40 jaar Uitgesteld

In het kader van het jubileumjaar 2020, het 40-jarig jublileum van de Vogelwerkgroep Koudekerk / Hazerswoude e.o., organiseerden we een groot aantal activiteiten in mei 2020.

Big Day

2 mei 2020

Op 2 mei aanstaande vindt er in het kader van het Jubileumjaar een Big Day plaats. Wat is een Big Day? Dat is een wedstrijd tussen teams van vogelaars van onze VWG, die met elkaar de strijd aan gaan wie er in één dag de meeste vogelsoorten (in het wild!) waarneemt, dus hoort en/of ziet, in ons werkgebied. Spannend en leuk, zo’n dagje vogelen in de eigen omgeving. Met de kans op een prijs en op de eeuwige roem!

Op 2 mei a.s. trek je dus voor dag en dauw het veld in, schrijf je op welke vogelsoorten je ziet en waar je die precies waarneemt. Op 3 mei a.s. stuur je de resultaten per mail naar de voorzitter van de jury

Werk­gebied

Dit is het werkgebied van onze VWG en dus ook het gebied waarbinnen de waarnemingen tellen.

Werkgebied rond de Rijn

Jury

Een jury? Ja, want we checken natuurlijk wel even of de waarnemingen realistisch en waarheidsgetrouw zijn. Het juryoordeel is bindend. Op de Open Dag van de VWG, op 16 mei 2020, vindt de prijsuitreiking plaats. 

Teamsamenstelling

Een team bestaat steeds uit twee personen. Dus zoek een gezellig vogelmaatje en geef je team zo snel mogelijk per mail op bij.  Ook kun je per mail of telefonisch bijof bijom nadere informatie over deze dag vragen. Er zijn aan de wedstrijd voor de deelnemers geen kosten verbonden.

Hoe meer deelnemers, des te leuker en spannender het wordt. Het maakt niet uit of je gevorderd bent of niet. Wat we er als vereniging mee opschieten, is dat we na 2 mei a.s. een goed beeld hebben van de aanwezige vogelsoorten in ons werkgebied in het voorjaar.

Start - Stop

De wedstrijd begint op 2 mei om 0.00 uur (dus de allergrootste fanatiekelingen kunnen ‘s nachts al op uilenjacht…)

De wedstrijd eindigt om precies 24.00 uur.

Vanzelfsprekend hoef je niet de gehele dag achter de vogels aan te sjouwen, je bepaalt zelf hoe lang je het veld in gaat.

U komt toch ook op ons verjaardags­feest?

Doet u ook mee aan de Big Day?

Feest op de Jubileumdag

16 mei 2020

Op 16 mei a.s. vieren we ons 40-jarig jubileum met een open dag op het terrein van de Familie Kerkvliet in het Spookverlaat.

Het terrein staat vol met kraampjes die bemand worden door de leden van de diverse commissies die de vogelwerkgroep rijk is. In iedere kraam is een activiteit gaande zoals bijvoorbeeld het maken van nestkastjes, bijenhotels of het uitpluizen van uilenballen. Er worden manden gevlochten en er zijn activiteiten speciaal voor kinderen. De leden kunnen u van alles vertellen over deze activiteiten, over vogels en over de prachtige gebieden waar wij actief zijn met landschapsbeheer, wintertellingen en nestkastenbeheer.

Doorlopend worden er, onder leiding van ervaren vogelaars, excursies gegeven op de Kruiskade. U krijgt uitleg over de vogels die leven op de eeuwenoude Kruiskade en over het beheer dat in handen is van de Vogelwerkgroep (onder toeziend oog van Staatsbosbeheer).

Natuurlijk is er ook aan de inwendige mens gedacht en omdat wij jarig zijn trakteren we op koffie (of thee) met cake.

Rond 11 uur organiseren we in de schuur een symposium waar iedereen aan mee kan doen. Het thema van dit symposium is: Hoe ziet de natuur in ons werkgebied er over pakweg 30 jaar uit en hoe is dat te beïnvloeden?
Een aantal panelleden krijgt 10 minuten spreektijd waarna een zaal(schuur)discussie zal plaatsvinden. We hebben al een aantal mensen hiervoor uitgenodigd waaronder de Burgermeester van Alphen aan den Rijn., een oude bekende van onze vogelwerkgroep, zal het symposium leiden.

