Ruimtelijke Ordening

2014 Weidevogelmanifest

29 oktober 2014

Weidevogelmanifest roept provincie en boeren op weidevogels te redden

De weidevogels dreigen uit het boerenland te verdwijnen.  In de afgelopen tien jaar  is meer dan de helft van de weidevogels verdwenen. Het  agrarisch natuurbeheer door boeren heeft daar geen verandering in gebracht. Om de weidevogels te redden is een andere aanpak nodig. Deze aanpak wordt beschreven in het Weidevogelmanifest  dat de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland vandaag aanbood aan de provincie namens  54  natuurorganisaties.

Meer details staan in het persbericht.

 

Deze commissie is actief sinds 27 april 1999. Meer informatie over ruimtelijke ordening kunt u inwinnen bij .