Jeugdcommissie

Jeugdcommissie

De commissie is in 2017 opgericht!

Kinderen enthousiast maken voor de natuur (en voor vogels) is een uitdaging! Als kinderen ouders of grootouders hebben die geïnteresseerd zijn in de natuur (of vogels), gebeurt dit meestal vanzelf. Maar niet alle kinderen hebben dit geluk!

Onze vogelwerkgroep bestaat voornamelijk uit zestig plussers en dat is zorgelijk. Niet omdat er niet voldoende activiteiten zijn (integendeel) maar wel met het zicht op de toekomst. We hebben geprobeerd om via sociale media de jeugd te bereiken maar dit levert “nog” niet echt nieuwe jongere leden op. We weten dat het een kwestie is van een lange adem…….

Het is een wens van het bestuur om een “Jeugd-commissie” te hebben die activiteiten voor kinderen en jongeren gaat organiseren. De bedoeling is om deze doelgroep te interesseren in de natuur en kennis te laten maken met alles in de natuur wat groeit, bloeit en vliegt!

Deze commissie is een feit:,, en gaan van start!

Jeugdcommissie te water met schepnetten
  Braakballen uitpluizen  

Agenda

De komende activiteiten van de jeugdcommissie staan op de agenda.
Bekijk de Jeugdactiviteiten.

Doe mee

Heb je zin om iets voor kinderen of jongeren te organiseren of heb je heel goede ideeën op dit gebied dan zijn die heel erg welkom. We gaan niet alleen vogelactiviteiten organiseren want het eerste doel is de doelgroep voor de natuur in zijn algemeenheid te interesseren dan komen de vogels vanzelf!

Contact

De Jeugdcommissie is niet meer actief sinds medio 2022. Meer informatie kunt u bij onze secretaris .