De zwaluwenwerkgroep Rijnstreek telt jaarlijks het aantal huiszwaluwnesten in (vrijwel) de gehele Rijnstreek. De nesten worden vanaf 1991 geteld. Alleen de kernen Nieuwkoop, Hoogmade, Zevenhoven en Noorden worden nog niet geteld.

Het doel van de werkgroep is het inventariseren van het aantal nesten (broedparen) van de huiszwaluw in de Rijnstreek. Naast het inventariseren geeft de werkgroep tevens gerichte voorlichting over het voorkomen, het gedrag en de bescherming van huiszwaluwen.

De werkgroep richt zich tevens op het in kaart brengen van gierzwaluw-kolonies. De nesten worden niet individueel geteld (moeilijk). De werkgroep zet zich in voor behoud en bescherming van gebouwen waarin gierzwaluwen broeden.
Boerenzwaluwen worden niet geteld.

Er komt in de Rijnstreek slechts één oeverzwaluw-kolonie voor. Deze kolonie in Kerk en Zanen, Alphen aan den Rijn heeft 20 nesten opgeleverd. Grondwerkzaamheden van een aannemer bedreigden de nesten. Door ingrijpen van de gemeente op verzoek van de werkgroep is het werk stilgelegd tot de vogels gevlogen waren. In de Elfenbaan is een oeverzwaluwen-kolonie gevestigd.

De werkgroep heeft leden van de VWG's uit Alphen, Koudekerk / Hazerswoude en Nieuwkoop (stand medio 2008).

Contact

Het tellen van de broedgevallen in nestkasten van Huiszwaluwen wordt door gecoördineerd.