Nestkasten voor elke soort
Spreeuw
De resultaten worden doorgegeven aan het landelijk netwerk voor studies aan nestkastenbroeders (NESTKAST).

Nestkastenbeheer door de VWG

De VWG publiceert verslagen over de bezetting van elke nestkast die door de VWG worden beheerd. Die staan hieronder per jaar in detail. Het tellen van de broedgevallen in nestkasten wordt door gecoördineerd. Hij geeft de gegevens ook door aan NESTKAST.

Overzicht over de jaren sinds 2001

We hebben alle tellingen per jaar hieronder bij elkaar gezet.Hier moet de inhoudsopgave van deze pagina staan.
Als dat niet zo is, is er iets mis gegaan. Informeer de webmaster a.u.b.

Verslag 2023

Locatienestkasten: Houtkamp
Leiderdorp
Spookverlaat
Kruiskade e.o.
Bloemerd
Leiderdorp
Lagewaard
Koudekerk
Hazers-
woude-
dorp
De Bloemhof,
Leiderdorp
Vierheemsk.w.
Hazerswoude
Totaal
aantal 2023
Nestkast- Ben Gerrit
beheerders: Peter Peter
   
    aantal kasten 66 52 17 21 22 50 24 252
    aantal benut 50 33 13 17 16 38 15 182
    % benut 76% 63% 76% 81% 73% 76% 63% 72%
Vogelsoort
Bonte vliegenv.
Boomkruiper
Grauwe vliegenv.
Gekr.roodstaart
Grote bonte sp.
Holenduif 2 2
Huismus 1 1
Kauw
Koolmees 27 17 9 2 6 24 4 89
Pimpelmees 23 15 4 1 10 12 3 68
Ringmus 7 8 15
Roodborst
Spreeuw 2 2
Torenvalk
Winterkoning 2 2 4
Zwarte roodst.
Wilde eend
Nijlgans 1 1

Verslag 2022

Locatie
nestkasten:
Houtkamp,
Leiderdorp
Spookverlaat,
Kruiskade e.o.
Bloemerd,
Leiderdorp
Lagewaard,
Koudekerk
Hazerswoude-
dorp
De Bloemhof,
Leiderdorp
Totaal
aantal
2022
Nestkast-   Ben Gerrit
beheerders: Peter
   
    aantal kasten 67 71 19 24 21 52 254
    aantal benut 44 45 17 21 11 30 168
    % benut 66% 63% 89% 88% 52% 58% 66%
Vogelsoort  
Bonte vliegenv.    
Boomkruiper 1 1 2
Grauwe vliegenv.        
Gekr.roodstaart  
Grote bonte sp.    
Holenduif   3   3
Huismus   1     1
Kauw      
Koolmees 24 21 13 3 7 21 89
Pimpelmees 20 18 4 1 4 7 54
Ringmus 4 8   12
Roodborst    
Spreeuw   2   2
Torenvalk      
Winterkoning   3 1 4
Zwarte roodst.  
Wilde eend    
Nijlgans 1 1
     

Verslag 2021

Dit jaar hadden we een muis als gast! We hebben iets meer kasten kunnen plaatsen maar het aantal nesten is niet toegenomen.

Locatie
nestkasten
Houtkamp
Leiderdorp
Spookverlaat
Kruiskade
e.o.
Bloemerd,
Leiderdorp
Lagewaard
Koudekerk
Hazerswoude
-dorp
De Bloemhof,
Leiderdorp
Totaal
aantal 2021
Nestkast-beheerders:
,en
en
Ben
Gerrit
en
en
    aantal kasten
68
72
18
20
19
53
250
    aantal benut
49
49
13
19
8
34
169
    % benut
72%
64%
72%
95%
42%
64%
68%
Vogelsoort
Bonte vliegenv.
Boomkruiper
Grauwe vliegenv.
Gekr.roodstaart
Grote bonte sp.
Holenduif
1
2
3
Huismus
1
1
Kauw
Koolmees
26
15
7
4
3
22
77
Nijlgans
2
Pimpelmees
23
21
6
2
5
11
68
Ringmus
4
7
11
Roodborst
1
1
Spreeuw
2
2
Torenvalk
2
2
Wilde eend
Winterkoning
1
1
Zwarte roodst.
Wilde eend
Muis   1         1
               

