2001-2002

Winter­vogel­tellingen
2001-2002
14/10
18/11
16/12
13/01
17/02
16/03
[_]
05/04
Fuut
1
     
1
   
Aalscholver
7
21
5
 
3
7
 
7
Ooievaar
3
           
Kleine zilverreiger  
1
         
Grote zilverreiger  
1
   
1
1
 
Purperreiger
1
           
Blauwe reiger  
2
   
2
2
 
2
Lepelaar              
1
Knobbelzwaan
16
24
8
 
12
10
 
18
Kleine zwaan  
94
2
       
Nijlgans
2
 
2
 
2
2
 
2
Soepgans      
8
7
6
 
6
Smient
3135
5410
5985
2675
5655
4355
 
225
Krakeend
4
     
4
   
13
Wintertaling
42
59
7
 
83
36
 
57
Zomertaling              
3
Wilde eend
55
163
44
14
32
69
 
56
Pijlstaart    
2
   
2
 
Soepeend  
10
 
6
     
6
Tafeleend          
1
 
Slobeend
14
239
 
2
 
24
 
73
Kuifeend
3
11
 
2
53
40
 
41
Nonnetje        
2
   
Grote zaagbek          
2
 
Blauwe kiekendief
1
 
1
       
Havik  
1
         
Sperwer  
1
   
1
1
 
Buizerd
3
2
2
3
2
2
 
Torenvalk
1
1
1
2
1
   
Slechtvalk
2
 
1
2
2
   
1
Meerkoet
51
405
665
10
282
130
 
105
Scholekster        
115
157
 
144
Goudplevier
180
     
85
   
1
Kievit
6800
65
195
36
860
152
 
82
Kemphaan        
1
   
2
Grutto        
1
162
 
282
Watersnip
18
20
4
   
7
 
25
Tureluur          
26
 
83
Wulpen
65
15
   
3
9
 
1
Zwarte ruiter
1
1
         
Kokmeeuw
45
 
3
 
9
12
 
4
Stormmeeuw
30
19
35
42
40
16
 
12
Kleine mantelmeeuw  
1
         
2
Zilvermeeuw
22
 
4
2
21
6
 
8
Grote mantelmeeuw        
1
   
Houtduif  
2
   
8
11
 
16
Stadsduif    
40
   
4
 
68
Kramsvogel
22
           
Koperwiek
2
           
Zwarte kraai
4
4
5
5
5
7
 
8
Spreeuw
2100
350
425
 
1240
350
 
430
Veldleeuwerik
26
     
1
6
 
28
Graspieper
15
8
3
4
7
9
 
33
Gele Kwikstaart              
2
Witte kwikstaart
4
       
6
 
6
Tapuit
1
           
1
Ringmus
8
           
Putter
5
3
Kneu            
4

Tellingen van 14 oktober 2001 tot en met 16 maart 2002 zijn uitgevoerd door en. De telling van 5 april 2002 is uitgevoerd door,en en was een gecombineerde winter- en broedvogeltelling.

Contact

Voor meer informatie over tellingen kunt u met contact opnemen.

Meer informatie over de wetlandwacht voor "De Wilck" kunt u bij opvragen.