Foto's

We zijn elk jaar aan de slag. Bekijk de foto's van onze beheeractiviteiten.

Munnikenpolder

Eind 2018 krijgen we het aanbod van de gemeente Leiderdorp om het schiereiland rondom de oeverzwaluwhut ook te onderhouden en in te richten. Dat is veel werk en daarom wordt een commissie opgericht die een inrichtingsplan maakt en het beheer op zich neemt.

Waarnemingen

Op de site waarneming.nl staan alle waarnemingen op het schiereiland en in de hele polder op een rij, zowel van vogels als van andere fauna en flora.

Een hele hectare!

Zijn jullie vogelliefhebbers al op de hoogte van de laatste annexatie van de Vogelwerkgroep? Dan presenteer ik bij deze het prachtige schiereiland van maar liefst 1 hele hectare: de Munnikenpolder!

De Munnikenpolder is een poldergebied nabij Leiderdorp tussen de Does en de A4 en bevat veel meer dan alleen maar dit schiereiland. Alleen dit schiereiland is uniek ten opzichte van de rest van de polder, aangezien dit is geadopteerd door de VWG. Zo mag de VWG hier de scepter zwaaien wat betreft het beheer van het gebied. Dit gaat dan natuurlijk over maaibeheer en het plaatsen van voorzieningen. Nu denken jullie direct aan een vijf sterren resort voor vogelaars met ingebouwde vogelkijkhut, maar nee. Met voorzieningen bedoelen wij natuurlijk voorzieningen voor de natuur. Zoals de oeverzwaluwwand die er nu al een paar jaar staat en dit jaar voor het eerst voor broedsucces heeft gezorgd. Zo hebben we dit jaar minimaal tien broedgevallen en daar zijn wij, van de Munnikenpoldercommissie, natuurlijk uiterst trots op.

Oeverzwaluw -
Oeverzwaluw

Informatie

Meer informatie over de Munnikenpolder en de oever­zwaluwen­wand kunt u inwinnen bij en b.g.g. .

 

Het grote plan

Het plan met de polder is om het een aantrekkelijke plek te maken voor diverse vogels, maar ook voornamelijk voor insecten. Waar insecten zijn, zijn immers insectenetende vogels. De wijde omgeving bestaat uit een groene woestijn van Engels raaigras en daar vind je amper nog insecten, om over vogels maar te zwijgen. In de Munnikenpolder moet juist een grote diversiteit aan wilde kruiden komen. Via ecologisch maaibeheer komt er variatie in de begroeiing. Zo trek je verschillende insecten aan, maar ook een grotere diversiteit aan vogels. Niet iedereen houdt van op het strand liggen en zo is dat met de natuur ook. Iedere vogel heeft zo zijn eigen voorkeur.  Rondom de zwaluwwand zijn begin dit jaar ook al struiken aangebracht die in de zomer een broedplek voor struweelvogels zal bieden en in de winter een voedselbron kan zijn voor trekvogels.

Aan de slag!

Kortom, de Munnikenpolder wordt een oase in groene woestijn, daar kun je van op aan. Voor nu ga ik weer verder met scepter zwaaien, want er moet nog een hoop gebeuren.

Agenda

Alle activiteiten in de Munnikenpolder staan op de agenda voor leden van de vereniging. Er wordt, in het seizoen, op de vrijdagen gewerkt.