In het kader van het jubileumjaar 2015het 35-jarig jublileum van de Vogelwerkgroep Koudekerk / Hazerswoude e.o., organiseerden we een groot aantal activiteiten op 30 mei 2015.

Verslag

Hier moet de inhoudsopgave van deze pagina staan.
Als dat niet zo is, is er iets mis gegaan. Informeer de webmaster a.u.b.

en

Als ik op het terrein aankom, het erf van de boerderij van familie Kerkvliet, zie ik een enorme activiteit die al de dag tevoren begonnen was. Tenten zijn opgezet, kraampjes worden ingericht, de laatste informatie wordt gegeven. Opgelucht zijn de organisatoren want de dag ervoor was het verschrikkelijk weer, nu wel wat koude wind maar het is droog! De eerste plannen voor deze dag zijn al meer dan een jaar geleden gesmeed. Als het weer niet mee wil zitten, is dat wel heel erg zuur voor de plannenmakers…

Wat is er te doen?

Om tien uur staat alles klaar, kopje koffie wordt verstrekt en.. de eerste belangstellenden lopen of fietsen het terrein op. Men loopt wat aarzelend te zoeken, maar daarvoor lopen wat ‘gastvrouwen’ rond die mensen op weg helpen. ‘Kunnen we met de rondleiding mee?’, ‘ja hoor, hier is de stand van werkgroep Excursies waar U een afspraak kunt maken’. In de stand liggen op rij nummertjes voor:

 1. fietsexcursies naar: De Wilck,
 2. wandelexcursies met SBB naar de Kruiskade,
 3. kaartjes voor Foto Workshops Theorie in één van de tenten,
 4. kaartjes voor Foto Workshops Praktijk,
 5. lezingen over ‘Vogels in hun stadsdomein’,
 6. lezingen over Waarnemingen.nl’. 

De stand is versierd met opgezette vogels. Men krijgt er informatie over VWG Rijnwoude (Koudekerk/Hazerswoude e.o.), het clubblad ‘De Braakbal’ wordt er uitgereikt. Ook kan men zich er opgeven voor informatie per e-mail over allerhande onderwerpen, natuurlijk met de hoop op nieuwe leden, bij wie door deze dag enthousiasme is gewekt voor de omgeving, maar vooral voor de club! De inschrijving voor de excursies gaat met pieken en dalen.

Bij de stand van werkgroep Educatie is het inmiddels een drukte van belang. De quiz roept wel wat op bij ouders en kinderen: vogelsilhouetten, welke vogel bij welke nestkast, welke snavel en welke poot bij welke vogel? Om de boerderij klinkt even het luid ‘te-piet, te-piet’ van de scholeksters alsof ze de groep succes willen wensen. Ondertussen worden veel gesprekken gevoerd met de standhouders, namen genoteerd voor mailinfo, aanbevelingen voor de publieksexcursies. Kinderen zijn zeer geconcentreerd bezig met het invullen van de lijsten, aangemoedigd door volwassenen eromheen. Er werd twee keer een winnaar bekend gemaakt van de deelnemer met de hoogste score. De prijs: ‘Nieuwe zakgids vogels’ van Peter Hayman. Een zeer jong deelneemstertje had 30 van de 35 antwoorden goed bij de eerste trekking!

Opening

Er is een openingstoespraak van Arjen Siebel over 35 jaar Werkgroep Rijnwoude. Hij herinnert aan de geboorte van de werkgroep, in een cafeetje met een muffig kleedje over de tafel en een kwijnend kalanchoëetje. Toen waren het nog jonge mannen, geen grijze haar te bekennen. Nu noemt hij ook de zorg over de ‘vergrijzing’, wellicht worden de nu timmerende kinderen de nieuwe helden in de natuur.