Verslag 2020

Locatie
nestkasten
Houtkamp
Leiderdorp
Spookverlaat
Kruiskade
e.o.
Bloemerd,
Leiderdorp
Lagewaard
Koudekerk
Hazerswoude
-dorp
De Bloemhof,
Leiderdorp
Totaal
aantal 2020
Nestkast-beheerders:
,en
en
Ben
Gerrit
en
en
    aantal kasten
67
67
18
20
22
45
239
    aantal benut
46
49
17
20
11
29
172
    % benut
68%
73%
94%
100%
50%
64%
72%
Vogelsoort
Bonte vliegenv.
Boomkruiper
Grauwe vliegenv.
Gekr.roodstaart
Grote bonte sp.
Holenduif
1
3
4
Huismus
1
1
Kauw
Koolmees
26
23
10
3
6
17
85
Nijlgans
2
Pimpelmees
20
13
7
1
5
9
55
Ringmus
8
9
2
19
Roodborst
Spreeuw
4
4
Torenvalk
2
2
Wilde eend
Winterkoning
1
1
2
Zwarte roodst.
Wilde eend
               

Verslag 2019

Locatie
nestkasten
Houtkamp
Leiderdorp
Spookverlaat
Kruiskade
e.o.
Bloemerd,
Leiderdorp
Lagewaard
Koudekerk
Hazerswoude
-dorp
De Bloemhof,
Leiderdorp
Totaal
aantal 2019
Nestkast-beheerders:
--
en
en
Ben
Gerrit
en
en
    aantal kasten
68
54
17
30
26
42
237
    aantal benut
45
36
16
29
15
30
171
    % benut
68%
67%
94%
97%
58%
73%
72%
Vogelsoort
Bonte vliegenv.
Boomkruiper
Grauwe vliegenv.
Gekr.roodstaart
Grote bonte sp.
Holenduif
5
5
Huismus
1
1
Kauw
Koolmees
27
12
9
5
9
17
79
Nijlgans
Pimpelmees
18
12
7
4
5
10
56
Ringmus
9
9
1
19
Roodborst
Spreeuw
4
4
Torenvalk
2
1
1
4
Wilde eend
Winterkoning
1
1
2
Zwarte roodst.
Wilde eend
Muis
1
1
               

Verslag 2018

Locatie
nestkasten
Houtkamp,
Leiderdorp
Spookverlaat
Kruiskade e.o.
Bloemerd,
Leiderdorp
Lagewaard
Koudekerk
Hazerswoude
-dorp
De Bloemhof,
Leiderdorp
Totaal
aantal 2018
Nestkast- Ben Boers Gerrit de Jong  
beheerders      
             
aantal kasten
71
51
19
28
31
40
240
aantal benut
47
36
18
28
18
26
173
% benut
66%
71%
95%
100%
58%
65%
72%
Vogelsoort
Bonte vliegenv.
Boomkruiper
Grauwe vliegenv.
Gekr.roodstaart
Grote bonte sp.
Holenduif
5
5
Huismus
1
1
Kauw
Koolmees
31
12
10
2
10
17
82
Nijlgans
1
1
Pimpelmees
16
11
8
4
7
6
52
Ringmus
9
11
20
Roodborst
Spreeuw
4
4
Torenvalk
2
1
3
Wilde eend
1
1
Winterkoning
1
3
4
Zwarte roodst.
Wilde eend
   

Verslag 2017

Ooggetuigeverslag

Een nieuwe deelnemer aan het nestkastenbeheer in de Houtkamp heeft zijn belevenissen in oktober 2017 met ons gedeeld. Is het ook iets voor u?

NESTKAST

Dit jaar was onze vereniging er nog sneller bij dan anders! Met als doel ook in de publicatie van NESTKAST 2017 te worden opgenomen. En het is gelukt! Zie bijvoorbeeld pagina 10: We staan plaats 21 met 158 bezette nestkasten.

