Jaarverslag 2001

Afgelopen seizoen hebben wij buiten de normale werkzaterdagen, in ons eentje of met meerdere personen, heel wat uurtjes in de Natuurtuin doorgebracht. We hebben steeds diverse seizoen gebonden werkzaamheden verricht.
De feestdagen waren nauwelijks voorbij, en we zijn van start gegaan met wat knotwerkzaamheden. De knotwilgen hebben we om en om afgezet. Met de takken hebben we de houtril aan de westkant van de tuin wat uitgebreid en verhoogd. Ook in januari zijn we een flink aantal uren bezig geweest om een grote vrachtlading houtsnippers over de bospaden te verspreiden. Volgens Bert waren het ruim zestig kruiwagens en er lag een centimeters dik tapijt op de paden. Nu eind november is er weinig meer van te zien.
Dit voorjaar hebben we veel zwerfvuil en losgeslagen oeverbegroeiing uit de Lutteke Rijn gehaaid. Het zwerfvuil blijft ter hoogte van de tuin hangen in afgemaaide rietstengels. Dit materiaal werd door eenden en meerkoeten dankbaar gebruikt voor nestenbouw.
In maart de eerste grutto's weer gehoord en gezien, maar ook ge´nventariseerd. Het is altijd weer heerlijk om de eerste voorjaarsbloeiers terug te zien, en te ontdekken dat onder het dode gebladerte weer nieuw leven ontwaakt.
In april en mei is weer ge´nventariseerd. Ook ons paartje meerkoeten had weer een nest gemaakt, en waren nu de trotse ouders van zes kindertjes, helaas werden het er al snel minder, tot er nog maar drie over waren. Deze drie zijn waarschijnlijk wel volwassen geworden.

Een van de taken is het regelmatig de graspaden te maaien, bij groeizaam vochtig weer doet hij dit in de zomer bijna elke week of om de tien dagen. Ook in het voorjaar en de zomer dienen de bospaden onkruid vrij en begaanbaar gemaakt te worden, een klusje wat regelmatig terug komt. We hebben zaailingen van korenbloemen geplant, maar we hebben er weinig van terug gezien. Ook zaden van grassen en andere planten die in het najaar van 2000 gezaaid zijn, hebben we helaas nog niet als volwaardig plantje terug gevonden. Alleen de paarse morgenster, een plantje wat zaad is opgekweekt en later in het akkertje is uitgeplant, heeft het goed gedaan. Wie weet het komend seizoen meer succes.

In juni was de eerste maai ronde: met de zeis, en in een paar dagen tijd was de tuin gemaaid en het gewas afgevoerd.
Na de zomer in september de tweede maai beurt, het gewas was onder invloed van het groeizame weer, weer flink gegroeid. Ook het riet op de oevers van de inham torende hoog boven ons uit. Er moest dus ook riet gemaaid worden. In de inham zelf was het riet ook weer terug, maar niet zo dik en het was makkelijker verwijderbaar als in het vorige najaar. Mischien heeft onze aanpak van jaarlijks verwijderen succes in de toekomst.

De natuurtuin wordt door de jeugd wel regelmatig als speeltuin gezien, ook de oudere jeugd heeftwel eens wat te vieren, en doet dat soms in de natuurtuin, getuige de lege drankfiessen en waxine lichtjes in het water en in de struiken. Door de rommel steeds op te ruimen proberen we de schade te beperken.

Deze winter zal er door een aantal mensen van de knotgroep van de Vogelwerkgroep weer wat gekapt, gezaagd en geknot worden. Ook willen we wat essen ringen, zodat voor spechten de woonomgeving wat aantrekkelijker Wat vogels die regelmatig in of in de omgeving van de natuurtuin te zien zijn, zijn onder andere; meerkoet, eend, roodborst, staartmees, merel, lijster, specht en reiger.