SBB

enontvangen  van    SBB   een cadeautje. Zij mogen een nestkastje in elkaar zetten met het oog op de toekomst. ‘Want wat waardevol is, moet waardevol blijven. Dat lukt door mensen van de vogelwerkgroep’.    SBB   feliciteert de werkgroep  en bedankt haar voor haar enorme inzet: het dagelijks beheer, snoeien, zagen, onderhoud wandelpad, alles in weer-en-wind! Ze noemt de realisatie van de kijkschermen en de kijkhut, de vlotjes voor zwarte sterns. Ze refereert aan de verkoop van het hout, waarmee de financiering van voornoemde zaken werd gedaan. Een perfecte vorm van samenwerking, waarvoor SBB de werkgroep erg dankbaar is. De boswachter zegt ook dat de werkgroep ‘de oren en ogen’ zijn in de dagelijkse praktijk, met wie ze plannen kan maken, van wie ze aanbevelingen krijgt waar ze wat mee kan. Maar ook de praktische mensen, die melden dat er weer ‘rotzooi’ gemaakt/gedumpt is, hebben het zelf al opgeruimd, waarop SBB tijdelijk meer toezicht houdt om de verantwoordelijken te betrappen... Omgekeerd is de werkgroep daar ook erg dankbaar voor want ze  kunnen voor overleg of juridisch handelen altijd bij SBB terecht.

Wilgentenenvlechten

Bij de stand ‘Wilgentenenvlechten’ zitten jong en oud zich te vermaken met de weerbarstige takken. Maar de resultaten mogen er zijn: hangpotjes voor een plantje, sommigen maken een begin voor een groter werkstuk als een eendenmand of een wilgentenen zuil. De voorbeelden in stand werken op de verbeelding, want de stand staat vol met artikelen gemaakt met natuurlijke materialen. Het is er continu druk.vertelt dat de tenen ‘Belgisch Rood’ heten en uit Aarlanderveen komen van een eigen griend.

Uilenwerkgroep

Bij de stand Uilenwerkgroep ontmoet ik ineensmet dochter en kleinzoon Robin. Het ventje zit met veel enthousiasme een braakbal van een kerkuil uit te pluizen. ‘Ik heb een schedeltje’, roept hij. Terwijl ik naar de enthousiast peuterende kinderen kijk, vertelt Ger Maatkamp dat de uilenballen op Goeree erg soortenrijk zijn. Door het gevarieerde landschap komt er o.a. ook de Noordse Woelmuis voor, afstammeling van de lemming, tijdens de ijstijd hier terecht gekomen en heeft zich als eigen soort weten te handhaven. Met deze voedselbron is er op Goeree een rijkere kerkuilenbestand dan elders. De uilenstand is versierd met een opgezette steenuil, kerkuil, ransuil en bosuil. Ondertussen vergelijken de kinderen alle gevonden botonderdeeltjes met een voorbeeld op de zoekkaart en plakken daarna de botdeeltjes op dubbelzijdig plakband, waarna Ger er zilverzand overheen giet. De kinderen kregen zo een ‘schilderijtje’, waarna ze trots de stand met hun zorgvuldig gekoesterde kleinoodje verlaten.

Nestkasten

Achter de uilen is de stand Nestkasten timmeren waar naar hartenlust getimmerd wordt. Kinderen maken hun eigen nestkast en mogen hem meenemen. Nou, dat trekt veel jeugd aan! En Papa’s…

Voor klein en groot

De volgende stand is van SBB, StaatsBosBeheer, daar is de stand met riet versierd waaruit een (opgezette) roerdomp voorzichtig naar voren lijkt te gaan stappen. Vanuit de andere hoek kijkt een vos in sluiphouding toe. Er liggen bladen als Naar Buiten, Het Kleine Buitenboek en Buitenleven die meegenomen of gekocht kunnen worden. In een kistje liggen eieren van klein naar groot, van winterkoning tot Waterhoen, dat veel belangstelling krijgt. Tevens staan er folders over wandelgebieden en over Het Groene Hart, doelgebied van onze vereniging!

Opperknotter junior

Bij de stand Landschapsbeheer hangt een nestkast versierd als koekoeksklok. Er liggen boekjes met informatie over de Kruiskade met beschrijvingen. Er wordt reclame gemaakt voor streekeigen haardhout dat via de knotploeg van de vogelwerkgroep verkocht wordt, gekloofd en wel. Er staan een paar voorbeelden met ‘bokken’ met elektrische zagen. Ook het kloven gaat tegenwoordig electrisch. Het handzagen en handkloven staan ter demonstratie naast de electrische vorm. Ook kunnen kinderen er een schijf van een boomstam zagen. Het valt nog niet mee. Als Robin gezaagd heeft verteltaan Cor dat zijn kleinzoon in de toekomst misschien de nieuwe opperknotter zal zijn…

Geuren

Rond de stand van de Foerage is het ook steeds druk. Er vormt zich een rij. Goed teken, want dat betekent inkomsten ter bekostiging van deze dag. Er hangt een heerlijke geur van soep en gezien de koude wind heeft de soep gretig aftrek.