Het succes van de koolmees in 2017   (Bron Nestkast 2017)
NESTKAST 2017 - Voorpagina 2017 - Nestkasten Koolmees
Locatienestkasten: Houtkamp
Leiderdorp
Spookverlaat
Kruiskade e.o.
Bloemerd,
Leiderdorp
Lagewaard
Koudekerk
Hazerswoude-
dorp
De Bloemhof,
Leiderdorp
Totaal
aantal
Nestkast- B.Boers G.de Jong
beheerders: J.de Groot
 
aantal kasten
70
53
23
28
31
32
237
aantal benut
50
36
20
22
19
19
166
% benut
715
68%
87%
79%
61%
59%
71%
Vogelsoort
Bonte vliegenv.
Boomkruiper            
Grauwe vliegenvanger            
Gekraagde roodstaart            
Grote bonte specht            
Holenduif
2
2
Huismus
1
1
Kauw
Koolmees
31
12
10
5
13
14
85
Nijlgans
1
1
Pimpelmees
19
14
10
1
5
4
53
Ringmus
6
7
1
14
Roodborst
Spreeuw
5
5
Torenvalk
2
1
3
Winterkoning
1
1
Zwarte roodstaart              
Wilde eend              
     

Verslag 2016

Locatienestkasten: Houtkamp
Leiderdorp
Spookverlaat
Kruiskade e.o.
Bloemerd,
Leiderdorp
Lagewaard
Koudekerk
Hazerswoude-
dorp
De Bloemhof,
Leiderdorp
Totaal
aantal
Nestkast- B.Boers G.de Jong
beheerders:
 
aantal kasten 67 53 25 31 32 39
249
aantal benut 41 35 22 21 18 25
162
% benut
59%
66%
88%
68%
56%
64%
65%
Vogelsoort
Bonte vliegenv.
 
Boomkruiper
1
 
1
Grauwe vliegenvanger
Gekraagde roodstaart
Grote bonte specht
Holenduif
2
2
Huismus
1
1
2
Kauw
Koolmees
26
13
9
5
11
16
80
Pimpelmees
15
12
13
2
6
6
54
Ringmus
7
5
1
13
Roodborst
Spreeuw
4
4
Torenvalk
2
2
Winterkoning
2
4
Zwarte roodstaart              
Wilde eend              
     

Verslag 2015

Jonge valken in hun nestkast

Al 33 jaar, dus sinds 1982, houden,en de laatste jaren ook , deze valkenkast bij. Dit is een van de 55 nestkasten in het gebied Kruiskade- Spookverlaat-Vierheemskinderenweg die wij onderhouden. In deze valkenkast bij de fam. Vlasveld heeft 24x een torenvalk gebroed, 4x een holenduif, 1x een tortelduif en 2x een nijlgans. De 3 "tralies" in de opening van de kast zijn aangebracht om te voorkomen dat nijlganzen de kast kraken. Verderop in een bosje aan de Vierheemskinderenweg hangt ook een valkenkast die dit jaar ook bezet is.


Locatie
nestkasten
Houtkamp,
Leiderdorp
Spookverlaat
Kruiskade e.o.
Bloemerd,
Leiderdorp
Lagewaard
Koudekerk
Hazerswoude
-dorp
De Bloemhof,
Leiderdorp
Totaal
aantal 2015
Nestkast- Ben Boers Gerrit d.J  
beheerders      
           
aantal kasten 76 51 25 46 31 39
261
aantal benut 48 20 22 23 17 27
167
% benut
72%
59%
88%
48%
55%
69%
64%
Vogelsoort
Bonte vliegenv.              
Boomkruiper   1   1     2
Grauwe vliegenv.         1 1
Gekr.roodstaart              
Grote bonte sp.              
Holenduif   2   3     5
Huismus       1 1   2
Kauw              
Koolmees 31 12 9 8 8 10 78
Nijlgans   2   3     5
Pimpelmees 17 11 13 5 8 12 66
Ringmus              
Roodborst              
Spreeuw       1   2 3
Torenvalk   2         2
Wilde eend              
Winterkoning       1   2 3
Zwarte roodst.              
Wilde eend
   

