Ruimtelijke Ordening

Activiteiten in 2001

  • Presentatie op de "markt" ten behoeve van onze visie op het toekomstbeeld van Rijnwoude.
  • Inspraak bij debat "Toekomstvisie Rijnwoude".
  • Deelname aan het klankbordoverleg van het "Bestemmingsplan Buitengebied".
  • Zitting in de werkgroep "Sociaal Economische Kwaliteit" van de gebiedinrichtingscommissie Wijk & Wouden als vervolg op de ontwikkelde integrale visie op het gebied Land van Wijk & Wouden.
  • Inspraakreactie (24Kb) gestuurd aan de Gemeente Leiderdorp over het Bestemmingsplan voor de Achthovener Polder.
 

Deze commissie is actief sinds 27 april 1999. Meer informatie over ruimtelijke ordening kunt u inwinnen bij .