg in de winter en andere niet, hoe komen ze aan hun naam, enz.

De cursusavonden waren op woensdagen, 6 maart 2019, 3 april 2019, 4 september 2019, 2 oktober 2019 en 20 november 2019. De cursusavonden waren in Het Anker.

Tureluur
 

Vogelcusus - Wie kent wie?

 
 

De excursies sluiten aan op de stof die tijdens de avonden is behandeld. De excursies waren op zaterdagen: 23 maart 2019 (ochtend) , 13 april 2019 (ochtend) , 18 mei 2109 (ochtend) , 7 september 2019 (hele dag) , 5 oktober 2019 (ochtend) en 7 december 2019 (hele dag).De cursusleiders zijn,en.

 
 

Verslag

De eerste twee avonden hebben we het over zangvogels, verrekijkers, vogelgidsen en – boeken gehad.nam ons mee in de wonderlijke wereld van de vogelzang. Voor veel deelnemers en een enkele cursusleider een doolhof, waarin je de verschillende soorten moet zien te onderscheiden. Handige ezelsbruggetjes passeerden de revue: “een blauwborst start zijn zang als een motor die niet op gang wil komen”.

Vol!

In maart 2019 zijn we begonnen met een vogelcursus. Het werd wel weer eens tijd, want de vorige was alweer een flink aantal jaren geleden. En dat het in een behoefte voorziet, bleek wel uit de aanmeldingen. Bij zevenentwintig deelnemers zijn we gestopt, maar waarschijnlijk hadden we een dubbel aantal aanmeldingen kunnen hebben, als we niet hadden aangegeven dat we vol zaten. Voor zevenentwintig deelnemers is gekozen om de excursies ook nog zinvol te laten zijn door niet met een te groot aantal mensen door de gebieden te struinen. We verdelen ons steeds in drie groepen, zodat we maximale aandacht aan deelnemers en vogels kunnen besteden.

Blauwborst
Blauwborst
Roodborsttapuit
Roodborsttapuit

Bentwoud

Na de eerste avond gingen we op excursie in het Bentwoud. Tot onze grote verrassing werden we op de verzamelplaats, het parkeerterrein bij Bentwoud – Noord al direct vergast op een zingende roodborsttapuit. Voor velen een eerste waarneming en geen verkeerde. We kozen voor het Bentwoud, omdat in maart het aantal zingende vogels nog redelijk overzichtelijk is en voor een eerste kennismaking is dat eigenlijk wel een voorwaarde.

De Wilck

Soms houden we een spontane excursie, die eigenlijk niet in het programma is opgenomen. Waarom het weer dan koud en winderig moet zijn, vragen wij ons af. De eerste ingelaste excursie ging naar De Wilck, omdat we vinden dat deelnemers aan een vogelcursus in het Groene Hart iets moeten beleven aan weidevogels. Helaas moeten we daarvoor naar een reservaat, maar het is niet anders. Voor een aantal deelnemers was De Wilck met zijn weidevogels een nieuwe ervaring. En dat geeft ook het belang van een dergelijke cursus aan. Het opent voor veel mensen een nieuwe, onbekende en mooie wereld.

Groene Jonker

Na de tweede cursusavond, waarin vooral riet- en moerasvogels centraal stonden, zijn we naar de Groene Jonker gegaan.  Een paradijs voor moerasvogels. Uiteraard stond de blauwborst hoog op de agenda. En hij toonde zich prachtig aan alle deelnemers.  Voor velen was dit een eerste waarneming.  Maar ook andere soorten als snor, rietzanger en rietgors lieten zich goed zien.

Al een paar jaar staat het kampeerterrein in Hazerswoude-Dorp van de NTKC (Nederlandse Toeristen Kampeer Club) op de nominatie om een keer door de VWG bezocht te worden. Een mooie gelegenheid voor cursisten om aan een extra excursie deel te nemen. Helaas was het die avond koud en regenachtig, maar toch lieten zwartkop en braamsluiper zich horen.

Nachtegaal
Nachtegaal

AWD

De laatste voorjaarexcursie was een vroegertje. Om half zes stonden we bij het Walhalla van vogelzang op het parkeerterrein van de Amsterdamse Waterleidingduinen, bij de Oase. Al op de parkeerplaats was het een kakafonie van vogelgeluiden. Aan de excursieleiders de schone taak om enige structuur aan te brengen in deze herrie. We beseffen heel goed dat dat voor beginnende (en ook gevorderde) vogelaars heel moeilijk is, maar je kunt ook gewoon genieten van alles wat op je afkomt zonder het direct te moeten benoemen. Het is net als met je favoriete muziek: Moet je elke noot mee kunnen lezen om ervan te genieten? 

,enwaren verhinderd, maar In en hadden we uitstekende vervangers. Hoewel het door de vraat van de damherten steeds moeilijker wordt voor nachtegalen om zich in de duinen te handhaven, was het voor ons toch een soort die we zeker aan de deelnemers wilden laten horen. Gelukkig is dat bij elke groep gelukt. In een van de groepen hebben we wel tien minuten staan luisteren naar twee tegen elkaar opzingende mannetjes. Wat een ervaring!  Zonder ze overigens te zien te krijgen. Voor veel deelnemers in dat groepje het hoogtepunt van de excursie. Daarnaast nog soorten als boomleeuwerik, boompieper, boomklever en boomkruiper om maar duidelijk te maken dat er bomen zijn in de AWD.   Helaas geen boomvalk…

In de zomer houden we een pauze om daarna weer fris en fruitig de cursus voort te zetten.

In september gaan we verder met een avond en een excursie over steltlopers. Daarna volgen nog twee avonden over vogeltrek en wintergasten. Ook deze avonden worden vervolgd met een excursie. Hopelijk beleven we aan het tweede deel net zo veel plezier als aan het eerste.