Verslag 2014

Locatie
nestkasten
Houtkamp,
Leiderdorp
Spookverlaat
Kruiskade e.o.
Bloemerd,
Leiderdorp
Lagewaard
Koudekerk
Hazerswoude
-dorp
De Bloemhof,
Leiderdorp
Totaal
aantal 2014
Nestkast- Ben Boers Gerrit d.J  
beheerders      
           
aantal kasten 67 52 23 40   39
221
aantal benut 56 32 22 22   27
159
% benut
84%
62%
96%
55%
-%
69%
72%
Vogelsoort
Bonte vliegenv.
Boomkruiper
Grauwe vliegenv.
Gekr.roodstaart              
Grote bonte sp.              
Holenduif   2 4       6
Huismus     2       2
Kauw              
Koolmees 34 15 7 8   10 74
Nijlgans              
Pimpelmees 22 7 15 4   12 60
Ringmus   5   2     7
Roodborst              
Spreeuw       1   2 3
Torenvalk   3         3
Wilde eend              
Winterkoning       1   2 3
Zwarte roodst.              
Wilde eend
   

Verslag 2013

Locatie
nestkasten:
Houtkamp
Leiderdorp
Spookverlaat
Kruiskade e.o.
Bloemerd,
Leiderdorp
Lagewaard
Koudekerk
Hazerswoude-
dorp
De Bloemhof,
Leiderdorp
Totaal
aantal
Nestkast- B.Boers G.de Jong
beheerders:
B.Pieterse
aantal kasten
67
51
20
51
-
38
227
aantal benut
47
28
20
31
-
19
145
% benut
70%
55%
100%
61%
Dit
50%
64%
Vogelsoort
Bonte vliegenv.
gebied 
Boomkruiper
-
Grauwe vliegenvanger
1
is  
1
Gekraagde roodstaart
-
Grote bonte specht
niet
Holenduif
1
5
-
6
Huismus
geteld   
Kauw
-
Koolmees
29
9
8
10
!!!
10
66
Pimpelmees
18
11
12
5
-
9
55
Ringmus
4
5
-
9
Roodborst
-
Spreeuw
2
-
2
Torenvalk
2
1
-
3
Winterkoning
2
-
2
Zwarte roodstaart
-
Wilde eend
1
-
1
     

Verslag 2012

Locatie
nestkasten:
Houtkamp
Leiderdorp
Spookverlaat
Kruiskade e.o.
Bloemerd,
Leiderdorp
Lagewaard
Koudekerk
Hazerswoude-
dorp
De Bloemhof,
Leiderdorp
Totaal
aantal
Nestkast- B.Boers G.de Jong
beheerders:
B.Pieterse
aantal kasten
67
51
22
56
29
34
259
aantal benut
55
30
20
36
20
28
189
% benut
82%
60%
91%
64%
69%
79%
73%
Vogelsoort
Boomkruiper
1
1
Grauwe
vliegenvanger
1
1
Holenduif
3
12
15
Koolmees
33
12
7
11
12
12
87
Pimpelmees
22
7
13
5
7
11
65
Ringmus
3
3
2
8
Spreeuw
2
2
Torenvalk
3
1
4
Wilde eend
1
1
Winterkoning
1
2
1
4
Zwarte roodstaart
1
1
     

Verslag 2011

Locatie
nestkasten:
Houtkamp,
Leiderdorp
Hazerswoude Rijndijk Bloemerd,
Leiderdorp
Lagewaard
Koudekerk
Hazerswoude-
dorp
Lagewaard,
Hondsdijk,
Koudekerk,
De Bloemhof,
Leiderdorp
Totaal
aantal
Nestkast-
beheerders:c.s.
B. Boers
G. de Jong

B. Pieterse
A. v.d. Werf

aantal kasten
60
-
19
56
28
5
35
203
aantal benut
56
-
17
40
24
4
27
168
% benut
93%
-
89%
71%
86%
80%
77%
83%
Vogelsoort                
Boomkruiper  
-
 
     
Gekraagde
Roodstaart
 
-
 
     
Grauwe
Vliegenvanger
 
-
 
1
     
1
Holenduif  
geen
 
14
     
14
Huismus  
data
 
1
     
1
Kauw  
ontvangen
         
Koolmees
30
-
8
9
14
2
10
73
Nijlgans
-
         
Pimpelmees
26
-
9
6
7
0
12
60
Ringmus  
-
 
5
1
1
0
7
Roodborst  
-
         
Spreeuw  
-
 
1
0
0
4*
5
Steenuil  
-
         
Torenvalk  
-
 
1
2
1
0
4
Wilde Eend  
-
         
Winterkoning  
-
 
2
0
0
1
3
Heggenmus  
-
         
                 

