Jaarverslag 2004

Ook in het seizoen 2004 hebben we vanaf maart t/m oktober onze werkdagen gehad op de eerste zaterdagen van de maand. Er is weer veel en nuttig werk verricht.

  • De graspaden werden wekelijks gemaaid.
  • In het vroege voorjaar hebben we weer houtsnippers over de bospaden verspreid, dit is een jaarlijks terugkerend klusje. Ook vergt het wat gelobby bij de groenmedewerkers van de gemeente om houtsnippers te krijgen.
  • Het riet in de vijverkom lijkt nu redelijk onder controle. We zijn nu vroeg in de zomer begonnen om het jonge riet net onder de waterspiegel weg te snijden.
  • In maart heeft Bert met hulp van wat mensen van de Vogelwerkgroep een drietal lange balken bij de inlaat van de vijver gelegd. Deze balken vormen de stevige basis voor een brug.
  • Van lange wilgentakken, (van de wilgen uit de natuurtuin) is een brugdek gevlochten. Een padhorde in het wilgentenen vlechters jargon.
    Of dit vlechtwerk lang heel zal blijven, zal nog moeten blijken, er zijn al wat takken tussen uit getrokken.
  • In het voorjaar en de zomer is er ook weer enige keren geïnventariseerd. Er komen helaas weinig nieuwe soorten bij. Het aantal soorten blijft al enige jaren op ongeveer hetzelfde aantal.

In de loop van de zomer hebben we een nieuwe vrijwilliger mogen verwelkomen: Frans Postma. Succes Frans. En hadden we afgelopen jaar een stagiaire van de natuurgidsen cursus. Door drukke omstandigheden is hij beperkt aanwezig geweest, maar toch bedankt voor je inbreng.

Nu aan het eind van het seizoen heb ik van het IVN secretariaat nog twee adressen van mensen die belangstelling hebben voor het werk in de natuurtuin gekregen. Onze vrijwilligersgroep hoeft eigenlijk niet zo groot te zijn, als we bij grotere klussen b.v. bij het knotten, een beroep kunnen doen op anderen, zoals de knotploeg van de Vogelwerkgroep.