Foto's

We zijn ook dit jaar flink aan de slag geweest. Bekijk de foto's van onze beheeractiviteiten.

Munnikenpolder 2019

Eind 2018 krijgen we het aanbod van de gemeente Leiderdorp om het schiereiland rondom de oeverzwaluwhut ook te onderhouden en in te richten. Dat is te veel werk voor twee leden en daarom wordt een commissie opgericht die in 2019 een inrichtingsplan maakt en het beheer op zich neemt.

Waarnemingen

Op de site waarneming.nl staan alle waarnemingen op het schiereiland en in de hele polder op een rij, zowel van vogels als van andere fauna en flora.

Het volledige plan

Lees meer in het volledige beheerplan 2019.

Beheerplan schiereiland Munnikenpolder 2019

In dit beheerplan wordt beschreven wat er wordt gepland, in welke vorm en wat er wordt gezaaid. De beheersmaatregelen worden toegelicht, bijvoorbeeld het maaien van het riet om bosvorming te voorkomen. Er zullen dan ook allerhande activiteiten zijn:

  • maaiwerk
  • zaaien van inheemse bloemen
  • werkzaamheden in en om de oeverzwaluwwand
  • schoonmaken van de torenvalkenkast
  • bouwen van het bijenhotel
  • enzovoorts

Elke maand wordt er op locatie gewerkt.

Informatie

Meer informatie over de Munnikenpolder en de oever­zwaluwen­wand kunt u inwinnen bij en b.g.g. .