Vogelwerkgroep
Koudekerk / Hazerswoude e.o.

Ledenadministratie:
Simon Alleman,
De Tas 4,
2396 VM Koudekerk a/d Rijn
E-mail: ledenadministratie@vogelsrijnwoude.nl

Aanschrijftitel:
Voorletters:
Verplicht
Roepnaam:
Niet verplicht, maar wel erg handig
Achternaam:
Verplicht
Straat en huisnummer:
Verplicht
Postcode:
Verplicht
Plaats:
Verplicht
Mobiele telefoon:
Niet verplicht, maar wel erg handig.
Emailadres:
Verplicht. U ontvangt dan af en toe direct van het bestuur belangrijke berichten via mail.

Opgave voor:Verplicht.Het jeugdlidmaatschap is mogelijk tot 16 jaar.
Geboortedatum:
Verplicht voor jeugdleden
Naam van het VWG-lid:
Verplicht bij aanmelding als gezinslid
Lid met ingang van:
Altijd de eerste van een maand
Verenigingsblad
De Braakbal:

Wilt u het blad digitaal via e-mail ontvangen of gedrukt via de post of bezorging?
Uw lidmaatschap gaat in op de eerste van de maand. Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging kan alleen vóór 1 november van het voorafgaande jaar. Als u lid wordt vóór 1 juli bent u het gehele jaarbedrag verschuldigd. Daarna gaat de contributie pas in per 1 januari van het volgend jaar.

Om als vereniging te kunnen functioneren voeren we een aantal registraties. Waarom we wat vastleggen, bij wie wat bekend is en waar u om inzage kunt vragen of aangepaste afscherming, leest u in ons AVG - Privacyreglement en AVG - Register van activiteiten.

Handtekening
  Alleen voor afgedrukte inschrijfformulieren, anders geldt het versturen van de mail als bekrachtiging van de inschrijving.
Datum

Formulier inleveren bij de ledenadministratie van de Vogelwerkgroep.


Kies nu hoe u de inschrijving wilt inleveren:
Klik hier
om deze pagina
af te drukken. Stuur die
naar bovenstaand adres.

Klik op deze knop om de gegevens direct via email te versturen.
U kunt pas gegevens via mail versturen als u verplichte velden hebt ingevuld:
Nog geen meldingen

 


Opgericht 01-01-1980
(Statutair 18-06-1984)
Inschrijfnr. K.v.K. te Leiden:
Nr. 40447009

 

Bank: NL61 INGB 0000 5201 03 t.n.v.
Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o.
Alphen aan den Rijn