Waar is dat feestje?

16 mei 2020

We starten vanaf 10 uur en de markt duurt tot 15.30 uur.

Het adres is: Spookverlaat 4, Hazerswoude-Rijndijk.

Parkeergelegenheid is aanwezig, maar als het mogelijk is, kom dan op de fiets.

Foto's

Speciaal voor dit feest zijn we nog even het foto-archief ingedoken en dit zijn de leukste foto's.

Verjaardag

Ik ben veertig geworden. Dank je wel. Je zegt dat ik er nog goed uit zie voor mijn leeftijd. Wat lief, wil je wat van me drinken?

Ik ben verwekt door mensen die toen twintigers, dertigers en veertigers waren, inmiddels zijn ze met pensioen. En ook nieuwe vrienden van me zijn vaak al op leeftijd, dat baart me wel enige zorgen. Ik wil jeugd, anders blijf ik niet bestaan.

Ik heb wel een paar kinderen gehad en ook nu weer doet men pogingen om nieuwe kinderen voor me te regelen. Maar ik beschouw mijn commissies als mijn echte kinderen. Allemaal met hun eigen gebruiksaanwijzingen, eigenaardigheden en onhebbelijkheden. Zo doet één commissie net of hij al op eigen benen staat, de uilenclub. Die noemt zichzelf soms uilenwerkgroep, terwijl het toch echt mijn uilencommissie is. De commissie landschapsbeheer is gewoon erg brutaal. Het is dan wel mijn grootste kind, maar moet toch naar mij luisteren. Als ik zeg: 500 euro, dan bedoel ik ook 500 euro!

Ik maak mij regelmatig zorgen over mijn kind Overheidszaken. Leeft die nog wel? Een paar leden hebben een tijdelijke variant ontwikkeld, de BBG-commissie, die ervoor moet zorgen dat het Spookverlaat gevrijwaard blijft van snel voortrazend verkeer. Maar gaan die mensen ook de andere ontwikkelingen in mijn werkgebied bewaken?


Erg trots ben ik op mijn nieuwe kindjes Munnikken­poldercommissie en Jeugdcommissie. Dat ze maar snel mogen opgroeien!

Wat vind je trouwens van dat kereltje dat in mijn lijfblad steeds van die gekke columns schrijft? Hij is pas bij me gekomen toen ik al 11 jaar oud was, en er dus één van de tweede generatie VWG’ers. Toch doet hij of hij alles van me weet. Moet hij niet eens een toontje lager gaan zingen?

Mijn lijfblad wordt trouwens steeds gevarieerder. Er zijn meer schrijvers dan vroeger, en daar ben ik blij om. En het is niet meer mijn enige medium: ik mag dan wel veertig zijn, maar ik ga wel met mijn tijd mee. Ik ben te zien op de website en via diverse sociale media. Zoek me maar eens op Facebook, Twitter en Instagram.

Wat ik voor mijn verjaardag wil hebben? Ach, ik ben al blij als je 16 mei 2020 op mijn feestje komt. Ja, natuurlijk heb ik wel wensen. Zo wil ik dat er geen weg door of langs het Spookverlaat komt. Als je daar op één of andere wijze bij kunt helpen, is dat een prachtcadeau voor mijn verjaardag.

Veertig, dan ben je als mens op middelbare leeftijd. Hoe zou dat voor een vereniging zoals ik zijn? Hoe oud zou ik kunnen worden? Dat ligt aan jullie. Zo lang er nieuwe leden bijkomen, zo lang jullie liefde voor de natuur en vogels mij voedt, zo lang blijf ik voortleven. Ik hoop dat dit nog heel lang mag zijn. Lang zal ik leven in de gloria, hiep hiep hiep hoera.

16 mei 2020

Ik vier dit hele jaar mijn verjaardag. Vier dat vooral met mij mee. Schrijf nu al heel groot in je agenda: 16 mei 2020!! Dat is een hoogtepunt. De hele dag vieren we mijn feestje op het erf van de familie Kerkvliet.

Dat mag je niet missen!

Contact

Voor meer informatie over de vereniging staat onze voorzitterparaat.