Jaarverslag 2002

Aan het begin van het nieuwe jaar is er door de knotgroep van de Vogelwerkgroep flink gezaagd en geknot. In het Stinsenpad bos komt daardoor meer daglicht op de bodem, waardoor ook de planten groei in dit bos gestimuleerd wordt. De takken zijn later versnipperd en door ons weer over de bospaden verspreid, deze kringloop is dus weer rond. Ook heb ik dat voorjaar veel sneeuwklokjes laten verhuizen van wat nu mijn eigen tuin is, naar de Natuurtuin, nu maar afwachten of ze zin hebben om komend voorjaar weer tevoorschijn te komen. In maart zijn we weer begonnen aan de maandelijkse werkochtenden, in het voorjaar en vroege zomer is er nog niet zo veel werk te doen. Wel natuurlijk de graspaden maaien en de bospaden begaanbaar houden. De tuin is dan op zijn mooist, met alle stinsen planten en bolletjes, fluitekruid, uitlopende bomen, de bloesem van de meidoorn en nog veel meer.

Begin juli de eerste perceeltjes weer gemaaid en afgevoerd, de hoeveelheid lijkt wat minder te worden, zodat we met verschralen toch wel op de goede weg zijn. September en oktober de tweede maaironde, dit leverde meer afgevoerd materiaal op, onder andere veel riet van de oever van de grote vijverkom. Het lijkt er soms op dat het riet steeds verder de oever op wil komen. Ook is het erg lang, meer dan 2.50m schat ik. Ook zijn de oevers van de lager gelegen waterpartijen weer geschoond. De oever waar de zwanebloem groeit is flink onder handen genomen, in de hoop dat hij komend jaar weer beter te voorschijn komt. Het lijkt er op dat je deze beschermde plant toch af en toe een beetje moet plagen door te sloten.

Nu in oktober en november zijn we weer bezig om het riet uit de grote vijverkom te verwijderen, met behulp van een waadbroek gaan we het water in om het riet net onder de waterlijn af te hakken. Nu we dit jaarlijks herhalen lijkt de hoeveelheid riet in het midden van de vijverkom af te nemen. Alleen de wortels zitten erg vast, we zullen voorlopig dus vol moeten houden.

Dankzij de storm van oktober en hoveniersbedrijf de Wit zijn we begin november aan een flinke hoeveelheid houtsnippers gekomen, ook deze snippers zijn weer over de bospaden verspreid. Ook dank aan Mijnheer Vreugdenhil van Huis den Tol. We hebben hiervoor de nodige meters gelopen en vele kruiwagens gereden. In november staat er een zaag en knotmiddag gepland, de cirkel is weer rond.