Fotowedstrijd

De jubileumcommissie organiseert een fotowedstrijd voor leden.

Stuur voor 1 augustus 2004 je mooiste foto in voor de fotowedstrijd!

Foto's in de volgende categorieën zijn welkom:

  • Vogelwerkgroep/Excursies
  • Landschap/Beheer/Knotten
  • Het werkgebied van de VWG/Tellen
  • (Weide)Vogels.

Uiterste inzend datum is 1 augustus 2004. Stuur foto's van 10/15 cm of -bij voorkeur- dia's naar.

De foto's worden beoordeeld door een deskundige jury:

  • en.

.De 13 winnaars worden beloond met 'eeuwige roem' door de plaatsing van de foto in de speciale Jubileum kalender 2005. Indien u tot de winnaars behoort wordt u hierover schriftelijk op de hoogte gesteld en over die uitslag kan niet gediscuzeurd worden.