Ruimtelijke Ordening

Zuid-Holland mag geen smienten schieten

21 december 2017

Mileufederatie

De Rechtbank Den Haag heeft vandaag geoordeeld dat smienten voorlopig niet mogen worden afgeschoten in Zuid-Holland. Vogelbescherming Nederland en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) maakten bezwaar bij de provincie Zuid-Holland tegen het plan om 6500 smienten af te laten schieten. Smienten zijn eenden uit noordelijke streken die in ons land overwinteren. De aantallen van deze eend nemen al gedurende enkele decennia af.

Met dank aan de Mileufederatie!

Hazerswoude vanuit het Bentwoud
Hazerswoude Dorp vanuit het Bentwoud

Bezwaar tegen afschieten smienten

29 november 2017

Mileufederatie

De VWG neemt deel aan het bezwaar goedkeuringsbesluit faunabeheerplan smient Zuid-Holland van natuur en milieu Zuid-Holland.

Lees hier het volledige bezwaar

Getaxeerde schade door smienten is historisch laag
Afnemende schade door smienten

Deze commissie is actief sinds 27 april 1999. Meer informatie over ruimtelijke ordening kunt u inwinnen bij .