* = kast met dubbel legsel

Verslag 2010

Locatie
nestkasten:
Houtkamp,
Leiderdorp
Hazerswoude
Rijndijk
Bloemerd
Leiderdorp
Lagewaard
Koudekerk
Hazerswoude
Dorp
Lagewaard,
Hondsdijk,
Koudekerk
De Bloemhof
Leiderdorp
Totaal
aantal
Nestkast-
beheerders:B.Boers
G.de Jong

B.Pieterse
A.v.d.Werf

aantal kasten
60
53
19
55
23
18
38
266
aantal benut
50
31
17
37
17
12
24
188
% benut
83
58
89
67
74
66
63
70%
Vogelsoort
Boomkruiper
1
1
Grauwe
Vliegenvanger
1
1
Holenduif
3
13
16
Huismus
Kauw
Koolmees
30
14
8
11
8
6
13
90
Nijlgans
1
1
Pimpelmees
20
10
9
6
5
5
10
65
Ringmus
1
4
2
7
Roodborst
Spreeuw
2
3
Steenuil
Torenvalk
1
2
3
Wilde Eend
1
1
Winterkoning
2
1
2
Heggenmus
1
1
                 

Verslag 2009

Locatie
nestkasten:
Houtkamp
Leiderdorp
Hazerswoude Rijndijk
Bloemerd
Leiderdorp
Lagewaard
Koudekerk
Hazerswoude
Dorp
Lagewaard,
Hondsdijk,
Koudekerk
De Bloemhof
Leiderdorp
Totaal
aantal
Nestkast-
beheerders:
B.Boers
G.de Jong

B.Pieterse
Timmermans
A.v.d.Werf

 
aantal kasten
70
*
20
52
23
24
39
228
aantal benut
45
*
17
29
16
9
17
133
% benut
64
*
85
56
70
38
44
58
Vogelsoort
Boomkruiper
+
Grauwe
Vliegenvanger
+
Holenduif
+
6
6
Huismus
+
Kauw
+
Koolmees
27
+
6
11
8
1
9
62
Nijlgans
+
Pimpelmees
18
+
11
5
4
7
8
53
Ringmus
+
4
4
Roodborst
+
Spreeuw
+
1
1
Steenuil
+
Torenvalk
+
1
1
Wilde Eend
+
Winterkoning
+
2
2
Heggenmus
+
3
3
       

+ Als gevolg van sneeuw en ijs was het onmogelijk de nesten op tijd te controleren.

Verslag 2008

Locatie
nestkasten:
Houtkamp Leiderdorp
Hazerswoude Rijndijk
Bloemerd Leiderdorp
Lagewaard Koudekerk
Hazerswoude
Dorp
Lagewaard, Hondsdijk,
Koudekerk
De Bloemhof
Leiderdorp
Totaal aantal
Nestkast-
beheerders:
B.Boers
G.de Jong

B.Pieterse
Timmermans
A.v.d.Werf

 
aantal kasten
59
54
20
54
28
29
32
277
aantal benut
44
34
17
38
9
23
23
192
% benut
75
63
85
70
32
79
72
69
Vogelsoort
Boomkruiper
1
1
Grauwe
Vliegenvanger
2
2
Holenduif
3
11
14
Huismus
Kauw
2
2
Koolmees
24
10
8
12
3
19
9
85
Nijlgans
2
2
Pimpelmees
17
12
9
6
3
2
14
63
Ringmus
5
3
2
10
Roodborst
Spreeuw
Steenuil*
4
Torenvalk
1
1
1
3
Wilde Eend
1
1
Winterkoning
1
2
3
Heggenmus
2
2
                 

* Eindelijk, na 5 jaar wachten, zijn er 4 steenuiltjes uitgevlogen!

