Jaarverslag 2005

Sneeuwklokjes

Het natuurtuinjaar 2005 was wederom een rustig jaar. In het vroege voorjaar zijn we weer gestart met onze onderhoudswerkzaamheden. Houtsnippers zijn verspreid. Overhangende takken gesnoeid en wilgen geknot.

De tuin is op z’n mooist in het voorjaar, zo tot en met juni, wanneer we de eerste maaironde doen. Er staan dan veel stinsenplanten, natuurlijk allereerst de sneeuwklokjes in februari en daarna al snel daslook, boshyacinten en anemonen. Ook armbladig look doet het erg goed. Wat het ook erg goed doet zijn de Italiaanse aronskelken, zij voelen zich prima thuis en verspreiden zich gestaag over de gehele tuin. En dat niet alleen met hulp van ons.

Het riet in de vijver is nu goed onder controle. We beginnen al in het voorjaar het teveel aan riet onder de waterspiegel af te hakken en dit heeft hopelijk op den duur een blijvend effect.

Dit voorjaar hadden we in de vijver een broedend paartje Futen gehad op nog geen drie meter afstand van een Meerkoeten-echtpaar. Zullen de Futen bewust de bescherming van de dominante Meerkoeten gezocht hebben? Of ze met succes hun eieren uitgebroed hebben weten we niet helaas. Wel hebben we jonge Futen gezien in de Lutteke Rijn.
Ook hebben we regelmatig bezoek van een Bonte Specht, die zich toegang probeert te verschaffen tot een mezenkast. Nog zonder succes dankzij een metalen ring rondom het nestgat.
Halsbandparkieten zijn ook gesignaleerd.

Ook de jeugd heeft de natuurtuin weer ontdekt als speelterrein, een aantal pogingen tot het bouwen van een hut tussen de vlierstruiken hebben we met het opruimen van de ontstane schade weer teniet gedaan. Zelfs een bielzen bank die al vele jaren onze favoriete koffie bank was, heeft het moeten ontgelden. (Er is aangifte gedaan van deze vernielingen).

Dus deze winter is een van de klussen o.a. een andere koffiebank installeren. Ook zal deze winter door de gemeente Rijnwoude toch het nodige onderhoudswerk aan het hek aan de Hofstede parkzijde moeten plaatsvinden.

Een aantal plantjes bloeide deze herfst weer of nog steeds, zoals de muurleeuwenbek en een-vergeet-me-nietje

Door omstandigheden zijn we erg laat om bepaalde delen van de tuin voor de tweede keer te maaien en af te voeren. Dus we zijn nog regelmatig op de tuin te vinden.

De werkgroepleden van dit seizoen waren: Marijke Pracht, Margriet van der Nagel, Jaap Warmenhoven,en. Met dank aan de mensen die incidenteel meewerken.