Het bestuur van de VWG heeft zich bij de gemeente Rijnwoude in 2009 aangemeld voor de vrijwilligersverzekering. Het is een verzekering voor de aansprakelijkheid van de VWG ten opzichte van derden en van de leden van de VWG ten opzichte van derden als zij werkzaamheden uitvoeren voor de vereniging. De schade, die leden lijden tijdens het uitoefenen van werkzaamheden voor de vereniging, is door deze verzekering gedekt.

U leest meer over de voorwaarden op de site van de gemeente: "Nu vrijwilligers en hun organisaties kunnen terugvallen op een uitgebreide collectieve verzekering van de gemeente kunnen deze zonder problemen hun werk doen. Ook komen organisaties niet in de problemen wanneer er fouten worden gemaakt of er ongelukken gebeuren. Alle vrijwilligers zijn verzekerd, ongeacht hun leeftijd, ongeacht het aantal uren, ook bij éénmalige activiteiten en bij kerkelijke of buurtactiviteiten." Als vrijwilliger wordt aangemerkt degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht voor anderen en/of voor de samenleving, waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.