Ruimtelijke Ordening

2020

Nieuw faunabeheerplan Ree

29 januari 2020

Inmiddels bijna twee jaar geleden wilde de FBE een nieuwe werkwijze toepassen bij het opstellen van faunabeheerplannen door externe partijen de mogelijkheid te bieden om te reageren op concepten voor nieuwe faunabeheerplannen. Dit is toen toegepast bij de faunabeheerplannen knobbelzwaan en ree.

Wij hebben hier als NMZH toen gebruik van gemaakt (ook in afstemming met jullie) met het idee deze werkwijze een kans te geven en achteraf te evalueren of deze werkwijze ook zinvol is (m.a.w. doet de FBE ook echt iets met de reacties op de concepten die zij ontvangen).

Het faunabeheerplan knobbelzwaan is inmiddels vastgesteld en daarbij hebben we gezien dat onze input maar in beperkte mate tot aanpassingen t.o.v. het concept heeft geleid. Maar we wilden voor een definitief oordeel over deze werkwijze ook het faunabeheerplan ree nog afwachten. Hier was dus blijkbaar bijna twee jaar voor nodig en vorige week kregen we bericht dat het hele faunabeheerplan ree eigenlijk opnieuw geschreven is (zie bijlage) en er wordt dus opnieuw om reacties op dit nieuwe concept gevraagd. De termijn om te reageren is erg kort (eind volgende week moeten alle reacties al binnen zijn). Dit betreft dus geen formele stap in de procedure: als het faunabeheerplan wordt goedgekeurd is het nog voor iedereen mogelijk om bezwaar te maken tegen het goedkeuringsbesluit en bovendien is er voor de ree geen provinciale vrijstelling, dus is een ontheffing nodig waartegen ook bezwaar en beroep mogelijk is.

Voor zo ver het binnen de krappe termijn mogelijk is, zullen we als NMZH wel een reactie gaan geven op dit concept

Reageer naar S.Kuijpers@milieufederatie.nl

Bron: Natuur en mileu federatie ZH.

Verzamelherziening Omgevingsbeleid Zuid-Holland

februari 2020

We dragen bij aan bovenstaande zienswijze. Het betreft o.a. de begrenzing van Kroonjuweel Midden-Delfland, de begrenzing van het NNN en belangrijke weidevogelgebieden.

Overigens

Nogmaals een pleidooi om de vrijstelling van de smient te schrappen en een verwijzing opgenomen naar de petitie: https://milieufederatie.nl/project/help-ons-mee-roep-de-provincie-zuid-holland-op-om-de-smient-beter-te-beschermen/


Deze commissie is actief sinds 27 april 1999. Meer informatie over ruimtelijke ordening kunt u inwinnen bij .