Gezocht een gemotiveerde WEIDEVOGELWACHTER van half maart tot eind mei

Gratis onderricht in het opsporen van weidevogellegsels

Ontspanning in een wijds landschap

Goede contacten met de boeren bevolking

De dank van de volgende generatie

Voor meer informatie over weidevogelbescherming en het stopzetten ervan door de VWG verwijzen we u naar onze secretaris .