Overhandigen lesbrieven aan basisscholen Rijnwoude

In verband met hun 25 jarig bestaan heeft de Vogelwerkgroep Hazerswoude/Koudekerk door hen opgestelde lesbrieven beschikbaar gesteld aan basissrhool de Rank in Koudekerk aan de Rijn.
Woensdagmorgen kwamen de leerlingen van groep 6, 7 en 8 op het schoolplein van de Rank bijeen om in eerste instantie aanwezig te zijn bij het overhandigen van voederhuisjes. Deze werden onthuld door de heersamen met twee leerlingen. Het is de bedoeling dat iedere groep zo'n huisje adopteerd en er goed voor zorgt.

Terug in de klas

In de klas kregen de leerlingen twee lesbrieven: over wintervoeding en over huismusssen.

Tijdens de biologieles worden deze lesbrieven in de klas doorgenomen, De bedoeling van dit alles is de kinderen "oog" te laten krijgen voor de mooie vogelwereld. Ook op de andere basisscholen zulien de lesbrieven. aangeboden worden.

(artikel uit de Rijnwoude Koerier)

Ons VWG-jubileumjaar houdt niet op bij een buitengewoon geslaagde jubileumreceptie op vrijdagavond 7 januari. In tegendeel, een dag of wat later (om precies te zijn op woensdagochtend 12 januari) warenennamens de Jubileumcommissie enals verenigingsvoorzitter alweer in touw.
Als feestelijk gebaar naar de plaatselijke gemeenschap is aan elke basisschool in Rijnwoude (de kernen Koudekerk a/d. Rijn, Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen) voor de groepen 6, 7 en 8 een lesbrief uitgereikt. Deze bevat twee items: wintervoedering en hoe om te gaan met de Huismus, waarmee het angstwekkend slecht gaat.
De Koudekerkse basisschool “De Rank” was uitgeloot voor de officiële handeling, dus waren “onze mensen” daar present. Maar er was meer aan de hand: de schoolleiding vond dat er ook iets praktisch met blijvende waarde bij hoorde, waarvoor de oudere leerlingen zelf verantwoordelijkheid moesten leren dragen. Daarom waren er voor de groepen 6, 7 en 8 drie voederhuisjes aangeschaft, eigenlijk een logisch vervolg op de al bij het schoolplein hangende nestkastjes. Het is de bedoeling dat de leerlingen de voederhuisjes zelf onderhouden: dagelijks voldoende (vers) voer erin, regelmatig (wekelijks?) schoonmaken en jaarlijks een grote onderhoudsbeurt met verf of beits. De leerkrachten beloofden een soort werkplan op te stellen, zodat elke leerling aan de beurt komt om een of meer bijdragen te leveren: vóór wat hóórt nu eenmaal ook wat!

onthult het voederhuisje
©Foto van Jilles de la Rie / Witte Weekblad 20050126

Op het schoolplein werden de lesbrieven doorals voorzitter van de Jubileumcommissie aan de leerkrachten overhandigd en vonden onder de supervisie van clubvoorzitter Bert groepsgewijs echte onthullingen plaats: telkens twee leerlingen mochten het doek verwijderen. Daarna werden de voederhuisjes onder luid applaus, gejuich en gezang naar hun standplaatsen in de beplanting rondom de school weggedragen. Alsof er Europacups waren gewonnen!
Ook diverse vertegenwoordigers van de pers hadden lucht van dit toch wel unieke gebeuren gekregen en gaven daarom acte de présence voor een verhaal en/of fotowerk.
Al met al was dit een erg leuk en zinvol vervolg van onze jubileumactiviteiten.