Lijstjes

De drie lootjes verkopers lopen rond en proberen voor de eerste ronde de groene, daarna de blauwe en weer daarna de roze lootjes te slijten. Mensen kopen graag ‘voor het goede doel’. Bij de eerste trekking is er vreugde in Huize van den Bosch:wint de lijst met prachtige vogelfoto’s die beschikbaar stelde. Het gaat gepaard met een luid ‘Hoera’! Bij de tweede ronde wint weer een clublid:! Nu duidelijk is dat bij mij geluksnummers gekozen mogen worden, word ik zo’n beetje achtervolgd. Men heeft de fotolijst goed bekeken en de kopers willen winnen. ‘Doe mij er maar vijf’ hoor ik nu achter elkaar. Ha, kassa!, denk ik en laat mensen hun nummers kiezen. Men is gretig om te winnen.

Weidevogelwachter

Bij de stand ‘Weidevogelbeheer’ liggen flink wat folders om ‘weidewachter’ te worden. Er liggen gebroken schalen van grutto-eieren, wat kleurplaten, een krant over VIP behandeling voor weidevogels en een stencil over weidevogelbeheer. En natuurlijk weer een formulier waarop mensen kunnen intekenen voor informatie over deze werkgroep. Ik vraag aanwat de motivatie erin houdt als hij me vertelt hoe ‘leeg’ de polder is, dat er geen ‘muziek’(vogelzang/roep) meer komt uit de polder. Met het Weidevogelmanifest blijkt dat beheer alleen nog zinvol in kerngebieden is, als de boer uitgesteld maaibeheer wil toepassen en kan aantonen.
Vergelijk de ingetekende lijst van 1991 met het life-weiland van nu: destijds op hetzelfde stuk meerkoet, leeuwerik, kievit, grutto, tureluur, scholekster, wilde eend en slobeend. Nu niets!! Ja, een nep-kievit met een nestkastbeschermer. In de verte een Canadesche gans met jongen. Maar ja, deze valt niet onder weidevogel…

Robin komthalen als we even staan te praten. ‘Opa, kom eens kijken, Er is een zwaluw in de stal’.

Putter-wijken?

Mia komt uit de tent waar ze een lezing van Jip Louwe Kooijmans volgde over vogels in hun domein. Ze is duidelijk enthousiast over kennis die ze opdeed over stadse vogelgemeenschappen in verschillende wijken. Weet je waarom je veel puttertjes in nieuwe Vinexwijken ziet? Ik raad een beetje en moet ook het antwoord een beetje schuldig blijven… Joh, schrijf je in en ga er even luisteren! Ik wil wel maar tegelijkertijd moet ik overal mijn oor te luisteren leggen voor dit verslag. Dus zie ik er maar vanaf…. Mia heeft het boek over Stadsvogels gekocht, misschien leen ik het eens van haar.

Vogelgraferen

Mia vertelt ook over de Workshop Vogelfotografie van Chris van Rijswijk. Ze ervaarde dat als heel zinvol en zal e.e.a. proberen in de praktijk toe te passen. Ze geefthaar stencil met allerlei tips.blijft trouw op zijn post bij de stal. Hij ziet maar van de fotografieworkshop af, ook al vindt hij dat heel jammer.

Mensen zoeken een beetje naar de powerpointpresentaties in de stal, het is nogal achterin. Een beetje verwijzen blijkt echt nodig, anders gaan mensen de stal niet in. Kinderen reageren enthousiast op de getoonde vogelplaatjes. ‘Die ken ik al, die heb ik al eens gezien’, hoor ik. Kinderen zijn heel enthousiast bij het zien van een fuut met jongen. Mensen komen zichtbaar enthousiast naar buiten.

De VWG

Onze voorzitter,, houdt er een toespraak over de vereniging en de doelstellingen. Hij noemt:

 • de oeverzwaluwwand,
 • de nestpaal voor de ooievaars,
 • het reinigen van de nestkastjes,
 • broedvogelinventarisatie op de Kruiskade,
 • weidevogelinventarisatie vooral bij de Wilck i.v.m. de kleine zwaan.