Verslag 2007

Locatie
nestkasten
Houtkamp
Leiderdorp
Hazerswoude
Rijndijk
Bloemerd
Leiderdorp
Lagewaard
Koudekerk
Hazerswoude
Dorp
Lagewaard,
Hondsdijk,
Koudekerk
Volkstuin
Koudekerk
Totaal
aantal
Nestkast-
beheerders:B. Boers
G. de Jong

B. Pieterse
Timmermans
A. v.d. Werf
A.v.d.Werf
aantal kasten
63
57
18
54
-
21
11
224
aantal benut
48
33
12
37
-
13
7
150
% benut
76
58
67
68
-
62
64
67
Vogelsoort
Boomkruiper
-
Grauwe
Vliegenvanger
1
-
1
Holenduif
4
12
-
16
Huismus
1
-
1
Kauw
1
-
1
Koolmees
25
13
4
13
-
8
2
65
Nijlgans
1
-
1
Pimpelmees
22
9
8
5
-
3
1
48
Ringmus
2
4
-
2
4
12
Roodborst
-
Spreeuw
1
-
1
Steenuil
-
Torenvalk
1
1
-
2
Wilde Eend
1
-
1
Winterkoning
1
-
1
                 

Verslag 2006

Locatie Houtkamp Hazerswoudee Bloemerd, Lagewaard Hazerswoude- Lagewaard Hondsdijk Totaal
nestkasten: Leiderdorp Rijndijk Leiderdorp Koudekerk dorp Koudekerk Koudekerk aantal
Nestkast- In 2006  G.de Jong   A.v.d.Werf A.v.d.Werf
beheerders: geen nest Vacant
  controle  
    aantal kasten 71 55   53 16 15 210
    aantal benut 51 30   42 14 9 146
    % benut 72 55   79 88 60 70
Vogelsoort                
Boomkruiper 1 1
Gekr.roodstaart
Gr.Vliegenvanger 1 1
Holenduif   4   13   17
Huismus      
Kauw 2     2
Koolmees 29 12   13 6 5 65
Nijlgans 1 1
Pimpelmees 20 10   6 2 4 42
Ringmus 2   5 6 13
Roodborst      
Spreeuw       
Steenuil
Torenvalk 1 1   2
Wilde eend    
Winterkoning   2   2
         

Verslag 2005

Beheerder Locatie
Kauw
Winter-koning
Pimpel-mees
Kool-mees
Holen-duif
Toren-valk
Wilde eend
Ring-mus
Huis-mus
Nijl-gans
Grauwe Vliegen-vanger
Boom-kruiper
Rood-borst
Aantal
Bezet
%


Houtkamp
Leiderdorp
2
24
32
72
58
81%

Rijndijk
Hazerwoude
7
15
5
1
2
7
1
1
56
39
70%
René Adriaanse Leiderdorp
Bloemerd
10
6
22
16
73%
A. v.d. Werf
Lagewaard
Koudekerk
3
4
1
4
1
1
21
14
67%
Hazerwoude Dorp
G. de Jong Lagewaard Koudekerk
2
6
13
12
1
5
1
1
55
41
75
A. v.d. Werf
Hondsdijk Koudekerk
4
7
18
11
61%
Totaal
2
2
54
77
18
2
2
16
2
1
1
2
244
179
73
Zoals u ziet is de locatie Hazerwoude-dorp niet gecontroleerd in 2005.

Verslag 2004

Beheerder Locatie
Aantal Kasten
Kauw
Winter-koning
Pimpel-mees
Kool-mees
Hole-duif
Toren-valk
Wilde eend
Spreeuw
Ring-mus
Huis-mus
Nijl-gans
Boom-kruiper
Rood-borst
Bezet


Houtkamp
Leiderdorp
75
2
17
27
46

Rijndijk
Hazerwoude
56
11
11
7
3
1
4
1
39
R.Adriaanse Leiderdorp
Bloemerd
22
5
12
18
A. v.d. Werf Lagewaard
Koudekerk
24
2
3
8
2
15
Hazerwoude Dorp
(38)
2
G. de Jong Lagewaard Koudekerk
54
1
5
12
13
5
1
37
Hondsdijk Koudekerk
19
4
4
1
9
Totaal
250
2
1
44
56
23
3
1
2
17
2
1
3
1
164
Bezet
164
Leeg
86
% Bezet
65,6

Verslag 2003

Beheerder Locatie
Aantal Kasten
Kauw
Winter-koning
Pimpel-mees
Kool-mees
Hole-duif
Toren-valk
Wilde eend
Spreeuw
Ring-mus
Huis-mus
Nijl-gans
Boom-kruiper
Rood-borst Bezet


Houtkamp
Leiderdorp
63
2
17
23
42

Rijndijk
Hazerwoude
52
6
12
4
2
1
5
2
32
R.Adriaanse Leiderdorp
Bloemerd
23
5
14
19
A. v.d. Werf Lagewaard
Koudekerk
25
5
1
1
2
6
1
 
