Hier moet de inhoudsopgave van deze pagina staan.
Als dat niet zo is, is er iets mis gegaan. Informeer de webmaster a.u.b.

Geïnteresseerd in een lidmaatschap?

Nieuwe leden kunnen contact opnemen met . Hij verzorgt de ledenadministratie. Voor uw inschrijving heeft hij een aantal gegevens nodig. Er zijn twee manieren om uw gegevens aan te leveren.

 1. U schrijft u in via het inschrijfformulier op de site. Na het invullen van de gegevens verstuurt u een email naar de ledenadministratie.

 2. Wilt u zich toch liever schriftelijk aanmelden? U kunt het inschrijfformulier natuurlijk ook afdrukken, invullen en ondertekend opsturen naar:
  Simon Alleman,
  De tas 4,
  2396 VM Koudekerk a/d Rijn.

Om als vereniging te kunnen functioneren voeren we een aantal registraties. Waarom we wat vastleggen, bij wie wat bekend is en waar u om inzage kunt vragen of aangepaste afscherming, leest u in ons AVG - Privacyreglement en AVG - Register van activiteiten.

U bent van harte welkom.

Mail / Geen mail?

Regelmatig vragen we u of onze gegevens nog juist zijn, vooral wijzingen in e-mailadressen zijn lastig bij te houden. Hoort u een tijdje niets over onze activiteiten dan ... precies! Geef het even door aan .

Contributie

 • De kosten per jaar voor een lidmaatschap zijn €20 p.p.
 • Voor een gezinslidmaatschap betaalt u €10. Bij het inschrijven vermeld u dan de naam van het gezinslid dat al VWG-lid is.
 • Voor een jeugdlidmaatschap betaalt u €10. Bij het inschrijven vermeld u dan uw geboortedatum.
 • Voor minstens €15,00 kunt u donateur worden.

Uw lidmaatschap gaat in op de eerste van de maand. Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging kan alleen vóór 1 november van het voorafgaande jaar. Als u lid wordt vóór 1 juli bent u het gehele jaarbedrag verschuldigd. Daarna gaat de contributie pas in per 1 januari van het volgend jaar.

Wijzigingen gedurende uw lidmaatschap

Verhuist u? Of is uw adres niet juist? Of wijzigt uw e-mail-adres of telefoonnummer? Geef ook dat even door aan door. Klik op zijn naam en vul de informatie in.

Opzeggen lidmaatschap

Als u het lidmaatschap wil opzeggen, als u zich wil afmelden, of als u namens iemand het lidmaatschap wil opzeggen dan geeft u dat ook aan door. Klik op zijn naam en vul de informatie aan.

Overlijden

Als u namens een overledene wilt optreden, neem dan, als u daar aanleiding toe ziet, contact op met onze secretaris. Het adres van onze vereniging staat bij de informatie over het bestuur.

Vragen?

Voor vragen over de vereniging kunt u zich wenden tot, onze secretaris.