Voor de weidevogelbescherming zijn de boeren nodig: daarom worden positieve contacten met de boeren onderhouden.vertelt:

 • over de massa’s overwinterende smienten;
 • het unieke van de Wilck dat heeft gemaakt dat de HSL lijn ondergronds is gegaan;
 • het onderhoud rond de Amaliaplas en het schelpeneiland, dat door de wind dreigt af te kalven. De hoop is dat er sterntjes gaan broeden.
 • dat de grootste werkgroep het landschapsbeheer is. Er wordt door de groep beschoeiingen aangelegd, graskanten gemaaid, soms met hulp van de ‘Lions’. De Kruiskade wordt onderhouden, wilgen geknot, hout verkocht. Er worden nestkasten opgehangen voor steenuil, kerkuil, ook insectenhotels. Hij noemt nogmaals de enorm goede samenwerking met SBB.
 • over de natuurtuin in Koudekerk
 • over de publieksavonden,
 • de ledenexcursies
 • weekenden,
 • de publieksavonden,
 • de cursus vogelgeluiden,
 • de cursus vogelfotografie,
 • de vogelsite Rijnwoude.

In de stand Tuinvogeltellingen liggen folders over erfvogels, libellen, vlinders, het blad Vogels van Vogelbescherming. Mensen komen er hun verhaal over wederwaardigheden in hun tuin vertellen: nestkastje met nog niet vliegvlugge meesjes, een ekster en weg waren de kleintjes. Een seringenboom van de buren werd omgehakt: weg aanvliegroute en vogels in hun tuin. De verhalen worden welwillend aangehoord en eventueel van commentaar voorzien.

Succes

De dag begint ten einde te lopen. De gezellige drukte neemt wat af. De standhouders gaan tegen vieren wat opruimen. Ineens gaat iedereen aan de slag. In no time is er opgeruimd. Vele handen! De stal wordt ingericht. Op de tafels verschijnen de hapjes en drankjes.
Als we met zijn allen zitten zien we met hoeveel vrijwilligers deze dag gerund is. Een succesvolle dag met negen nieuwe leden, deelt mee. Een succesvolle dag waarop de vereniging zich in al zijn aspecten heeft gepresenteerd.sluit nog af met een dankwoord. Er wordtnog iets overhandigd als dank voor de organisatie, zij was vanaf het begin de motor van alle plannen en activiteiten.

Overzicht van het volledige programma 2015

Tijd Tent Excursies  1 tot 1,5 uur Stal Overig
10.00 – start Open Dag foto workshop
theorie en praktijk
    Doorlopend nestkasten maken in/bij kraampje SBB
10.30 – 10.50 Tim Asbreuk DVD VWG 25 jaar  
Waarneming.nl De Wilck
11.00 – 11.20 Arjen Siebel      
Officiële opening Open Dag
11.30 – 11.50 Jip Louwe Kooijmans    SBB    foto serie Vogels
Vogels in hun stadsdomein Kruiskade met SBB Vlechten met wilgentenen
12.00 – 12.20 Chris van Rijswijk   Voorzitter  
Foto workshop 1 theorie Presentatie VWG
12.30 – 12.50 Tim Asbreuk Chris van Rijswijk Presentatie VWG landschapsbeheer  
Waarneming.nl Foto workshop 1 praktijk
13.00 – 13.20 Jip Louwe Kooijmans DVD VWG 25 jaar
Vogels in hun stadsdomein De Wilck   Vlechten met wilgentenen
13.30 – 13.50 Chris van Rijswijk image002
Hans Backx
foto serie Vogels  
Foto workshop 2 theorie Kruiskade met SBB  
14.00 – 14.20 Jip Louwe Kooijmans Chris van Rijswijk Voorzitter   
Vogels in hun stadsdomein Foto workshop 2 praktijk Presentatie VWG
14.30 – 14.50 Wim van Nee   Presentatie VWG landschapsbeheer
Foto workshop 3 theorie   Vlechten met wilgentenen
15.00 – 15.20 Chris van Rijswijk Wim van Nee DVD VWG 25 jaar  
Foto workshop 4 theorie Foto workshop 3 praktijk
15.30 – 16.00   Chris van Rijswijk   Afsluiting
Foto workshop 4 praktijk
         

Video

Er is een video gemaakt van deze dag. Neem even de tijd en geniet er van!

Contact

Voor meer informatie over de vereniging kunt u de secretarisbenaderen.