15
Hazerwoude Dorp
38
5
9
1
2
4
2
23
G. de Jong Lagewaard Koudekerk
55
1
5
12
13
1
5
1
 
38
Hondsdijk Koudekerk
19
1
4
2
1
 
8
Totaal
275
2
1
44
74
19
6
1
2
22
2
2
3
 
177
Bezet
177
Leeg
98
% Bezet
64.5%

Verslag 2002

In oktober 2002 zijn de circa 75 nestkasten in de Houtkamp geïnventariseerd en gereinigd. Niet alleen koolmezen en pimpelmezen maken gebruik van de kasten, ook de spechten blijken er belangstelling voor te hebben. Elk jaar moeten ongeveer 4 nestkasten als gevolg van de belangstelling van deze vandalen worden vervangen. Zie ook de foto's van het nestkastenbeheer dit najaar in de Houtkamp.R. Adriaanse A. vd. Werf G. de Jong
Houtkamp Leiderdorp Hazerswoude Rijndijk Bloemerd Leiderdorp Lagewaard Koudekerk Hazerswoude Dorp Lagewaard Koudekerk Hondsdijk Koudekerk Totaal
Kauw
2
2
Winterkoning
1
1
Pimpelmees
15
7
4
2
6
6
2
42
Koolmees
28
11
15
2
10
14
3
83
Holenduif
4
1
13
1
19
Torenvalk
1
2
1
4
Wilde eend
1
1
Spreeuw
1
1
Ringmus
11
9
1
8
3
32
Huismus
2
2
Nijlgans
1
1
Boomkruiper
1
2
3
Grote bonte specht
1*
1
bezet
46
36
19
14
22
43
12
192
aantal kasten
75
53
23
18
40
55
16
280
leeg
29
17
4
4
18
12
4
88
bezet %
61
68
83
78
55
78
75
69
1* Waarschijnlijk nestgeval

Verslag 2001

Soort vogel
1
Houtkamp
Leiderdorp
2
Hazerswoude
Rijndijk
3
de Bloemerd
Leiderdorp
4
Lagewaard
Koudekerk
5
Hazerswoude
Dorp
6
Lagewaard
Koudekerk
7
Hondsdijk
Koudekerk
Totaal
Kauw
2
2
Winterkoning
1
1
2
Pimpelmees
13
4
4
1
4
6
3
35
Koolmees
25
8
11
4
11
15
4
78
Holenduif
4
1
12
17
Torenvalk
3
3
2
8
Wilde Eend
3
3
Spreeuw
1
1
Ringmus
9
5
4
5
3
26
Huismus
2
2
Nijlgans
2
2
Bezet
40
34
15
10
25
41
11
176
Kasten
72
51
19
20
35
53
14
264
leeg
32
17
47
10
10
12
5
88
bezet%
56%
67%
79%
50%
71%
77%
79%
67%
Hommel
1
1
2
Vleermuis 1 (3ex.)
1
beheer
René Adriaanse
Aad van der Werf
Gerrit de Jong

Zoals uit het bovenstaande valt af te lezen scoorden de sectie Hazerswoude-Rijndijk(2) en Hazerswoude-Dorp(5) ongeveer het gemiddelde bezettingspercentage (= 67%).
Sportpark de Bloemerd in Leiderdorp(3) en de Hondsdijk in Koudekerk(7) alsook een gedeelte van de Lagewaard in deze woonkern deden het relatief erg goed. Een ander deel van de Koudekerkse Lagewaard was slechts voor de helft bezet, terwijl het Leiderdorpse park De Houtkamp(1) ook aan de lage kant van de balans zat.

De meeste soorten bleven in vergelijking met het jaar 2000 ongeveer gelijk, daarentegen kelderde de Holenduif van 24 naar 17. Ook de Spreeuw zakte relatief flink: van 3 naar 1. De Ringmus blijft gelukkig constant: 25 in 1999, 27 in 2000 en 26 in 2001.
Alle beheerders worden hierbij van harte bedankt voor hun inzet.

Vrijwilligerswerk

Eén keer per jaar worden de nestkasten gereinigd en geteld. Mee helpen kan!

Ooggetuige verslag

Hoe dat er in de Houtkamp aan toegaat leest u hier...