In het kader van het jubileumjaar 2005, de VWG bestond 25 jaar, organiseerde de vereniging een aantal extra activiteiten.

Nadat het bestuur ons had verzocht de taak op ons te nemen (met een uitgebreide lijst van wensen en een beperkt budget) kwamen we op 1 oktober 2003 voor het eerst bijeen. Daarna volgden nog 22 vergaderingen, waarvan 11 vóór de start van het jubileumjaar. Eerst brainstormend, daarna kregen de plannen steeds concreter vorm. Leuke bijeenkomsten, waarbij mij opviel hoe creatief deze commissie was. Dat kwam bijvoorbeeld tot uiting in het maken van het jubileumlied, dat in ruim een uur in elkaar werd gezet, en in het ontwerp van het jubileumlogo en van de grote VWG-jubileumvlag.

Creativiteit noodzakelijk

Meteen na de start bedachten we hoe we het relatief beperkte budget wat konden ophogen. We bedachten een sponsorvogeltocht (in 2004) om extra geld te genereren, en dat lukte goed. Verder schreven we diverse overheidsinstanties aan met het verzoek subsidie te verstrekken; veel brieven en werk, weinig resultaat helaas. Bovendien ondernamen we actie om voor de kalender, die we begin van het jubileumjaar als cadeau aan alle leden gaven, sponsors te regelen. Dat lukte gelukkig wel erg goed, anders zou een flink deel van het budget al aan de kalender zijn opgegaan. Voor de foto’s op de kalender organiseerden we een fotowedstrijd (2004).

Verslagen van de activiteiten

Dat gebedel om geld was niet het leukste deel van ons werk. Het werd veel leuker toen we aan de feesten konden gaan werken.

Een goede start

Het eerste feest, de Jubileumreceptie, werd meteen een groot succes. We hadden Het Anker gezellig ingericht en de opkomst (ook van uitgenodigde oud-leden) was hoog, bijna 100 aanwezigen. Ook de jubileumfilm van Jan Tijsma droeg bij aan het succes van deze avond. Het kopspijkerspel bleek goed aan te slaan.

Eerst fietsen en dan ... BBQ!

Voor het grote feest in juni (fietstocht, barbecue en feestavond) hadden we, naast een tweede lied, ook een spel bedacht (‘knot-je-fit’) en tradmet zijn gitarist op. Ook bij deze bijeenkomst was de opkomst groot.

Verder hebben we geregeld dat bij de seizoensopening in september nog eens in de archieven werd gedoken voor oude foto’s, dia’s en films, om het gevoel van de afgelopen 25 jaar nog eens naar voren te halen.

De commissie had zichzelf tot taak gesteld om naast de leut voor de leden ook aandacht te hebben voor datgene waar het bij de VWG uiteindelijk allemaal om draait, natuurbeleving en vogels en het bevorderen van kennis daarover bij leden en niet-leden. Dat resulteerde in het aanbieden van twee lesbrieven over vogels aan basisscholen in het werkgebied, een tweede vogelsponsortocht (in 2005) voor het goede doel (Grutto’s), pennen en inventarisatieformulieren voor leden en niet-leden om het vogelen in het werkgebied te bevorderen, twee werkexcursies (Naardermeer en Biesbosch) en een lezing van een deskundige van Naturalis over onderzoek aan ingeleverde dode vogels.

 

Bij het afscheid van het jubileumjaar past een cadeautje geven als meer blijvende herinnering aan dit feestjaar. Als het goed is treft u dat aan bij dit nummer van de Braakbal. We hopen dat dit een prominente plaats krijgt in vele VWG-huizen (op de WC, denk ik).

En mis vooral de Nieuwjaarsreceptie 2006 niet, waar wij ons nog één keer op bijzondere wijze zullen profileren.

De commissie bestond uit de volgende leden:

Bedankt!