Dit is een activiteit voor leden en niet-leden onder verantwoordelijkheid van de educatiecommissie.

2005 Cursus vogelzang voor beginners

In de periode van 17 maart tot en met 19 mei 2005 heeft de educatiecommissie voor publieksactiviteiten een cursus “Vogelzang voor beginners'' gehouden.

  • Startavond in Het Anker
  • De Houtkamp te Leiderdorp
  • Park Cronesteijn te Leiden
  • Kromme Aar te Alphen aan den Rijn
  • de Wijde Aa te Woubrugge
  • Slotavond in Het Anker

Vogelzang in theorie

De eerste avond was een theorie avond die doorvoor de pauze werd verzorgd met als onderwerp hoe vogelzang tot stand komt en de functies van de vogelzang. Deze toch wat zwaardere onderwerpen werden doorop zeer deskundige en begrijpelijke wijze uitstekend op de cursisten overgebracht. Na de pauze droegzijn steentje bij door zijn gedegen kennis over te brengen omtrent het herkennen van vogelgeluiden m.n. ook in hun biotopen. Aan de hand van geluiden en beelden die mede doorin elkaar waren gezet bleef het luchtig en begrijpelijk van opzet. hetgeen ook de bedoeling was in deze cursus. Gezien de reacties van de deelnemers na afloop van de avond blekenengoed in de roos te hebben geschoten, want de mensen waren nog meer gemotiveerd dan ze de avond waren begonnen. Ze waren gebrand om de vogelgeluiden in werkelijkheid in hun biotopen te kunnen beluisteren, met als opzet deze te herkennen en te benoemen. Om de deelnemers vast te laten oefenen werd aan hen een CD verstrekt met vogelgeluiden die door (en zijn zoon) samengesteld en geproduceerd was.

Veel vogels zijn eerder te horen dan te zien

Geluidentest

Dan kwam de slotavond waar de deelnemers de gevreesde geluidentest moesten afleggen, hoe zou dat gaan en hoe streng zal zijn of men de test met goed gevolg heeft afgelegd.had een fraaie geluidentest in elkaar gedraaid, die eerst vooraf gegaan werd door een opwarmtest van de wat eenvoudiger en meer bekende vogelgeluiden. Als men de test juist had gemaakt kwam er als uitkomst een vogelnaam te voorschijn nl. de Roodborstlijster (een Amerikaanse vogel.) Deze testjes werden verbazend goedgemaakt. Na de pauze werd een videofilm bekeken over vogelgeluiden en het een en anders uitgelegd over verrekijkers en telescopen. Vogelgidsen en men kreeg tussendoor ook nog informatie over onze vereniging voorge¬schoteld. Op het eind werd, na het uitrijken van de certificaten aan de aanwezigen, afscheid genomen. Het bleek dat men zeer tevreden was over de cursus en de wijze waarop deze was ingevuld. Men vond alle onderdelen heel leerzaam en was onder de indruk van het enthousiasme van de gidsen en begeleiders.

Houtkamp

De eerst excursie werd in alle vroegte gehouden in de Houtkamp, waar vanwege een bekend¬making in een krant ook enige niet cursisten op af kwamen, die uiteraard deze excursie mochten bijwonen. Tijdens de excursie bleek al gauw dat het voor redelijk wat deelnemers vrij moeilijk was de vogelgeluiden te herkennen en zo de vogelsoort te benoemen. Aan het einde van deze excursie was er toch al wat progressie in het beluisteren en determineren van de geluiden ontstaan Doordat het blad aan bomen en struiken nog spaarzaam was konden de vogels ook redelijk waargenomen worden. Weliswaar geen zangvogel, maar opvallend was het feit dat de grote bonte spechten duidelijk waren te horen en te zien.

Cronesteijn

De tweede excursie werd gehouden in Cronenstein. We hadden al aangekondigd dat het aantal geluiden en vogels met de week zullen toenemen naarmate het voorjaar vordert. Dat bleek tijdens deze excursie dan ook duidelijk. Nadat de deelnemers weer even waren opgestart om de geluiden te herkennen werd het wederom een leerzame ochtend waar met name de altijd lastig te herkennen zwartkop regelmatig gehoord werd.

Zegersloot en Kromme Aar

De derde excursie werd gehouden in het Zegersloot- en Kromme Aargebied, waar vooral aandacht werd geschonken aan andere soorten vogels en daarbij natuurlijk de noodzakelijke training van de reeds eerder gehoorde soorten. Het bleek dat er progressie zat in het herken¬nen van de geluidenkennis van de deelnemers. Dat er ook nog een Fluiter werd gehoord was alleen maar weggelegd voor de gids.

De rietvogels lieten zich ook niet onbetuigd. Bij het teruglopen naar het beginpunt kon men ook duidelijk merken dat de vogels bij het vorderen van de ochtend stiller werden.

Wijde Aa

De vierde excursie werd gehouden in het Wijde Aa gebied. Nadat we de vorige drie ochten¬den prachtig weer hadden gehad dreigde het deze ochtend te gaan regenen. Maar gelukkig bleef deze toch uit tijdens de wandeling. We werden gelijk al vlak na het vertrekpunt getrakteerd op diverse zeer actieve Spotvogels, die pas waren gearriveerd in dit gebied. Ik blijf me altijd verbazen over het grote aantal diverse vogelsoorten die te beluisteren zijn in het kleine stuk bos- struikgewas net na het witte bruggetje. Het was frappant dat de soorten zich regelmatig om beurten lieten beluisteren, hierdoor werd het determineren van de geluiden wat makkelijker gemaakt. Geweldig leerzaam was dat de Tuinfluiter en de Zwartkop die zich heel duidelijk lieten horen. Zo werd het mogelijk dat de cursisten het verschil en de kenmerken in de geluiden zelf konden.

Een volgende keer?

Deze cursus was vrij snel volgeboekt met het aantal deelnemers wat de commissie voor ogen stond, namelijk 24 deelnemers. We moesten in eerste instantie latere aanmeldingen op de wachtlijst plaatsen. Dit werden er zoveel dat we in overleg besloten hadden om nog 10 deel¬nemers toe te later. Desondanks bleven we nog aanmeldingen ontvangen. We zijn met 34 enthousiaste deelnemers gestart, terwijl we tijdens de cursus nog een "liftende" deelneemster hebben opgenomen. Deze mevrouw had net als een aantal andere belangstellende wat gelezen over een excursie van de vogelwerkgroep in de Houtkamp. Ze was zo enthousiast dat ze graag de overige excursies ook wilde bijwonen. Zo zijn we op 35 deelnemers gekomen waarvan 25 (toen) niet leden. We kunnen stellen dat de doelgroep duidelijk was bereikt en dat we in een grote behoefte hebben kunnen voorzien.De deelname was gemiddeld ca. 80% en dat getuigt van het feit dat men niet vaak verzuimde. De cursisten zijn zeker een eind op weg geholpen om vogels sneller te herkennen en waar te nemen.

Dank

De educatiecommissie wil de leden, die actief zijn geweest ten zeerste bedanken voor hun inzet, kennis en enthousiasme, die deze cursus tot een succes hebben gemaakt. Ook blijkt hieruit dat door teamwerk wat moois tot stand kan komen. Deze mensen waren,,, , ,,en Theo van Schee.

Contact

Meer informatie over publiekseducatie en -activiteiten van dit seizoen, georganiseert door de educatiecommsie, kunt u bij inwinnen.