Hier moet de inhoudsopgave van deze pagina staan.
Als dat niet zo is, is er iets mis gegaan. Informeer de webmaster a.u.b.

Oprichting en doelstelling

De regionale vereniging Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. is opgericht op 1 januari 1980, gevolgd door een statutaire bevestiging op 18 juni 1984. De heren en Jan Hendrik van der Steen hebben bij de notaris als doelstelling van de vereniging laten vastleggen:

 1. de bescherming en bestudering van het landschap in de omgeving van Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude, met name de vogels die in dat landschap leven.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door :
  • het organiseren van excursies;
  • het onderhouden en beheren van kleinschalige landschapselementen;
  • het verwerven van kleinschalige landschapselementen indien het voortbestaan hiervan in gevaar komt of beheer om welke reden dan ook niet mogelijk is;
  • het verzorgen van lezingen;
  • het daadwerkelijk beschermen van weidevogels;
  • het maken en onderhouden van kunstmatige nestgelegenheden;
  • alle andere wettige middelen, die aan het doel dienstig kunnen zijn.
 3. Om te komen tot realisering van deze doelstellingen zal samen gewerkt worden met landelijke, regionale en plaatselijke natuurbeschermingsinstellingen.

Werk­groepen en commissies

Binnen de vereniging zijn veel commissies en werkgroepen actief. Voor meer informatie over werkgroepen verwijzen we u naar de pagina over werkgroepen. Ook zij schrijven jaarverslagen met details over hun activiteiten. Meer over het functioneren van onze werkgroep leest u in het huishoudelijk reglement.

Adres van de vereniging

Het correspondentie­adres (en postadres) van de vereniging is het adres van onze secretaris:

 • Vogelwerkgroep Koudekerk/ Hazerswoude e.o.
 • Albert Verweijstraat 9
 • 2394 TK Hazerswoude - Rijndijk

Bestuur

Het bestuur dat nu aan de doelstellingen invulling geeft is als onderstaand samengesteld.

 • Voorzitter: 071-5416959
 • Secretaris: 071-3412058
 • Penningmeester: 071-3412862
 • Bestuurslid: 06-46113959

Klik op een naam van een bestuurslid om een email te sturen aan dat bestuurslid.

Wilt u zich wenden tot de secretaris voor vragen over de vereniging?

Bank­rekening

Ons bank­rekening­nummer is:

 • NL61 INGB 0000 5201 03
  t.n.v.
 • Vogelwerkgroep Koudekerk/ Hazerswoude e.o.
 • Hazerswoude - Rijndijk

Zorg voor onze vrijwilligers

Zoals uit de informatie op deze site en uit het overzicht van de historie van de vereniging moge blijken is de vereniging nog altijd op de bovenstaande gebieden actief. Omdat de vereniging veel met vrijwilligers werkt heeft zij een vrijwilligersverzekering afgesloten.

Jaar­verslag secretariaat

Het jaarverslag van 2021 is beschikbaar en geeft een kort en bondig overzicht van de ontwikkeling van de ledenaantallen, de verenigingsstructuur, alle activiteiten in een jaar inclusief het aantal aanwezigen en de activiteiten van de diverse werkgroepen.

Ook oudere jaarverslagen van de VWG zijn nog steeds beschikbaar: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003.

Geïnteresseerd in een lidmaatschap?

Nieuwe leden kunnen contact opnemen met . Hij verzorgt de ledenadministratie. Er zijn verschillende manieren om u in te schrijven. U kunt hem wijzigingen doorgeven (verhuizing, nieuw telefoonnummer of e-mailadres. Hij verwerkt ook opzeggingen.

 • De kosten per jaar voor een lidmaatschap zijn €20 p.p.
 • Voor een gezinslidmaatschap betaalt u €10. Bij het inschrijven vermeld u dan de naam van het gezinslid dat al VWG-lid is.
 • Voor een jeugdlidmaatschap betaalt u €10. Bij het inschrijven vermeld u dan uw geboortedatum.
 • Voor minstens €15,00 kunt u donateur worden.

Uw lidmaatschap gaat in op de eerste van de maand. Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging kan alleen vóór 1 november van het voorafgaande jaar. Als u lid wordt vóór 1 juli bent u het gehele jaarbedrag verschuldigd. Daarna gaat de contributie pas in per 1 januari van het volgend jaar.

Geknotte wilgen in het Spookverlaat
"Ons" Spookverlaat

AVG - Persoons­gegevens­bescherming

Om als vereniging te kunnen functioneren voeren we een aantal registraties. Waarom we wat vastleggen, bij wie wat bekend is en waar u om inzage kunt vragen of aangepaste afscherming, leest u in ons AVG - Privacyreglement en AVG - Register van activiteiten.

Vragen over de vereniging

Informatie en informele vragen over en verzoeken aan (leden van) de vereniging kunt u richten aan de secretaris. Waar mogelijk richt u uw vragen aan de leden die onder aan de pagina's op de site staan vermeld. Zowel hun e-mailadres als telefoonnummer staan daar vermeld. De leden van het bestuur zijn ook beschikbaar mocht dat allemaal niet lukken of voor meer formele vragen.

Vragen over de site

Deze site valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.
De site www.vogelsrijnwoude.nl wordt door actueel gehouden. U kunt uw bijdragen aan hem sturen. Ze worden binnen een week geplaatst.

Vragen over de vereniging of site kunt u stellen aan de secretaris.