Ruimtelijke Ordening

2019 - Brief n.a.v. besluit toestemming luchthaven Rotterdam voor doden vogels

1 augustus 2019

Zoals jullie weten maakte we (NMFZH) eerder bezwaar tegen de ontheffing van luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA) om vogels op het luchthaventerrein te mogen doden.

Zoals jullie kunnen zien is naar aanleiding van ons bezwaar de ontheffing op een aantal punten aangepast door middel van aangescherpte voorschriften. Zo is nu toegevoegd dat de kastvallen slechts incidenteel (en niet structureel) gebruikt mogen worden en is expliciet opgenomen dat eerst (niet-dodelijke) middelen moeten worden ingezet om vogels te verjagen en dat pas als dit niet werkt overgegaan mag worden tot het doden van vogels. Wanneer er sprake is van afschot, dan moet dit geregistreerd worden met een toelichting waarom afschot in dit geval noodzakelijk was. Ook is de onderbouwing aangevuld wat betreft de effecten op de staat van instandhouding (al is ook die aanvullende onderbouwing nog vrij mager).

Naar aanleiding van de aanscherpingen maken we geen bezwaar maar sturen we een brief.

Bron: Natuur en mileu federatie ZH.

2019 - Faunabeheerplan knobbelzwaan - dreiging voor kleine zwaan?

30 juli 2019

Vorig jaar (2018) keurde de provincie Zuid-Holland het faunabeheerplan knobbelzwaan goed waarmee de FBE uitvoering kon geven aan de provinciale vrijstelling voor de knobbelzwaan (afschot en bewerken van eieren). Hoewel er best nog het een en ander viel op te merken op dit faunabeheerplan (fpb) besloten we toen om hier toch geen bezwaar tegen te maken omdat het ook niet mogelijk is om ieder plan en iedere ontheffing aan te vechten en omdat er geen sprake van was dat de staat van instandhouding van de knobbelzwaan in het geding zou komen door uitvoering van het beheer. 

Nu blijkt dat toch nodig. Hier staat het bezwaar waar onze VWG zich bij aansluit, zoals dat is geformuleerd door natuur en mileu federatie ZH.

Smienten - Uitspraak

13 december 2019

We hebben de uitspraak van de rechter binnen gekregen in het kader ons de beroepen van ons en van de Vogelbescherming met betrekking tot het faunabeheerplan smient. Onze beroepen zijn gegrond verklaard en er mogen dus geen smienten meer worden afgeschoten! Uitspraak.

Nadat het afschot al meerdere keren tijdelijk verboden was vanwege de voorlopige voorzieningen die we toegewezen hebben gekregen, pakt nu dus ook de definitieve uitspraak positief uit. Heel erg goed nieuws, de smienten zijn veilig!

Nu is het alleen nog afwachten of de FBE en/of de provincie in hoger beroep gaan, maar dan zullen ze hard moeten kunnen maken dat het afschot niet negatief uit pakt voor de staat van instandhouding en dat zal niet makkelijk zijn.

Veel dank voor al jullie steun en inbreng bij deze procedure, met elkaar (incl. de fijne samenwerking met Vogelbescherming) hebben we een mooi resultaat bereikt!

Logo Milieufederatie

2019 - Beter bereikbaar Gouwe

11 juli 2019

Het verslag van de bijeenkomst 10 en 11 juli 2019 is beschikbaar.

Alles staat beschreven op de website van BBG.

2019 - Smienten - Bijdrage Sovon

2 juli 2019

Sovon heeft op verzoek van de rechtbank het effect van afschot van de smient als additief beschreven in deze rapportage.

29 juni 2019 heeft onze VWG zich nogmaals uitdrukkelijk achter de initiatieven van de nmfZH geschaard.


Deze commissie is actief sinds 27 april 1999. Meer informatie over ruimtelijke ordening kunt u inwinnen bij .